logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VIKTOR STRAKA

Záznam v indexu matriky farní obce Hojná Voda svědčí o datu jeho narození, matrika sama není dostupná

Záznam v indexu matriky farní obce Hojná Voda svědčí o datu jeho narození, matrika sama není dostupná

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho maminka byla roz. Vaclíková z Besednice čp. 51, kde byl její otec Ondřej, děd spisovatele Watzlika, hostinským, jak je patrno z tohoto českého záznamu besednické křestní matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam novohradské oddací matriky o jeho svatbě s prokuristkou Marií Buhlovou, dcerou obchodníka Friedricha Buhla a jeho ženy Theresie, roz. Krauseové, obou rovněž z Nových Hradů - ženichův otec Josef Straka byl učitelem v Hojné Vodě, matka Eleonora (viz výše) je zde psána Waclik(ová)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na seznamu novohradských učitelů figuruje roku 1928 jako absolvent učitelského ústavu
v Českých Budějovicích dvacet let předtím

Na seznamu novohradských učitelů figuruje roku 1928 jako absolvent učitelského ústavu
v Českých Budějovicích dvacet let předtím

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 231

Pan učitel Straka se svými žáky v Nových Hradech ve školním roce 1930/31

Pan učitel Straka se svými žáky v Nových Hradech ve školním roce 1930/31

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 6, s. 44

Rodná Hojná Voda na meziválečné pohlednici Josefa Seidela...

Rodná Hojná Voda na meziválečné pohlednici Josefa Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a na pohlednici z válečných časů, kdy patřila k "župě Horní Dunaj"
(Ober-Donau), viz i Walter Süka

... a na pohlednici z válečných časů, kdy patřila k "župě Horní Dunaj"
(Ober-Donau), viz i Walter Süka

Vzácný snímek vnitřku zaniklého kostela sv. Anny v Hojné Vodě za jedné svatby, konané tu v srpnu 1932

Vzácný snímek vnitřku zaniklého kostela sv. Anny v Hojné Vodě za jedné svatby, konané tu v srpnu 1932

Repro Glaube und Heimat, 1997, č.7, s. 59

Tato pamětní deska byla roku 1937 odhalena na dnes již nestojícím domě v Hojné Vodě, kde psal Zikmund Winter román Mistr Kampanus

Tato pamětní deska byla roku 1937 odhalena na dnes již nestojícím domě v Hojné Vodě, kde psal Zikmund Winter román Mistr Kampanus

Repro J. Čajan, Pod Kraví horou (2020), s. 27

Originál jeho básně, otištěný z archívu vídeňského krajanského muzea Šumavy

Originál jeho básně, otištěný z archívu vídeňského krajanského muzea Šumavy

Repro Mein Böhmerwald, 1955, č. 1-2, s. 12

Veith Brabetz z Nových Hradů

Veith Brabetz z Nových Hradů

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Okolí Nových Hradů na mapce vydané v Nových Hradech, kreslil Straka

Okolí Nových Hradů na mapce vydané v Nových Hradech, kreslil Straka

Repro Pfarrchronik Strobnitz (1996), s. 6

Madona novohradská na oltářním obraze klášterního kostela servitů

Madona novohradská na oltářním obraze klášterního kostela servitů

Repro Glaube und Heimat, 1997, s. 8, obálka

Výhled z parku v Bažantnici na hrad v Nových Hradech, jak jej zachytil někdy v půli devatenáctého století barevným akvarelem Josef Schütz

Výhled z parku v Bažantnici na hrad v Nových Hradech, jak jej zachytil někdy v půli devatenáctého století barevným akvarelem Josef Schütz

Repro ze sbírek Státního hradu v Nových Hradech

Pohled od rodné Hojné Vody do krajiny Novohradska...

Pohled od rodné Hojné Vody do krajiny Novohradska...

Repro S. Kroupa, Zázraky před jižní hranicí : pohled z Novohradských hor
do měst a vesnic v jižní části roviny třeboňské (2005), obr. příl., foto Ladislav Bulva

... a týž výhled se sochou sv. Jana Nepomuckého vedle bývale hojnovodské školy

... a týž výhled se sochou sv. Jana Nepomuckého vedle bývale hojnovodské školy

... a týž výhled se sochou sv. Jana Nepomuckého vedle bývale hojnovodské školy

Repro J. Cukr, Novohradské hory (2008), s. 55 a foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist