logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SAILER

Sází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé písemné zmínky o obci, v níž se narodilSází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé písemné zmínky o obci, v níž se narodil

Sází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé písemné zmínky o obci, v níž se narodil

Repro Českobudějovický deník, 1. 6. 2009, s. 2 a www stránky obce Litvínovice

Stojí tu prvý zleva na Budweiser-Treffen 2011, čtvrtá zleva je pak Margarethe Hampelová
 a vedle ní uprostřed Maria (Ritschi) Wagnerová, vdova po Karlhansi Wagnerovi

Stojí tu prvý zleva na Budweiser-Treffen 2011, čtvrtá zleva je pak Margarethe Hampelová
a vedle ní uprostřed Maria (Ritschi) Wagnerová, vdova po Karlhansi Wagnerovi

Repro Hoam!, 2011, č. 12, s. 88

Na českobudějovickém hřbitově u pamětního kamene zdejších Němců stojí zcela napravo, pátá zleva je tu zachycena i Margarethe Hampelová

Na českobudějovickém hřbitově u pamětního kamene zdejších Němců stojí zcela napravo, pátá zleva je tu zachycena i Margarethe Hampelová

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 30

Pozdrav k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku podepsali
Margarethe Hampelová i Ingo Hans

Pozdrav k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku podepsali
Margarethe Hampelová i Ingo Hans

Repro Hoam!, 2009, č. 7, s. 81-82

Seznam rodáků s chybějícími daty, jak jej v roce 2013 zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi
(a vlastně i nám všem) k doplnění za "Heimatkreis Budweis", tj. domovský okres Budějovice

Repro z daru Antonína Sekyrky

Jeho rodový znak

Jeho rodový znak

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), s. 208

Tady se rozepsal i o svém projektu "třetí" budějovické "Heimatbuch"

Tady se rozepsal i o svém projektu "třetí" budějovické "Heimatbuch"

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 10, s. 23-24

Obálka jeho knihy (2019), vydané nakladatelstvím Gerhard Hess Verlag

Obálka jeho knihy (2019), vydané nakladatelstvím Gerhard Hess Verlag

Komentář ke knize "Budweiser Notizen" v krajanském měsíčníku

Komentář ke knize "Budweiser Notizen" v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 2019, č. 3, s. 7

Podle tohoto německy psaného záznamu českobudějovické oddací matriky oddal dne 10. listopadu roku 1908 městský děkan Mathias Wonesch v katedrále sv. Mikuláše nastávajícího hospodáře na litvínovickém stavení čp. 24 Wenzela Sailera, narozeného 11. srpna 1881 v Litvínovicích předchozímu hospodáři a nyní výminkáři na čp. 24 Johannu Sailerovi a jeho ženě Anně, roz. Sailerové z Litvínovic čp. 14, s Theresií Hauselovou, narozenou 27. září roku 1884 v Litvínovicích čp. 19 majiteli tohoto stavení Josefu Hauselovi, "také Maurenzovi" (auch Maurenz), a jeho choti Elisabeth, roz. Sailerové z Litvínovic čp. 14

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Prarodiče v kroji

Prarodiče v kroji

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), s. 45

Svatební foto rodičů

Svatební foto rodičů

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), s. 46

On na otcově klíně, zleva babička Theresie, vedle otce vpravo maminka Rose s bratříčkem Johannem, zcela vlevo děd Wenzel

On na otcově klíně, zleva babička Theresie, vedle otce vpravo maminka Rose s bratříčkem Johannem, zcela vlevo děd Wenzel

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), s. 183

Jeho otec Josef (*1913 v Litvínovicích-†1962 Rain am Lech), tady figuruje v československé uniformě

Jeho otec Josef (*1913 v Litvínovicích-†1962 Rain am Lech), tady figuruje v československé uniformě

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), s. 212

Německá mládež ze vsi Litvínovice v krojích na snímku z roku 1928

Německá mládež ze vsi Litvínovice v krojích na snímku z roku 1928

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 426

Dnešní podoba rodného stavení čp.19 (průčelí nalevo, vpravo je výměnek)

Dnešní podoba rodného stavení čp.19 (průčelí nalevo, vpravo je výměnek)

Foto Ivo Kareš

I na současném leteckém snímku Litvínovic vidíme těsné sousedství statků čp. 19 a 24, na nichž hospodařili po léta Sailerovi a Hauselovi

I na současném leteckém snímku Litvínovic vidíme těsné sousedství statků čp. 19 a 24, na nichž hospodařili po léta Sailerovi a Hauselovi

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Matčin rodný statek v Litvínovicích

Matčin rodný statek v Litvínovicích

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), s. 184

Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, v roce 2010 a 2017Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, v roce 2010 a 2017

Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, v roce 2010 a 2017

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Boží muka na okraji Litvínovic a obnovený kříž mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvory (2017)Boží muka na okraji Litvínovic a obnovený kříž mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvory (2017)

Boží muka na okraji Litvínovic a obnovený kříž mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvory (2017)

Foto Ivo Kareš

Náves v Litvínovicích v zimě 2010Náves v Litvínovicích v zimě 2010

Náves v Litvínovicích v zimě 2010

Foto Ivo Kareš

Litvínovická hospoda

Litvínovická hospoda

Foto Ivo Kareš

Rodná ves na katastrální mapě z 19. století

Rodná ves na katastrální mapě z 19. století

Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 130 (SOkA České Budějovice)

Z článku o "zazimování" historicky cenné Zlaté stoky, publikovaného v jihočeské příloze MF Dnes 6. října 2012 vysvítá, že mezi její původní označení patřil i přívlastek Litvínovická a že existuje už od roku 1520

Z článku o "zazimování" historicky cenné Zlaté stoky, publikovaného v jihočeské příloze MF Dnes 6. října 2012 vysvítá, že mezi její původní označení patřil i přívlastek Litvínovická a že existuje už od roku 1520

Repro MF Dnes, 6. 10. 2012, příloha Jižní Čechy, s. 2

Litvínovice na plánu Českých Budějovic z roku 1948, který zachycuje průběh Zlaté stoky od Stecherova mlýna k městským sádkám

Repro Památky jižních Čech. 10 (2020), s. 41 (z fondu SOkA České Budějovice)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist