logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL TIERSCH

Ze školní kroniky

Po nástupu řídícího učitele Karla Tiersche do služby bylo pravidelné vyučování opět řádně vedeno (1. prosince 1896).


Kronika obecné školy Lučina 1892-1919

Od tohoto záznamu počínaje vedl Karl Tiersch (pokud je čtenáři to příjmení čímsi nápadné, není na omylu: i zakladatel Sokola Miroslav Tyrš se narodil jako Friedrich Emmanuel Tiersch, viz Wikipedia) školní kroniku ve dnes zaniklé obci Sorghof (svůj konec zažila pod označením Lučina u Tachova) až do ledna roku 1925, tj. bezmála 30 let "literární" činnosti. Snad stojí za to citovat ze stránek prvního svazku referát o novém státě na troskách monarchie:¨

Školní rok 1918/19
Už krátce po začátku školního roku objevily se příznaky dávající tušit, že strašlivá válka je blízka svému konci. Kapitulace Bulharů (v originále "die Waffenstreckung der Bulgaren" - pozn. překl.) měla za následek, že se ani italská fronta nedala udržet. Staré rakousko-uherské mocnářství se rozpadlo na 3 nové státy:
republiku československou,
německo-rakouskou
a maďarskou
(v originále "die čechoslovakische Republik, die deutsch-österreichische Republik, dei ungarische Republik" - pozn. překl.).
Halič tvoří s někdejším Polskem rovněž novou říši.
Německé části českých zemí (v originále "die deutsche Landesteile Böhmens" - pozn. překl.) byly přičleněny k československému státu (v originále "wurden dem čechoslovakischen Staate angegliedert" - pozn. překl.). Dne 28. října 1918 byla pod provizorní vládou Národního shromáždění prohlášena nová republika a v cizině dlící T.G. Masarik (v originále takto psán" - pozn. překl.) zvolen za jejího prezidenta. O Vánocích 1918 se konal jeho slavnostní vjezd do Prahy.
Ve školním životě bylo patrné zlepšení, takže konečně půldenní výuka došla nápravy (v originále "da endlich Halbtagsunterrricht beheben werden konnte" - pozn. překl.).

Oba svazky kroniky jsou řádně promáčeny (jako by rozpitý inkoust měl předpovědět, že sem po roce 1970 zasáhne přehradní nádrž Lučina), nacházíme tam s datem 9. června 1926 i podpis školního inspektora Felixe Tofta, který je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže. Na straně předcházející naší textové ukázce nacházíme zprávu o tom, že nově jmenovaný řídící učitel přesídlil do Sorghofu z Ringelbergu (dnes Horní Výšina, část obce Halže). Na stránkách školní kroniky se však s Tierschovým jménem setkáváme ještě při informaci o jeho úmrtí 5. listopadu 1938, tj. po odtržení pohraničních krajů od Československa a jejich připojení k nacistické "Říši". Pár stran předtím zaznamenal řídící učitel Alois Marsch, rovněž samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže, i nástup Tierschova syna a jmenovce Karla (*15. dubna 1907 v Sorghofu) na zdejší školu. Ze zápisu o Tierschovi "mladším" v křestní matrice se dovídáme více i o jeho rodičích, z křestní matriky Tiersche "staršího" pak vše ostatní: přišel na svět 11. května 1863 ve dnes díky těžbě uhlí zaniklých Kralupech u Chomutova (do roku 1945 "Deutsch-Kralupp) čp. 109 jako syn tamního zednického mistra Wenzela Tiersche a Aloysie, roz. Barthové. Jeho žena Rosa Agnes, narozená v Březně (Priesen) byla dcerou Franze Willomitzera, c.k. okresního školního inspektora v Žatci (Saaz), a jeho ženy Franzisky, roz. Hausteinové z Hory Svatého Šebestiána v okr, Chomutov. Říkalo se prý: všude Češi, v Chomutově Němci. Že však byli navyklí německy psát a učit, zůstala po nich i na Šumavě hromada kronik. Co my s tím? Máme alespoň co číst i při důlních výsypkách či při březích přehradních jezer.

- - - - -
* Kralupy u Chomutova / Horní Výšina / † † † Lučina u Tachova

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice Kralup u Chomutova
Zápis a nad ním i podpis ve školní kronice
Záznam o něm v seznamu německého učitelstva z roku 1924, na němž figuruje jako učitelka i jeho manželka Rosa (*1874)
Jediná Rosa v křestní matrice Března u Chomutova roku 1874 je tato Rosa Agnes

zobrazit všechny přílohy

TOPlist