logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST FRANZ RICHTER

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 462
(SOkA České Budějovice)

Titulní list...

Titulní list...

... a záznam budějovické křestní matriky o jeho narození dne 24. března roku 1817 v rodině hospodářského rady Antona Richtera a jeho ženy Franzisky, dcery Mathiase Schmieda, zdejšího měšťana a "Repräsentanta", tj. zastupitele, a jeho ženy Kathariny - chlapec byl pokřtěn jménem Franz de Paula Mathias Richter

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O tom, že list Anzeiger aus dem südlichen Böhmen se věnoval i literatuře česky psané, svědčí článek o životě a díle Jána Kollára i s ukázkou z jeho Slávy dcery, který sepsal "podle autentických pramenů" Johan Vaclik, jinak Jan Vaclík (1830-1917), rodák z Plava, významný český diplomat a obhájce zájmů jižních Slovanů

Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1852, č. 21, s. 1-2

Tady oznamuje na první straně dvanáctého čísla třetího ročníku budějovického listu, který redigoval, že jeho nakladatelem se stává knihkupec Ludolf Emil Hansen

Tady oznamuje na první straně dvanáctého čísla třetího ročníku budějovického listu, který redigoval, že jeho nakladatelem se stává knihkupec Ludolf Emil Hansen

Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1854, č. 12, s. 1

Takto jím vedený budějovický list uctil skon "krále pěvců" jak je v titulní básni nazýván básník Heinrich Heine - na titulní straně začíná i text, jehož autorem byl tehy populární rakouský spisovatel a novinář Moritz Gottlieb Saphir (vl. jm. Moses Saphir /1795-1858/), syn židovského kramáře Gottlieba (předtím Israela) Saphira

Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1856, č. 10, s. 1

Podle zápisu v knize zemřelých skonal 13. března 1870 a byl dva dny na to pochován na staroměstském hřbitově - mrtvice byla označena za příčinu "náhlého skonu", který znemožnil svátostné zaopatření zesnulého

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Velestručná zpáva o jeho úmrtí v českém místním listu Budivoj, hned pod zprávou o jmenování představenstva budějovické obchodní komory s "provisorním presidentem" L. E. Hansenem a "místopresidentem" P. Steffensem

Velestručná zpáva o jeho úmrtí v českém místním listu Budivoj, hned pod zprávou o jmenování představenstva budějovické obchodní komory s "provisorním presidentem" L. E. Hansenem a "místopresidentem" P. Steffensem

Repro Budivoj, 1870, č. 22, s. 3

Jeho hrob na staroměstském hřbitově se dochoval jako jeden z mála na svém místě - nápis je sotva čitelný, ale dočteme se z něho, že byl "budějovickému redaktorovi" věnován "jeho přáteli"

Jeho hrob na staroměstském hřbitově se dochoval jako jeden z mála na svém místě - nápis je sotva čitelný, ale dočteme se z něho, že byl "budějovickému redaktorovi" věnován "jeho přáteli"

Foto Jan Mareš

Historické centrum Českých Budějovic

Historické centrum Českých Budějovic

Foto Monika Chodorová

Přemysl Otakar II. jako zakladatel Českých Budějovic - model sochy, kterou věnoval sochař František Postl městu České Budějovice k 750. výročí založení (zde stojí v říjnu 2013 na zadním dvoře Wortnerova domu v majetku Alšovy jihočeské galerie)...Přemysl Otakar II. jako zakladatel Českých Budějovic - model sochy, kterou věnoval sochař František Postl městu České Budějovice k 750. výročí založení (zde stojí v říjnu 2013 na zadním dvoře Wortnerova domu v majetku Alšovy jihočeské galerie)...

Přemysl Otakar II. jako zakladatel Českých Budějovic - model sochy, kterou věnoval sochař František Postl městu České Budějovice k 750. výročí založení (zde stojí v říjnu 2013 na zadním dvoře Wortnerova domu v majetku Alšovy jihočeské galerie)...

Foto Ivo Kareš a Leona Töröková

... v říjnu 2015 byla socha umístěna v parku Na Sadech... v říjnu 2015 byla socha umístěna v parku Na Sadech

... v říjnu 2015 byla socha umístěna v parku Na Sadech

Foto Ivo Kareš

Slavnostní odhalení pomníku 28. října 2015Slavnostní odhalení pomníku 28. října 2015

Slavnostní odhalení pomníku 28. října 2015

Foto Ivo Kareš

Socha Přemysla Otakara II. na Prašné bráně v Praze

Socha Přemysla Otakara II. na Prašné bráně v Praze

Repro My, 2018, č. 8, s. 73

Panovníkova socha ve Vysokém Mýtě

Panovníkova socha ve Vysokém Mýtě

Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 52, foto Aleš Motejl

Jak si představují "krále železného a zlatého" v Rakousku - na snímku z obce Dürnkrut (Suché Kruty)

Jak si představují "krále železného a zlatého" v Rakousku - na snímku z obce Dürnkrut (Suché Kruty)

Repro Českobudějovický deník, 4. 11. 2013, s. 8, foto Pavel Mörtl

Vojsko Přemysla Otakara II. zvolilo v bitvě na Moravském poli heslo "Budějovice! Praha!", zatímco protivník bojoval pod heslem "Kristus! Řím!"

Vojsko Přemysla Otakara II. zvolilo v bitvě na Moravském poli heslo "Budějovice! Praha!", zatímco protivník bojoval pod heslem "Kristus! Řím!"

Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 134

Rudolf Habsburský nad mrtvým tělem Přemysla Otakara II. na olejomalbě Carla Ludwiga Hassmanna z roku 1923

Rudolf Habsburský nad mrtvým tělem Přemysla Otakara II. na olejomalbě Carla Ludwiga Hassmanna z roku 1923

Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 62

Na obraze vídeňského malíře Antona Pettera (1781-1858) vidíme Přemyslova syna Václava prosit Rudolfa Habsburského o vydání otcových tělesných pozůstatků

Na obraze vídeňského malíře Antona Pettera (1781-1858) vidíme Přemyslova syna Václava prosit Rudolfa Habsburského o vydání otcových tělesných pozůstatků

Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 63

Památník na bojišti, kde 26. srpna 1278 král padl

Památník na bojišti, kde 26. srpna 1278 král padl

Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 133

Náhrobek Přemysla Otakata II. v pražské katedrále sv. Víta a jeho pohřební insignie

Náhrobek Přemysla Otakata II. v pražské katedrále sv. Víta a jeho pohřební insignie

Náhrobek Přemysla Otakata II. v pražské katedrále sv. Víta a jeho pohřební insignie

Foto Pavel Polák a repro Českobudějovický deník, 4. 11. 2013, s. 8, foto Pavel Mörtl

Truhla s ostatky Přemysla Otakata II., otevřená roku 1979 v rámci archeologického výzkumu Pražského hradu

Truhla s ostatky Přemysla Otakata II., otevřená roku 1979 v rámci archeologického výzkumu Pražského hradu

Repro Lidové noviny, 14. 5. 2016, s. 30, foto ČTK

Propagační materiály, kterými mimo jiné připomněly České Budějovice roku 2015 svého zakladatele - pohřební insignie Přemysla Otakara II. byly vystaveny v březnu tohoto roku v českobudějovické radnici

Kenotaf Přemysla Otakara II. ve zlatokorunském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie vytvořil v letech 1771-1772 na objednávku opata Bylanského sochař Jakub Eberle

Kenotaf Přemysla Otakara II. ve zlatokorunském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie vytvořil v letech 1771-1772 na objednávku opata Bylanského sochař Jakub Eberle

Foto Pavel Polák

Streetartový portrét krále v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna"

Streetartový portrét krále v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna"

Foto Ivo Kareš

V roce 2019 se staly divadelní událostí dvě inscenace Grillparzerovy hry Sláva a pád krále Otakara, v režii Dušana Pařízka ve Volkstheater Vídni (tam hrál hlavní roli Karel Dobrý) a v divadle Komedie v Praze v režii Michala Háby, kde král železný a zlatý v podání Martina Pechláta vládl i motorovou pilou

V roce 2019 se staly divadelní událostí dvě inscenace Grillparzerovy hry Sláva a pád krále Otakara, v režii Dušana Pařízka ve Volkstheater Vídni (tam hrál hlavní roli Karel Dobrý) a v divadle Komedie v Praze v režii Michala Háby, kde král železný a zlatý v podání Martina Pechláta vládl i motorovou pilou

Repro www stránky Městských divadel pražských

Jindřich Matyáš z Thurnu, obléhatel Českých Budějovic

Jindřich Matyáš z Thurnu, obléhatel Českých Budějovic

Repro M. B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova (1956), obr. příl.

Hrabě Karel Bonaventura Buquoy (1571-1621), jeden z aktérů událostí, popisovaných v Richterově textu

Hrabě Karel Bonaventura Buquoy (1571-1621), jeden z aktérů událostí, popisovaných v Richterově textu

Repro M. B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova (1956), obr. příl.

Takto zpodobil Karla Bonaventuru Buquoye slavný vlámský malíř Peter Paul Rubens (1577-1640)

Takto zpodobil Karla Bonaventuru Buquoye slavný vlámský malíř Peter Paul Rubens (1577-1640)

Repro Wikipedia (ze sbírek petrohradské Ermitáže)

Obléhání Českých Budějovic stavovským vojskem roku 1619 na soudobé rytině

Obléhání Českých Budějovic stavovským vojskem roku 1619 na soudobé rytině

Repro M. B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova (1956), obr. příl.

Titulní list "Newe Zeittung" čili "vlastní zprávy" o krvavé bitvě mezi Mansfeldem
a Buquoyem u Písku "mezi Budějovicemi a Krumlovem" roku 1619

Titulní list "Newe Zeittung" čili "vlastní zprávy" o krvavé bitvě mezi Mansfeldem
a Buquoyem u Písku "mezi Budějovicemi a Krumlovem" roku 1619

Repro R. Wolkan, Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen und in die Sudetenländer (1925), obr. příl.

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist