logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SEIDEL

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2009, s. 34

Podle tohoto záznamu "Hasler Geburtsbuch", tj. knihy narozených v Lísce, narodil se tu v domě čp. 90 dne 2. října roku 1859 v 10 hodin dopoledne a byl den nato kaplanem Josefem Mayerem v děkanském kostele sv. Jakuba v České Kamenici (Böhmisch Kamnitz) i pokřtěn - otec dítěte Josef Seidel, kulič skla, bytem v Lísce čp. 90, byl synem kuliče skla Josefa Seidela a jeho ženy Klary, dcery Antona Richtera, rolníka v Dolní Chřibské (Unterkreibitz) čp. 37, chlapcova matka Maria Anna byla nemanželskou dcerou Klary Nietscheové, manželské dcery Josefa Nietscheho, punčocháře v Kundraticích (Kunnersdorf)

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Na motorovém kole asi roku 1905

Na motorovém kole asi roku 1905

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1986), s. 32

Foto z mladších let s označením vlastní firmy
už v "Krummau an der Moldau"

Foto z mladších let s označením vlastní firmy
už v "Krummau an der Moldau"

Repro Sudetenpost, 2008, č. 13/14, s. 10

25. listopadu roku 1905 byli v Českých Budějovicích podle tohoto záznamu zdejší evangelické matriky sezdáni Josef Seidel, syn sklářského dělníka v severočeské obci Hasel (dnes Líska) v okrese Děčín a jeho ženy Anny, s Elisabeth Brodovou, narozenou v Griffen v Korutanech, dcerou Franze Broda z Bucharten (dnes Pohůrka) u Českých Budějovic - ženich i nevěsta byli helvétského vyznání (H.B.=helvetische Bekenntnis) a bydliště měli oba v českokrumlovské Linecké ulici, i když každý na jiném čísle popisném

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho žena Elisabeth, původním povoláním učitelkaJeho žena Elisabeth, původním povoláním učitelka

Jeho žena Elisabeth, původním povoláním učitelka

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Rodina Seidelova v zahradě u domu po roce 1913

Rodina Seidelova v zahradě u domu po roce 1913

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1986), s. 28

S manželkou a dětmi na snímku někdy kolem roku 1915

S manželkou a dětmi na snímku někdy kolem roku 1915

Repro Sudetenpost, 2006, č. 24, s. 24

Zpráva o velkém krumlovském lidovém shromáždění 16. března 1919 s projevy Karla Tannicha a Josefa Seidela a se závěrečným usnesením, žádajícím odvolání "česko-slovenských okupačních jednotek" a jejich nahrazení "anglo-americkými" (k tomu viz i Dopis prezidentovi Spojených států severoamerických také na stránkách Kohoutího kříže)

Zpráva o velkém krumlovském lidovém shromáždění 16. března 1919 s projevy Karla Tannicha a Josefa Seidela a se závěrečným usnesením, žádajícím odvolání "česko-slovenských okupačních jednotek" a jejich nahrazení "anglo-americkými" (k tomu viz i Dopis prezidentovi Spojených států severoamerických také na stránkách Kohoutího kříže)

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 20, s. 6

U prvního vlastnoručně sestrojeného radiopřijímače kolem roku 1925

U prvního vlastnoručně sestrojeného radiopřijímače kolem roku 1925

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1986), s. 29

Dnes již zaniklá budova ateliéru "dvorního" fotografa Sonntaga v Jánské ulici v Kroměříži, kde začínal jako retušér

Dnes již zaniklá budova ateliéru "dvorního" fotografa Sonntaga v Jánské ulici v Kroměříži, kde začínal jako retušér

Repro fotoarchiv Muzea Kroměřížska

Dům a ateliér v Českém Krumlově, jehož vnější vzhled se dodnes příliš nezměnil
(viz i Franz Seidel)

Dům a ateliér v Českém Krumlově, jehož vnější vzhled se dodnes příliš nezměnil
(viz i Franz Seidel)

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1986), s. 30

Pohlednice s jeho domem a firmou

Pohlednice s jeho domem a firmou

Pohled na dům v roce 2012...Pohled na dům v roce 2012...

Pohled na dům v roce 2012...

Foto Jiří Nechvátal

... a tři záběry z interiéru

... a tři záběry z interiéru

Foto Jiří Nechvátal a Petr Hudičák

Takto byly na půdě uloženy skleněné desky s negativy

Takto byly na půdě uloženy skleněné desky s negativy

Foto Pavel Polák

Tady Seidelovi žili

Tady Seidelovi žili

Tady Seidelovi žili

Foto Pavel Polák

Zadní trakt domu

Zadní trakt domu

Foto Pavel Polák

Prvá známá Seidelova pohlednice se šumavským námětem zachycuje Černou v Pošumaví

Prvá známá Seidelova pohlednice se šumavským námětem zachycuje Černou v Pošumaví

Fotografie z roku 1900 zachycuje ústí Jezerního potoka do Schwarzenberského kanálu a nese také Seidelovo firemní označení

Fotografie z roku 1900 zachycuje ústí Jezerního potoka do Schwarzenberského kanálu a nese také Seidelovo firemní označení

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 96

I tento snímek školení příslušníků družstevního hnutí v Hořicích
z května 1920 má v rohu signaturu jeho firmy

I tento snímek školení příslušníků družstevního hnutí v Hořicích
z května 1920 má v rohu signaturu jeho firmy

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 24, s. 1001

Jeho snímek selské rodiny z Lužné byl součástí výstavy "Böhmerwald - Land und Leute in alten Photos"
ve Východoněmecké galerii v Řezně roku 1983

Jeho snímek selské rodiny z Lužné byl součástí výstavy "Böhmerwald - Land und Leute in alten Photos"
ve Východoněmecké galerii v Řezně roku 1983

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 113

Ukázky reklamy ateliéru

Ukázky reklamy ateliéru

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1986), s. 30

Inzerát (1932) jeho firmy v českobudějovickém časopise Waldheimat

Inzerát (1932) jeho firmy v českobudějovickém časopise Waldheimat

Repro Waldheimat, 1932, č. 8, zadní strana obálky

Diplom Obchodní a ptůmyslové komory v Českých Budějovicích z roku 1932

Diplom Obchodní a ptůmyslové komory v Českých Budějovicích z roku 1932

Repro ze sbírek Musea Fotoateliér Seidel, foto Pavel Polák

Tady se nabízí šumavským "ochranným" spolkům cyklus přednášek
s fotografiemi pro lepší poznání "naší krásné Šumavy v nejširších kruzích"

Tady se nabízí šumavským "ochranným" spolkům cyklus přednášek
s fotografiemi pro lepší poznání "naší krásné Šumavy v nejširších kruzích"

Repro Českokrumlovský rozvojový fond

Oblíbené "alpské panorama" z Kletě pod hlavičkou Seidelova ateliéru

Repro ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Plešné jezero na jeho barevném snímku z roku 1922

Plešné jezero na jeho barevném snímku z roku 1922

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2012, č. 3, s. 26

Parte

Parte

Repro ze sbírek Musea Fotoateliér Seidel

Hrob Josefa a Franze Seidelových na českokrumlovském hřbitově, kus nad ohybem řeky zvaným Rozsyp (Roßzipf)Hrob Josefa a Franze Seidelových na českokrumlovském hřbitově, kus nad ohybem řeky zvaným Rozsyp (Roßzipf)

Hrob Josefa a Franze Seidelových na českokrumlovském hřbitově, kus nad ohybem řeky zvaným Rozsyp (Roßzipf)

Foto Jan Mareš

Ještě jednou jeho hrob na českokrumlovském hřbitově - takto vyhlížel v červnu 1989, kdy ho svým snímkem zachytil Dr. Othmar Hanke

Ještě jednou jeho hrob na českokrumlovském hřbitově - takto vyhlížel v červnu 1989, kdy ho svým snímkem zachytil Dr. Othmar Hanke

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Prospekt (2009) Museum Fotoateliér Seidel

Prospekt (2009) Museum Fotoateliér Seidel

Prospekt (2009) Museum Fotoateliér Seidel

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově se jménem Seidelova předchůdce a zaměstnavatele Gottharda Zimmera (1847-1886), rodem z Českých Žlebů

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově se jménem Seidelova předchůdce a zaměstnavatele Gottharda Zimmera (1847-1886), rodem z Českých Žlebů

Repro On-line katalog Městské knihovny v Českém krumlově

Včely letěly krásně - televizní film režiséra Karla Čtveráčka (2009) o rekonstrukci fotografického ateliéru Seidel v Českém Krumlově a znovuobjevení unikátní sbírky historických fotografií představuje na unikátních záběrech i Franze Seidela a mimo jiné zde hovoří Manfred Pranghofer - pánové Palkovič a Janoušek tu pak čtyřručně hrají na klavír motiv úvodních fanfár k hořickým pašijovým hrám od Jaroslava Jungmanna

Včely letěly krásně - televizní film režiséra Karla Čtveráčka (2009) o rekonstrukci fotografického ateliéru Seidel v Českém Krumlově a znovuobjevení unikátní sbírky historických fotografií představuje na unikátních záběrech i Franze Seidela a mimo jiné zde hovoří Manfred Pranghofer - pánové Palkovič a Janoušek tu pak čtyřručně hrají na klavír motiv úvodních fanfár k hořickým pašijovým hrám od Jaroslava Jungmanna

Repro www stránky České televize

Přebal (2010) DVD

Přebal (2010) DVD

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist