logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PHILIPP TANZER

Repro z daru Paula Praxla

Repro z daru Moniky Chaloupkové

Narodil se a byl pokřtěn jménem Filip podle záznamu prachatické matriky 23. srpna 1874 v domě čp. 154 ševci Peteru Tanzerovi (synu Theresie Tanzerové - otec není uveden) a jeho ženě Theresii, roz. Schüsslové, dceři hrnčíře Franze Schüssla z Prachatic čp. 154 a jeho ženy Kathariny, roz. Marešové, ze Starých Prachatic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady je uveden už jako ředitel školy v Krejčovicích s expoziturou v Milešicích k roku 1928

Tady je uveden už jako ředitel školy v Krejčovicích s expoziturou v Milešicích k roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 370

Toto blahopřání k jeho osmdesátinám svědčí o tom, že krajanský měsíčník nebyl informován o tom, že se jich Tanzer nedožil

Toto blahopřání k jeho osmdesátinám svědčí o tom, že krajanský měsíčník nebyl informován o tom, že se jich Tanzer nedožil

Repro Hoam!, 1954, č. 5, s. 18

Krejčovice, kde byl ředitelem školy, s hlubokou cestou do vsi od mlýna dole kolem kaple a školní budovy dál nahoru do Milešic

Krejčovice, kde byl ředitelem školy, s hlubokou cestou do vsi od mlýna dole kolem kaple a školní budovy dál nahoru do Milešic

Repro z Böhmerwäldler Heimatbrief, 1974, č. 10, s. 338

Krejčovice na snímku ze sedmdesátých let minulého století
a na počátku století nového vyhlížejí takřka totožně

Krejčovice na snímku ze sedmdesátých let minulého století
a na počátku století nového vyhlížejí takřka totožně

Krejčovice na snímku ze sedmdesátých let minulého století
a na počátku století nového vyhlížejí takřka totožně

Repro z Böhmerwäldler Heimatbrief, 1974, č. 4 s. 117 a foto Jan Mareš

Co zůstalo z Milešic

Co zůstalo z Milešic

Repro z Böhmerwäldler Heimatbrief, 1974, č. 4 s. 116

Brouk z rodu Leiodes (nesprávně Liodes) je tu na tabulce pod číslem 7...

Brouk z rodu Leiodes (nesprávně Liodes) je tu na tabulce pod číslem 7...

Repro www stránky Zoological Institute RAS

... a na novějším barevném snímku - Tanzer určitě nelovil "brouky rodu Liodes", ale brouky rodu Leiodes. Podle dopisu, který nám poslal pan Jan Máca:
"... Tím jsou pomíchané dvě skupiny živočichů. Tanzer se zabýval brouky z rodu Leiodes, ne pancířníky z rodu Liodes. Ovšem v době, kdy působil, se pro ty brouky nesprávně používalo jméno Liodes a o tom, že existuje pancířník Liodes, neměli broučkaři té doby ponětí. Konfuse "Leiodes x Liodes" trvala poměrně dlouho, kvůli autoritě Edmunda Reittera (mimochodem moravskoslezského Němce), autora stěžejního díla "Fauna Germanica. Kaefer", který tuto konfusi způsobil...."

... a na novějším barevném snímku - Tanzer určitě nelovil "brouky rodu Liodes", ale brouky rodu Leiodes. Podle dopisu, který nám poslal pan Jan Máca:
"... Tím jsou pomíchané dvě skupiny živočichů. Tanzer se zabýval brouky z rodu Leiodes, ne pancířníky z rodu Liodes. Ovšem v době, kdy působil, se pro ty brouky nesprávně používalo jméno Liodes a o tom, že existuje pancířník Liodes, neměli broučkaři té doby ponětí. Konfuse "Leiodes x Liodes" trvala poměrně dlouho, kvůli autoritě Edmunda Reittera (mimochodem moravskoslezského Němce), autora stěžejního díla "Fauna Germanica. Kaefer", který tuto konfusi způsobil...."

Repro www stránky La passion de la truffe

Tito brouci byli předmětem jeho zkoumání - podrod Leiodes Latreille

Tito brouci byli předmětem jeho zkoumání - podrod Leiodes Latreille

Repro www stránky www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Ze zprávy o výsledcích průzkumu bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína

Ze zprávy o výsledcích průzkumu bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína

Repro J. Farkač - O. Nakládal, Výsledky průzkumu bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína v CHKO Šumava (2007), s. 9

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist