logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN SCHMALL

Návrh na zřízení místních zdravotních rad ve větších šumavských obcích


Budweiser Kreisblatt, 1878, č. 39, s. 3

Takto je (v originále "hierauf referirte Hr. Dr. Schmall über den Antrag auf Kreirung von Ortgesundheitsräten in größeren Gemeinden") charakterizován bohužel nedochovaný referát MUDr. Johanna Schmalla na shromáždění jihočeské sekce Ústředního sdružení německých lékařů v Čechách (v originále "Versammlung der südböhmischen Sekzion des 'Zentralvereines deutscher Aerzte in Böhmen") v Kaplici (Kaplitz) ve zprávě datované 12. květnem roku 1878 a zveřejněné českobudějovickým německým listem tři dny nato, v každém případě však dramaticky dva týdny předtím, než mladého lékaře v domě na českokrumlovském Latráně čp. 67 (viz Encyklopedie Českého Krumlova o objektu podrobněji) skolila tyfová nákaza. Johann Gualbert Schmall, jak je celé jeho jméno uvedeno v českokrumlovské křestní matrice, se narodil 6. července 1843 v městském domě čp. 24 řezníkovi Michaelu Schmallovi (i jeho otec a jmenovec tu vedl se svou manželkou Theresií, roz. Hauserovou, tutéž řeznickou živnost) a jeho ženě Ernestině, roz. Häußlerové (v záznamu oddací matriky z února 1836 je uvedena jako "Euphrosina Häußler"/!/, ženich je psán příjmením "Schmal" s jedním "l"), dceři mistra jirchářského Vinzenze Häußlera a Anny, roz. Pinskerové. Ve 28 letech se Johann Schmall, pobytem tehdy ve Štýrském Hradci (v originále "Graz in Steiermark), v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně (Goldenkron) dne 13. února roku 1872 oženil s Marií Křížkovou (v německém záznamu oddací matriky je psána příjmením "Křizek", v českém záznamu zlatokorunské křestní matriky "Křjžek"), nemanželskou dcerou Marie Křížkové, dcery Vincence Křížka, "modelníka ve Zlatokoruně", německy ""Modellstecher in Goldenkron" podle obou zmíněných záznamů, a jeho ženy Terezie Klímové ze Štěkře (Stix) čp. 6. Pozdější přípis u českého křestního záznamu pozdejší Schmallovy nevěsty je psán německy a je přiznáním otcovství ze strany Gerarda Steffense, syna Petra Steffense, fabrikanta z Cách (Aachen) a Rosalie Thermerové (ve zlatokorunské oddací matrice se v českém záznamu o svatbě Gerardových rodičů dovídáme, že byla dcerou královského dvorního sedláře v Paříži), tudíž bratra Petra Steffense "mladšího", zastoupeného i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže. Proto je také na záznamu českokrumlovské úmrtní matriky o skonu Johanna Schmalla v roce 1878 vdova po něm psána už jako Maria "geb. Steffens". Nekrolog jejího muže uchovává pamětní kniha města Český Krumlov (Gedenkbuch der Stadt Krummau II. Band), kam ho vlastnoručně vepsal kronikář Johann Thaller, i samostatně zastoupený na webových stránkách Kohoutího kříže.

K jednomu českokrumlovskému úmrtí

Johann Thaller

Dne 2. června roku 1878 zemřel MUDr. (v originále "Med.Dr." - pozn. překl.) Johann Schmall. Byl městským radou a už delší dobu předsedou jihočeské sekce Ústředního sdružení německých lékařů v Čechách (v originále "Obmann der südböhmischen Sektion des Central. Vereines deutscher Arzte in Böhmen" - pozn. překl.). Skonal ve svém nejlepším mužném věku 35 let a byl znovu jedním z nejváženějších synů svého otcovského města Krumlova (v originále "und war wieder einer der würdigsten Söhne seiner Vaterstadt Krumau", tehdy se německé místní jméno psalo ještě i úředně s jedním "m" - pozn. překl.). Tento čestný muž nedocházel bohužel vždy ve svém neúnavném působení domácího zdaru a žádoucího zotavení (v originále "leider immer das häusliche Glück und erwünschte Erholung" - pozn. překl.); hluboce procítěný smutek jeho početných přátel stejně jako láska a vděk jeho bližních mu přesto na dlouhý, dlouhý čas zbudují duchovní památník v lidských srdcích (v originále "auf lange, lange Zeit ein geistiges Denkmal gesetzt" - pozn. překl.). Příznačná účast (v originále "die wappenhafte Betheiligung" - pozn. překl.) všech stavů a tříd obyvatelstva zblízka i zdáli na slavnostním pohřbu, konaném dne 5. června 1878, poskytla důkaz, v jak veliké míře byl zesnulý uznáván a ctěn jako člověk, lékař a městský rada v tom nejzáslužnějším významu (v originále "in verdienstvollsten Weise" - pozn. překl.) všech těch slov.


Pamětní kniha II Český Krumlov 1869-1904


- - - - -
* Český Krumlov / Zlatá Koruna / Kaplice / † † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice
Záznam o svatbě s Marií Křížkovou ve zlatokorunské knize oddaných
Zpráva o jeho referátu v českobudějovických německých novinách
Záznam o jeho skonu v českokrumlovské knize zemřelých

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist