logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SCHRAMM

Direktor Franz Schramm...

Direktor Franz Schramm
und
Frau Paula Schramm
geb. Bilowitzky
Vermählte.

B. BUDWEIS, IM FEBER 1932.

Statt Karten.

Budweiser Zeitung, 1932, č. 17, s. 13

Trochu bizarní na tomto místě je skutečnost, že ohlášený sňatek Franze Schramma, divadelního ředitele zdejší německé letní sezóny v letech 1928-1931, není zaznamenán v českobudějovické oddací matrice, ačkoli nevěsta byla zřejmě z jihočeské metropole, kde kožešnická a textilní firma Bilowitzky byla široce známa. V květnu roku 1929 měly dokonce obě na prknech zdejšího divadla za ředitelského působení Franze Schramma módní přehlídku. Franz Schramm hrál podle zprávy Budweiser Zeitung ve zdejším divadle už roku 1923 třeba ve Wedekindově burlesce "Der Kammersänger" či v Molnárově hře "Der Schwan" (tj. "Labuť" (v roce 1956 zfilmována v hlavní roli s Grace Kellyovou), kde vystoupil v roli následníka trůnu prince Alberta. První inscenací za jeho ředitelování byl v dubnu 1928 proslulý "Pygmalion" G.B. Shawa, následovaný Eyslerovou operetou "Die gold’ne Meisterin", o níž se ví, že byla oblíbenou zpěvohrou Adolfa Hitlera, dokud se nedověděl, že jejím autorem je Žid (nacisty byla také ovšem za jejich panování zakázána). Z diplomové práce Barbory Hertlové o dějinách divadla v Mostě (Západočeská univerzita v Plzni 2016) se dovídáme, že tam Schramm působil v týchž letech jako v Českých Budějovicích. Chválu si vysloužil i na české straně: Bedřich Borovec (šifra –c.) v listu Republikán závidí jak operetní "repertoár" a Schrammův herecký "ensemble", tak ředitelovo obratné snížení vstupného "na úroveň biografů" a odraz tohoto opatření na návštěvnosti. Označuje Schramma i za znamenitého herce. Je s podivem, že tak výrazné postavy dějin divadla v Čechách postrádají hlubší zájem divadelních historiků. Pro nás je Franz Schramm i součástí historie samotných Českých Budějovic. Nemohu při té příležitosti nezmínit, že Alfred Bilowitzky (*11. dubna 1890 v Hamburku, posledním bytem na Masarykově, předtím Hitlerově náměstí čp. 3), s nímž vstoupil Schramm svým sňatkem zřejmě do příbuzenského poměru, byl "v době revoluční", tj. v květnu 1945, jak praví protokol Okresní vyšetřovací komise z téhož roku, v Českých opět Budějovicích zastřelen. To ovšem je opravdu důrazný závěr mnohasetleté německé přítomnosti ve městě!

- - - - -
České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Takto zaznamenává českobudějovická Kniha zemřelých úmrtí manželčina otce
Záznam českobudějovické matriky o úmrtí manželčiny matky
Hned dvojí parte Alfreda Bilowitzkyho "seniora" se v roce 1941 objevilo na stránkách Budweiser Zeitung
Dokument z "doby revoluční" vypovídá o smrti pravděpodobného příbuzného

zobrazit všechny přílohy

TOPlist