logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MICHAEL SELBITSCHKA

Repro Böhmerwädler Heimatbrief, 1969, č. 9, s. 311

Jako otec početné rodiny

Jako otec početné rodiny

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut,
Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 103

Vepředu odleva Rosl, Helmut a Traudl, uprostřed Hubert, Moritz, Edi a Annerl a vzadu Hilda, matka Marie, otec Michl a Elsa

Vepředu odleva Rosl, Helmut a Traudl, uprostřed Hubert, Moritz, Edi a Annerl a vzadu Hilda, matka Marie, otec Michl a Elsa

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut,
Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 103

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Knížecí Pláně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Selbitschkových bylo v Knížecích Pláních povícero: tady je snímek uchovávaný v USA a zachycující Josefa (*1806) a Rosalii (*1810) Selbitschkovy, jejichž děty odešly za moře

Selbitschkových bylo v Knížecích Pláních povícero: tady je snímek uchovávaný v USA a zachycující Josefa (*1806) a Rosalii (*1810) Selbitschkovy, jejichž děty odešly za moře

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2021, č. 8, s. 27, foto Robert Wegschneider

Knížecí Pláně na pohlednici Josefa Seidela

Knížecí Pláně na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Knížecí Pláně na pohlednici z roku 1930

Knížecí Pláně na pohlednici z roku 1930

S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]

Rodné Knížecí Pláně dnes

Rodné Knížecí Pláně dnes

Rodné Knížecí Pláně dnes

Foto Pavel Polák a repro E. Kintzl - J. Fischer, Verschwundener Böhmerwald (2016), s. 17

Křížek na rozcestí zvaném "Furík", nedaleko něhož stával statek čp. 5 v majetku rodiny Michaela Selbitschky - snímky z roku 2019 zachycují stav před a po opravě, kterou provedl Stanislav Schneedorf z VolarKřížek na rozcestí zvaném "Furík", nedaleko něhož stával statek čp. 5 v majetku rodiny Michaela Selbitschky - snímky z roku 2019 zachycují stav před a po opravě, kterou provedl Stanislav Schneedorf z Volar

Křížek na rozcestí zvaném "Furík", nedaleko něhož stával statek čp. 5 v majetku rodiny Michaela Selbitschky - snímky z roku 2019 zachycují stav před a po opravě, kterou provedl Stanislav Schneedorf z Volar

Repro Prachatický deník, foto Stanislav Schneedorf

Jeho nekrolog napsal do krajanské měsíčníku Friedrich C. Stumpfi

Jeho nekrolog napsal do krajanské měsíčníku Friedrich C. Stumpfi

Repro Böhmerwädler Heimatbrief, 1969, č. 9, s. 311-312

Místní jméno Finsterau se odvozuje nejspíš od spojení "finstere Au", tj. "temná niva", totiž temný les všude kolem - jihotyrolský autor Johann Nepomuk Bachmeier, rodem z Knížecích Plání jako Selbitschka, vidí však zvukovou příbuznost se souslovím "finis terrae", tj. "konec světa"

Místní jméno Finsterau se odvozuje nejspíš od spojení "finstere Au", tj. "temná niva", totiž temný les všude kolem - jihotyrolský autor Johann Nepomuk Bachmeier, rodem z Knížecích Plání jako Selbitschka, vidí však zvukovou příbuznost se souslovím "finis terrae", tj. "konec světa"

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008)

V roce 1988 byla na někdejší "kostelní stezce" z Finsterau do Knížecích Plání vysvěcena tato boží muka

V roce 1988 byla na někdejší "kostelní stezce" z Finsterau do Knížecích Plání vysvěcena tato boží muka

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1988, č. 8, s. 347

Pozvánka do skanzenu ve Finsterau

Pozvánka do skanzenu ve Finsterau

Schöner Bayerischer Wald, 2023, č. 3, s. 52

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist