logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMANN SCHEFCZIK

Podle záznamu v křestní matrice farní obce České Žleby narodil se ve Stožci tamnímu učiteli Josefu Schefčikovi (i jeho otec Josef Schefčík, příjmení psáno takto u obou s háčkem a čárkou, byl učitelem, ale ve Stodůlkách u Hartmanic, matka Maria Anna byla roz. Meerstallingerová z Popelné /Reckerberg/) a jeho ženě Theresii, dceři želnavského řídícího učitele Franze Herbingera a jeho manželky Anny, roz. Pollakové, také ze Želnavy - dodatečný přípis informuje o vystoupení Hermanna Schefczika z římskokatolické církve ve Vídni roku 1924

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Inzerát na jeho román

Inzerát na jeho román

Repro Budweiser Zeitung, 1922, č. 31, s. 10

Pernek s horou Hrad v pozadí

Pernek s horou Hrad v pozadí

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 688

Snímek vrcholu hory Hrad a situační plánek doprovázejí článek jeho bratra Karla o tamních nálezech hliněných střepů, zveřejněný v českobudějovickém měsíčníku WaldheimatSnímek vrcholu hory Hrad a situační plánek doprovázejí článek jeho bratra Karla o tamních nálezech hliněných střepů, zveřejněný v českobudějovickém měsíčníku Waldheimat

Snímek vrcholu hory Hrad a situační plánek doprovázejí článek jeho bratra Karla o tamních nálezech hliněných střepů, zveřejněný v českobudějovickém měsíčníku Waldheimat

Repro Waldheimat, 1931, č. 7, s. 97 a 98

Vrcholová skála a vrcholový kámen HraduVrcholová skála a vrcholový kámen Hradu

Vrcholová skála a vrcholový kámen Hradu

Foto Jan Mareš

Pohled od Hradu na Lipenské jezezo

Pohled od Hradu na Lipenské jezezo

Foto Jan Mareš

Plán a rekonstrukce hrádku na Stožecké skále nad rodným Stožcem

Plán a rekonstrukce hrádku na Stožecké skále nad rodným Stožcem

Plán a rekonstrukce hrádku na Stožecké skále nad rodným Stožcem

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život
(2003), s. 438 a 675, foto Petr Zavřel a
Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 2002, s. 20

V roce 2011 otiskl časopis Vítaný host větší text o hradě na Hausberku,
jehož autor použil i materiálů z Kohoutího kříže

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2011, s. 22

Stavení posledního německého starosty Stožce Theodora Kölbla na obraze pořízeném
neznámým malířem krátce před odsunem Němců z obce, kde se Hermann Schefczik narodil

Stavení posledního německého starosty Stožce Theodora Kölbla na obraze pořízeném
neznámým malířem krátce před odsunem Němců z obce, kde se Hermann Schefczik narodil

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 5, obálka

Pohled ze Stožce na Stožeckou skálu

Pohled ze Stožce na Stožeckou skálu

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist