logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS RUNDENSTEINER

Ze školní kroniky

Pan Rundensteiner Hans, narozený 18. března roku 1887 v Českých Budějovicích (v originále "in B. Budweis" - pozn. překl.), navštěvoval v rodném městě 5 tříd cvičné školy, 2 třídy reálky a 1 třídu měšťanské školy, poté 4 školní roky německého učitelského ústavu. Na něm dne 22. června roku 1906 také maturoval. Osvědčení učitelské způsobilosti získal v Českých Budějovicích dne 28. listopadu roku 1909. Vojenské povinnosti postačujícím způsobem vyhověl jako jednoroční dobrovolník. Ustanoven v Malšíně (v originále "in Malsching" - pozn. překl.) ke dni 1. září 1906, působil na zdejší škole 2 roky a 1 měsíc, poté 11 měsíců ve Štiptoni (v originále "in Böhmdorf" - pozn. překl.), znovu v Malšíně 12 let a 5 měsíců, v Kyselově (v originále "in Sarau" - pozn. překl.) jako řídící učitel 7 let a 10 měsíců, od 1. července 1931 jako řídící učitel v Malšíně. Prodělal jako voják celou světovou válku od 27. července 1914 až do 11. listopadu 1918, tj. 4 roky, 3 měsíce a 16 dnů, v platnosti 5 válečných let.


Kronika německé obecné školy Malšín 1922-1942

Co dodat k tomu vlastní rukou psanému životopisu (školní kroniku vedl pisatel i za svého působení v Kyselově, který je dnes stejně jako osada Dolní Jílovice, k níž náleží, pouhou částí Vyššího Brodu) z roku 1931, nežli že ta "velká válka" 1914-1918 změnila svět natolik, že i pro německého učitele obecné školy v samostatném Československu ji nemohlo už nikdy nic převážit. Nanejvýš ta druhá z obou světových katastrof, za níž člena strany (Pg.), rozuměj NSDAP, Hanse Rundensteinera v rodných, nyní už protektorátních Budějovicích skolila 30. prosince 1943 v nedožitých 57 letech srdeční mrtvice. Jeho parte na stránkách listu "Budweiser Zeitung" zdobí namísto kříže teutonská runa smrti a hned za titulem Oberlehrer i.R. při jméně zesnulého figuruje jeho vojenská hodnost Oberleutnant i.R. a připomínka vyznamenání stříbrnou medailí za statečnost (Silberne Tapferkeitsmedaille) a jiných ocenění. Pochován byl u sv. Otylie ve městě, kde přišel v Nové ulici čp. 1 na svět jako syn a jmenovec zdejšího fotografa Johanna Rundensteinera a Johanny, roz. Průšové, dcery zdejšího obchodníka Wenzla Průši, který se stal i kmotrem novorozencovým, a Barbary, roz. Wittmeyerové. Prarodiči z otcovy strany byli zdejší truhlářský mistr Franz Rundensteiner a jeho žena Karolina, roz. Müllerová. O své profesní kariéře poreferoval Hans Rundensteiner sám na stránkách školní kroniky. Dne 28. prosince roku 1926 ho v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše kaplan Dr. František Vondruška oddal se zdejší rodačkou Ernou Fröhlichovou (*10. června 1899), v době svatby učitelkou obecné školy v Malšíně, dcerou učitele českobudějovické cvičné školy Johanna Fröhlicha a Julie, roz. Pawlikové z Meclova (Metzling) čp. 38. Už v září předchozího roku 1925 se na stránkách "Budweiser Zeitung" setkáváme se jménem Hanse Rundensteinera jako župního předsedy (Gauobmann) sdružení Der Deutsche Bienenwirtschaftliche Böhmerwaldgau "Süd" u příležitosti v pořadí třetího jihočeského včelařského sněmu (Südböhmische Imkertag) a když se v roce 1933 konal sněm osmý, referoval Hans Rundensteiner stále v předsednické funkci o tom, jak docílit co nejvyšší možné medové sklizně ("die größtmögkichste Honigernte"). To už se v sousedním Německu začala chystat sklizeň jiná, jejíchž konců se Hans Rundensteiner nedožil. České Budějovice a Šumava ovšem ano. Kulatý kámen v učitelově a včelařově příjmení nám připomíná ony boží mlýny, meloucí za každé války o poznání rychleji.

- - - - -
* České Budějovice / Malšín / Štiptoň, Nové Hrady / Kyselov, Vyšší Brod / † † † České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Se žáky školy v Malšíně na snímku z roku 1921
Se žáky první třídy školy v dnes zaniklém Kyselově v roce 1924 sedí vedle řídícího Rundensteinera farář Lonsing
Tady ve školním roce 1937/1938, kdy skončilo jeho pedagogické působení na malšínské škol, už je zachycen jen s knírkem
Záznam o jeho narození v českobudějovické křestní matrice s přípisem o svatbě

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist