logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STEFFI SKOUPY-PUHANEOVÁ

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 2, s. 34

Stojící ve třetí řadě zcela napravo se spolužáky z Klášterce roku 1927

Stojící ve třetí řadě zcela napravo se spolužáky z Klášterce roku 1927

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č. 11, s. 478

Mezi spolužáky z Vimperka ve školním roce 1934/35 stojí ve třetí řadě čtvrtá zleva

Mezi spolužáky z Vimperka ve školním roce 1934/35 stojí ve třetí řadě čtvrtá zleva

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 1, s. 18

Na snímku dívek, účastnících se slavnostního svěcení hasičské stříkačky v Klášterci roku 1935,
je ona ta sedící zcela vpravo

Na snímku dívek, účastnících se slavnostního svěcení hasičské stříkačky v Klášterci roku 1935,
je ona ta sedící zcela vpravo

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 11, s. 529

Na tomto snímku studentů a profesorů německého učitelského ústavu, umístěného v letech 1935-1938 v Českých Budějovicícha od roku 1938 v Prachaticích vidíme ji ve druhé řadě vlevo s bílým širokým límečkem

Na tomto snímku studentů a profesorů německého učitelského ústavu, umístěného v letech 1935-1938 v Českých Budějovicích
a od roku 1938 v Prachaticích vidíme ji ve druhé řadě vlevo s bílým širokým límečkem

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 5. s. 14

Maturitní ročník německého učitelského ústavu v Prachaticích v roce 1939 s profesorem Leberlem
zcela napravo stojícím, zachycuje i ji stojící třetí zleva

Maturitní ročník německého učitelského ústavu v Prachaticích v roce 1939 s profesorem Leberlem
zcela napravo stojícím, zachycuje i ji stojící třetí zleva

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 5. s. 25

V roce 1941 se mladé učitelky ze Šumavy sešly v Zátoni u Boubína, Steffi Skoupy stojí úplně vpravo

V roce 1941 se mladé učitelky ze Šumavy sešly v Zátoni u Boubína, Steffi Skoupy stojí úplně vpravo

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 7, s. 323

Se svými žáky

Se svými žáky

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2000, č. 2, s. 72

Při setkání krajanů v patronátním městě Ingolstadtu v roce 1982 stojí uprostřed ve světlých šatech, vlevo s fotoaparátem je zachycen
 Otto Veith,vedle Rosa Tahedlová a Ilse Viehbeck-Veithová, druhý zprava pak stojí Franz Woldrich

Při setkání krajanů v patronátním městě Ingolstadtu v roce 1982 stojí uprostřed ve světlých šatech, vlevo s fotoaparátem je zachycen
Otto Veith,vedle Rosa Tahedlová a Ilse Viehbeck-Veithová, druhý zprava pak stojí Franz Woldrich

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 7, s. 247, foto J. Draxler

Plánek vsi Lipka (Freiung), která byla kdysi osadou obce Klášterec, jak vyšel se jmény majitelů jednotlivých stavení v roce 1954 pod jejím jménem na stránkách krajänského časopisu

Plánek vsi Lipka (Freiung), která byla kdysi osadou obce Klášterec, jak vyšel se jmény majitelů jednotlivých stavení v roce 1954 pod jejím jménem na stránkách krajänského časopisu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1954, č. 66, s. 263

Někdejší škola v Klášterci na snímcích z let 1937, 1989 a přestavěná na penzion na fotografii z léta 2003

Někdejší škola v Klášterci na snímcích z let 1937, 1989 a přestavěná na penzion na fotografii z léta 2003

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 10, s. 485, foto Willi Frühauf (snímek uprostřed) a Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 2, s. 57, foto Rupert Hany (snímek dole)

O škole v Klášterci na stránkách krajanského měsíčníku

O škole v Klášterci na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 10, s. 485

Záznam vimperské oddací matriky o svatbě jejích rodičů: ženich Franz Puhane byl synem Johanna Puhaneho z Modlenic čp, 4 a jeho ženy Josephy, roz. Smolové z Křesanova čp. 8, nevěsta Johanna byla pak dcerou Johanna Pimmera, sedláka v Klášterci čp. 2, který na znamení souhlasu s dceřinou svatbou připojil k matričnímu záznamu i svůj podpis, a jeho choti Barbary, roz. Tischlerové z Hrabic čp. 14

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dvůr statku Steiffl-Hof v Klášterci podle jejích vlastních popisek v krajanském časopise
 "před vyhnáním a po 48 letech české správy"Dvůr statku Steiffl-Hof v Klášterci podle jejích vlastních popisek v krajanském časopise
 "před vyhnáním a po 48 letech české správy"

Dvůr statku Steiffl-Hof v Klášterci podle jejích vlastních popisek v krajanském časopise
"před vyhnáním a po 48 letech české správy"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1996, č. 5, s. 22 a Glaube und Heimat, 1994, č. 3. s. 26 a 27

Vzácný snímek "Stejffler-Kapelle" u rodného Klášterce

Vzácný snímek "Stejffler-Kapelle" u rodného Klášterce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 5, s. 24

Klášterec po odsunu na snímku z roku 1946

Klášterec po odsunu na snímku z roku 1946

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

I Klášterec míval svou pohlednici

I Klášterec míval svou pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Celkový pohled na Klášterec z roku 2003

Celkový pohled na Klášterec z roku 2003

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Návesní kaple v Klášterci na snímcích z června roku 1989 a po její opravěNávesní kaple v Klášterci na snímcích z června roku 1989 a po její opravě

Návesní kaple v Klášterci na snímcích z června roku 1989 a po její opravě

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
a www stránky Má vlast, foto (c) T.I.S. - Turistické Informační Systémy, v.o.s. Bohdan Dvořák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist