logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH ŘIHA (vl.jm. JINDŘICH ŘÍHA)

Sanatorium v ulici U Tří lvů

SANATORIUM
MUDr. JINDŘICH ŘÍHA

Č. Budějovice, ulice U tří lvů 550, Telefon 100.
Provedení veškerých operací.
Léčení vnitřních nemocí.
ÚSTAV PRO RODIČKY.
Pro normální porody ceny paušální.
Třída III. Kč 1250, třída II. Kč 1600, třída I.
Kč 2.250.-
NA PŘÁNÍ PROVEDENÍ PORODU
V ANAESTHESII.

V oddělení pro fysikální léčbu jsou k disposici:
KRÁTKOVLNNÝ PŘÍSTROJ, lampový vysílač s
proměnitelnou délkou ozařování a elektro-
chirurgii.
Diathermický přístroj. pro léčení dlouhými vlnami.
Roentgenový přístroj. pro procvičování, snímky s
hloubkovou terapií.
Tonisátor. k léčení faradickými a galvanofaradic-
kými vlnovými proudy.
Horské slunce nového druhu., které mimo ultra-
fialových paprsků vysílá současně také in-
fračervené paprsky.
Osram-Vitalux-lampa., která mimo ultrafialových
paprsků vysílá zvlášť intensivní tepelné pa-
prsky.
Elektrické žárovkové koupele.
ENTEROCLEANER (subaquální střevní lázeň).
K ošetřování
přijímají se nemocní obojího pohlaví.
Volná volba
ošetřujícího po případě operujícího
lékaře a porodní asistentky. Léčení, po případě
operace porodnických a gynekologických pří-
padů převezme na přání sám majitel ústavu.
Denní pense III. tř. 35 Kč, II. tř. 55 Kč
I. tř. 80 Kč.
Pacientům nemocenské pojišťovny, soukromých
úředníků a zřízenců je při ošetřování v sanatoriu
pojišťovnou poskytována náhrada podle přísluš-
ného ustanovení léčebného řádu.
Prospekty k disposici. Informace udílí ochotně
Dr. J. ŘÍHA, ženský lékař a porodník.

Československé republice zbýval sotva rok, když v listě Českobudějovické noviny, jemuž byl vyměřen rovněž krátký čas (poslední číslo vyšlo 27. prosince roku 1938, místo něho vycházel ve městě list Jihočeská jednota), byl otištěn tento český inzerát, vlastně obdoba daleko častějších inzerátů téhož sanatoria, psaných ovšem německy jinde a na jméno Heinrich Řiha. Německy znějící adresa zněla Dreilöwenhofgasse 550. Obsah se v podstatě shodoval, nechybělo většinou navíc upozornění, že "infekční a duševní choroby jsou z příjmu vyloučeny". Jen ve válečných letech za Protektorátu Čechy a Morava přibyl zlověstný podtitul "Deutsche Privatklinik" a ujištění, že "alle reichsdeutschen Krankenkassen übernehmen nach einem vereinbarten Tarif die Zahlung der Gesamtkosten der III. Sanatoriumsklasse und zahlen bei Entbindungen den Krankenkassenbeitrag für die Hebamme" (tj. že "všechny říšskoněmecké nemocenské pokladny přebírají podle sjednoceného tarifu úhradu veškerých nákladů III. sanatorijní třídy a vyplácejí při porodu příspěvek nemocenské pokladny pro porodní asistentku"). Kdo byl onen dvojaký (česko)budějovický gynekolog a kde jeho příběh začíná a končí? Podle archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 550 v ulici U Tří lvů (v záhlaví psáno česky sčítacím komisařem Josefem Majerem) Dr. Heinrich Řiha označil sám sebe a členy své rodiny v rubrice národnost slovem "deutsch". Jen kuchařka Kosová, dvě služky Vošická a Sladká, podnájemník Tuček a pacientka Hojdarová s manželem mají v téže kolonce výraz "čechisch". Jako místo svého narození dne 24. srpna roku 1874 uvedl Řiha/Říha městys Cerhenice v tehdejším okrese Kouřim (dnes okr. Kolín). Jeho manželka Mitzi (Maria) podle jeho zápisu spatřila světlo světa 24. září 1888 v rumunském městě Ploiesti. Oba byli evangelického (augšpurského) vyznání, stejně jako jejich teta Maria Mach-Raabová (*11. července 1862 v Ratboři, dnešní okr. Kolín) a syn Erich (*2. května 1911 v Českých Budějovicích). Všichni ostatní na záznamu jsou římští katolíci, kromě dvou rakouských pacientek na konci, z nichž jedna je evangelička a druhá "hebräisch". A teď, jak se MUDr. Řiha ocitl mezi Šumavany. V měsíčníku "Hoam!" s podtitulem "Monatschrift für die Böhmerwäldler" jsem totiž v rubrice "Familien-Nachrichten" s podtitulem "In der Fremde sind gestorben" (tj. "v cizině zemřeli"/!/) nalezl i tento řádek:

Dr. Heinrich Riha, Frauenarzt und Primarius des Sanatoriums R., Heidenheim a.d. Renz, Wttbg., 1. 2. 1952 (Budweis),

svědčící o datu a místě lékařova úmrtí v městě Heidenheim an der Brenz na území německé spolkové země Bádensko-Württembertsko v nedožitých 78 letech věku. I kdybychom se už nedověděli nic víc, té budově s prosklenou věží v ulici U Tří lvů místní dodnes neřeknou jinak než "Říhárna". Bylo to kdysi i mé první setkání s Českými Budějovicemi a to je další z příčin mého hledání a nalézání.

- - - - -
* Cerhenice / České Budějovice / † † † Heidenheim an der Brenz (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Česká a německá reklama jeho sanatoria z roku 1928...Česká a německá reklama jeho sanatoria z roku 1928...
... a reklamy v českobudějovickém německém listu z období protektorátu, tu poslední si zadal v lednu 1944... a reklamy v českobudějovickém německém listu z období protektorátu, tu poslední si zadal v lednu 1944
Budova sanatoria stále slouží lékařským účelůmBudova sanatoria stále slouží lékařským účelům
Arch sčítání lidu z roku 1910 pro dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí, kde bydlel se svou ženou a českou služebnou i kuchařkou

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist