logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HANS STROBL

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1367

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1367

Dřevoryt s jeho podobenkou vyšel ke spisovatelovým narozeninám roku 1937

Dřevoryt s jeho podobenkou vyšel ke spisovatelovým narozeninám roku 1937

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 39 (přetištěno z Bücherkunde /Januar 1937/)

Repro Hemmerle, Sudetenland Lexikon für alle, die das Sudetenland lieben (1992) s. 429

Oddací matrika jihlavské fary u sv. Jakuba uchovává i tento obsáhlý zápis o svatbě jeho rodičů

Repro Moravský zemský archiv Brno - Acta Publica

Záznam jihlavské křestní matriky o jeho narození v lednu roku 1877 (a následném křtu v kostele Nanebevzetí Panny Marie kooperátorem P. Theodorem Hammerlem na jméno Karl Johann Strobl) v rodině zdejšího obchodníka střižním zbožím Ignaze Strobla (syna soukromníka Johanna Strobla, podepsaného zde i jako kmotra novorozencova, a Anny, roz. Ritterové) a jeho ženy Adelheid, roz. Malikové, dcery adjunkta zdejšího berního úřadu Johanna Malika a Apollonie, roz. Lehnertové - výrazný pozdější přípis informuje o Stroblově zřeknutí se víry na podzim osudového roku 1938

Repro Moravský zemský archiv Brno - Acta Publica

Na snímku z osmdesátých let devatenáctého století je malý Karl zachycen v pravé polovině snímku mezi svou babičkou Annou, roz. Ritterovou, maminkou
Adelheid, roz. Malikovou, nad nimi třemi pak stojí Karlův otec Ignaz Strobl

Na snímku z osmdesátých let devatenáctého století je malý Karl zachycen v pravé polovině snímku mezi svou babičkou Annou, roz. Ritterovou, maminkou Adelheid, roz. Malikovou, nad nimi třemi pak stojí Karlův otec Ignaz Strobl

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 333

Rodný dům v Jihlavě, jak vypadal někdy v roce 1910

Rodný dům v Jihlavě, jak vypadal někdy v roce 1910

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 333

Rodinný snímek z doby kolem roku 1910 zachycuje jeho ženu Gabrielle, roz. Wittmannovou, syna Kurta a jeho ještě s plnovousem

Rodinný snímek z doby kolem roku 1910 zachycuje jeho ženu Gabrielle, roz. Wittmannovou, syna Kurta a jeho ještě s plnovousem

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 334

V plné parádě ("in voller Wichs") buršáckého kroje, stále ještě s plnovousem

V plné parádě ("in voller Wichs") buršáckého kroje, stále ještě s plnovousem

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 336

Pozdrav Hugona Greinze ke Stroblovým šedesátinám na stránkách listu "Budweiser Zeitung"

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 4, s. 2-3

Báseň Hanse Watzlika věnovaná Stroblovi vyšla roku 1938

Báseň Hanse Watzlika věnovaná Stroblovi vyšla roku 1938

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 39 (přetištěno z Sudetendeutsche Akademik Zeitung, 1938, č. 5-6)

Jeho Igelhaus v Perchtoldsdorfu, obci na západě hraničící s Vídeňským lesem

Jeho Igelhaus v Perchtoldsdorfu, obci na západě hraničící s Vídeňským lesem

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 334

Knihkupecká výloha v rodné Jihlavě roku 1939 s prezentací jeho děl

Knihkupecká výloha v rodné Jihlavě roku 1939 s prezentací jeho děl

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 338

Osudové společenství: Goebbels a Seyß-Inquart přijímají Strobla v květnu 1938 ve vídeňském Hofburgu

Osudové společenství: Goebbels a Seyß-Inquart přijímají Strobla v květnu 1938 ve vídeňském Hofburgu

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 337

Nacistický Völkischer Beobachter Strobla v lednu 1942 takto uctil k jeho 65. narozeninám

Repro Völkischer Beobachter, 18. 1. 1942, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

V červnu 1943 přebírá v Praze Cenu Petra Parléře v děsivé dobové dekoraci

V červnu 1943 přebírá v Praze Cenu Petra Parléře v děsivé dobové dekoraci

Repro M. Maschkeová, Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel der Romane von Karl Hans Strobl (2002), s. 339

Hrob Karla Hanse a Gabriely Stroblových
v Perchtoldsdorfu

Hrob Karla Hanse a Gabriely Stroblových
v Perchtoldsdorfu

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 135

Obálka (2002) knihy o něm, vyšlé v Erfurtu (nákladem dissertation.de - Verlag im Internet Berlin)

Obálka (2002) knihy o něm, vyšlé v Erfurtu (nákladem dissertation.de - Verlag im Internet Berlin)

Obálka jeho románu "Die Vaclavbude" (1902, Staackmann Verlag v Lipsku) s dějem z dob tzv. Badeniho krize (1897), kdy byla českými demonstranty zcela zničena tak řečená "Václavská bouda" německého studentského sdružení Burschenschaft Carolina Prag

Obálka jeho románu "Die Vaclavbude" (1902, Staackmann Verlag v Lipsku) s dějem z dob tzv. Badeniho krize (1897), kdy byla českými demonstranty zcela zničena tak řečená "Václavská bouda" německého studentského sdružení Burschenschaft Carolina Prag

Obálka knihy (1917) v mnichovském nakladatelství Georg Müller

Obálka knihy (1917) v mnichovském nakladatelství Georg Müller

Vazba (1941) jeho románu vydaného v nakladatelství Adam Kraft a věnovaného dějinám Němců v Čechách i osobě Husově

Vazba (1941) jeho románu vydaného v nakladatelství Adam Kraft a věnovaného dějinám Němců v Čechách i osobě Husově

Obálka (1945), kterou stejně jako ke Stroblovým pamětem níže
vytvořil vídeňský výtvarník Willi Bahner, zdobí román,
vyšlý ještě v posledním roce války rovněž v nakladatelství
"Moldavia", Othmar Reitterer & Co., Budweis

Obálka (1945), kterou stejně jako ke Stroblovým pamětem níže
vytvořil vídeňský výtvarník Willi Bahner, zdobí román,
vyšlý ještě v posledním roce války rovněž v nakladatelství
"Moldavia", Othmar Reitterer & Co., Budweis

Vazby a obálky tří dílů jeho pamětí, jak vyšly v budějovickém nakladatelství "Moldavia" za druhé světové válkyVazby a obálky tří dílů jeho pamětí, jak vyšly v budějovickém nakladatelství "Moldavia" za druhé světové války

Vazby a obálky tří dílů jeho pamětí, jak vyšly v budějovickém nakladatelství "Moldavia" za druhé světové války

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist