logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL TANNICH

Repro Z. Mrázková - J. Špinar - P. Hudičák, Krumlov - město pod věží (2018), s. 153,
podpis z archívu Jihočeské vědecké knihovny

Na skupinovém snímku s archivářem Hynkem Grossem (Tannich sedící prvý zleva)

Na skupinovém snímku s archivářem Hynkem Grossem (Tannich sedící prvý zleva)

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Karl Boromäus Anton Paul Maria Tannich se narodil podle záznamu v českokrumlovské matrice ve zdejší Dlouhé ulici čp. 98 otci Antonu Tannichovi (děd Johann z otcovy strany byl stejně jako jeho žena Rosalia pobytem v Březné /Dorffriese či Friesedorf/, okres Šildberk /dnes Štíty/ na Moravě) a matce Paulině, dceři Thomase Fitzingera a jeho ženy Karoliny, roz. "Kubov" z Třeboně - přípis pod jménem novorozencovým zpravuje nás o jeho pozdější svatbě dne 19. září roku 1912 na Královských Vinohradech s Marií Aschenbrennerovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům čp. 98 v českokrumlovské Dlouhé ulici na snímku z roku 2018

Dům čp. 98 v českokrumlovské Dlouhé ulici na snímku z roku 2018

Foto Pavel Polák

Článek Budweiser Zeitung z 20. prosince roku 1918 o přijetí delegace "župního zastoupení německé Šumavy", v níž byl vedle Tannicha i fotograf Josef Seidel, u předsedy vlády Kramáře

Repro Budweiser Zeitung, 1918, č. 99, s. 1-2

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské ulici Nové město (Neustadt) čp. 27, kde žil se svou ženou Mizzi, tj. Marií (*6. dubna 1892 ve Vimperku), synem Helmutem (*6. srpna 1913) a dcerou Gertraud (*24. prosince 1914, tj. na Štědrý den), oběma narozenými jako jejich otec v Českém Krumlově

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Manželka s dětmi na snímku ze Seidelova ateliéru

Manželka s dětmi na snímku ze Seidelova ateliéru

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Čp. 27 v ulici Nové Město v Českém Krumlově má místní pivovar, toto by mohla být obytná část

Čp. 27 v ulici Nové Město v Českém Krumlově má místní pivovar, toto by mohla být obytná část

Foto Pavel Polák

Ulička Nové Město na snímku z toku 2018

Ulička Nové Město na snímku z toku 2018

Foto Pavel Polák

Tannichův pozdrav českokrumlovskému Turnvereinu ve sborníku k 50. jubileu jeho založení

Repro Festschrift des Deutschen Turnvereines 1874 in Böhmisch-Krumau aus Anlass der Feier des fünfzigjährigen Bestandes (1924), s. 5

Rybník Olšina na jeho podmanivém snímku

Rybník Olšina na jeho podmanivém snímku

Repro Oberdonau, 1942, č. 3, s. 5 (www stránky forum oö geschichte)

Autorem zdravice k jeho sedmdesátinám byl na stránkách krajanského měsíčníku Rudolf Grohmann

Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 25-26

Karl (nikoli Kurt, jak mylně uvedeno) Schefczik napsal k Tannichovým sedmdesátinám medailon, zveřejněný v září 1953 na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů

Karl (nikoli Kurt, jak mylně uvedeno) Schefczik napsal k Tannichovým sedmdesátinám medailon, zveřejněný v září 1953 na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 38, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 5, s. 152

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 41, s. 8

Velešín nezapomíná... - v pamětní publikaci k výročí konce druhé světové války
se objevuje i jeho jméno v souvislosti s "odsunem"

Velešín nezapomíná... - v pamětní publikaci k výročí konce druhé světové války
se objevuje i jeho jméno v souvislosti s "odsunem"

Repro 70. výročí osvobození Velešína : 1945-2015

Katalogizoval zámeckou knihovnu v Českém Krumlově

Katalogizoval zámeckou knihovnu v Českém Krumlově

Foto Ivo Kareš

Obálka knihy (1965) vydané nakladatelstvím Hoam! ve Waldkirchen avěnované českokrumlovskému kostelu sv. Víta

Obálka knihy (1965) vydané nakladatelstvím Hoam! ve Waldkirchen avěnované českokrumlovskému kostelu sv. Víta

Krumlovský Svatý Vít ode dvora vedlejší prelatury

Krumlovský Svatý Vít ode dvora vedlejší prelatury

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 4, zadní strana obálky

Pohled na Český Krumlov s kostelem sv. Víta

Pohled na Český Krumlov s kostelem sv. Víta

Foto Ivo Kareš

Budějovická brána v Českém Krumlově

Budějovická brána v Českém Krumlově

Foto Pavel Polák

O někdejší kapli sv. Václava, pozdějším domě čp. 161 v Českém Krumlově

O někdejší kapli sv. Václava, pozdějším domě čp. 161 v Českém Krumlově

Repro P. Vlček (ed.), Český Krumlov : historické centrum (2016), s. 186

Svatý Václav na barokním antependiu z kaple na Křížové Hoře - prvý zprava nad kostelem sv. Víta ještě se starší podobou věže

Svatý Václav na barokním antependiu z kaple na Křížové Hoře - prvý zprava nad kostelem sv. Víta ještě se starší podobou věže

Repro P. Pavelec, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově : uměleckohistorický průvodce (1999), s. 2

Nově, až roku 1997 zřízená kaple sv. Václava ve staré sakristii svatovítského kostela

Nově, až roku 1997 zřízená kaple sv. Václava ve staré sakristii svatovítského kostela

Repro P. Pavelec, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově : uměleckohistorický průvodce (1999), s. 20

Votivní obraz z roku 1681, z kostela sv. Víta, zachycuje starý Krumlov s prosbou "Zachraň nás od smrti" a odpovědí Františka Xaverského, "apoštola východu":"Zachránil jsem vás jeho rukou"Votivní obraz z roku 1681, z kostela sv. Víta, zachycuje starý Krumlov s prosbou "Zachraň nás od smrti" a odpovědí Františka Xaverského, "apoštola východu":"Zachránil jsem vás jeho rukou"

Votivní obraz z roku 1681, z kostela sv. Víta, zachycuje starý Krumlov s prosbou "Zachraň nás od smrti" a odpovědí Františka Xaverského, "apoštola východu":
"Zachránil jsem vás jeho rukou"

Repro Glaube und Heimat, 1976, č. 15, s. 470 a Glaube und Heimat, 1999, č. 12, obálka

Majetek kostela sv. Víta v Českém Krumlově do roku 1460 (jde o nemovitosti a platy trvalého charakteru)

Majetek kostela sv. Víta v Českém Krumlově do roku 1460 (jde o nemovitosti a platy trvalého charakteru)

Repro A. Kubíková - V. Mašková - J. Veselý, Českokrumlovsko 1400-1460 (1997), s. 66 a 67

Vdova po Joštovi z Rožmberka Anežka z Wallsee a manželka Jana z Rožmberka Alžběta ustavují touto listinou z 26. června 1380 při mariánském oltáři v kostele sv. Víta českého kazatele a zakládají pro něho knihovnu

Vdova po Joštovi z Rožmberka Anežka z Wallsee a manželka Jana z Rožmberka Alžběta ustavují touto listinou z 26. června 1380 při mariánském oltáři v kostele sv. Víta českého kazatele a zakládají pro něho knihovnu

Repro A. Kubíková Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380 (1996), s. 61

Na jednom z listů tzv. "Krumlovského obrazového kodexu" (Krumauer Bildercodex) z archivního fondu vídeňské Národní knihovny je kresbami z doby kolem roku 1350 zachycen život sv. Víta (Folio 56-3, Vita des Heiligen Vitus)

Na jednom z listů tzv. "Krumlovského obrazového kodexu" (Krumauer Bildercodex) z archivního fondu vídeňské Národní knihovny je kresbami z doby kolem roku 1350 zachycen život sv. Víta (Folio 56-3, Vita des Heiligen Vitus)

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 118

Článek o ikonografii a životě patrona českokrumlovského kostela sv. Víta v úvodu připomíná, že světci celé českobudějovické diecéze jsou sv. Václav, Vojtěch, Jan Nepomucký a Vít, stejně jako u arcidiecéze pražské, od níž se českobudějovická kdysi jen odpojila

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2021, č. 6, s. 27-28

V jednom z jeho textů zmíněná listina Jindřicha z Rožmberka s datem 2. srpna 1309, kterou osvobozuje dům zlatokorunského kláštera ve městě Českém Krumlově ode všech poplatků

V jednom z jeho textů zmíněná listina Jindřicha z Rožmberka s datem 2. srpna 1309, kterou osvobozuje dům zlatokorunského kláštera ve městě Českém Krumlově ode všech poplatků

Repro A. Kubíková, Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380 (1996), s. 61

Plánek vsi Záluží (Allusch) podle stavu roku 1946 s lípou při návsi, starou 600 let, tedy z časů, kdy byla ves v roce 1389 učiněna poplatnou krumlovské kapli sv. Jeronýma (dříve sv. Václava)

Plánek vsi Záluží (Allusch) podle stavu roku 1946 s lípou při návsi, starou 600 let, tedy z časů, kdy byla ves v roce 1389 učiněna poplatnou krumlovské kapli sv. Jeronýma (dříve sv. Václava)

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 8. s. 65

Rabenstein s křížkem při hrotu skály, zvané Havraní a pohled z ní na Krumlov, foto Josef Seidel

Rabenstein s křížkem při hrotu skály, zvané Havraní a pohled z ní na Krumlov, foto Josef Seidel

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záluží se Zátesem, zmiňované v jeho textu o svatováclavské kapli, na současném snímku a na indikační skice z roku 1826Záluží se Zátesem, zmiňované v jeho textu o svatováclavské kapli, na současném snímku a na indikační skice z roku 1826

Záluží se Zátesem, zmiňované v jeho textu o svatováclavské kapli, na současném snímku a na indikační skice z roku 1826

Repro www stránky Ze vzduchu a V. Ondrová - V. Jílek, Přídolí 1220-2020 : osm století jihočeské obce (2021), s. 163

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist