logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ TOBISCH

Facit

Už sám ten prapodivný pocit (v originále "es war schon eigenartiges Gefühl" - pozn. překl.) bydlit v domě, kde se narodilo devět dětí mého dědečka včetně mého otce (žádný z těch devíti sourozenců už není bohužel naživu) a kde můj dědeček (narodil se roku 1868 v Lenoře /Eleonorenhain/) pracoval. Za pobytu v někdejší myslivně vzniklo několik nových snímků, které lze teď srovnávat se starými fotografiemi místa. Je třeba zajímavé vidět, jak oba stromy vedle malé kaple za ta léta vyrostly nebo že odtud je kdysi ještě vidět Vltavu.


Hoam!, 2012, č. 2, s. 20

Ano, ten titul jsem si nevymyslil: v krajanském měsíčníku je Tobischovo stručné vyjádření opravdu uvedeno označením "Fazit". Je to opravdu jakýsi citovaný "závěr", učiněný potomkem šumavského rodu, narozeným ovšem už, na den přesně je to 1. července 1951, v Oberhausen v německém Poruří (Ruhrgebiet), spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Jeho dědeček ¨Johann Tobisch se sice narodil 12. prosince 1868 v Lenoře jako syn tamního hajného Franze Tobische a jeho ženy Walburgy, roz. Grindlové z Vlčích Jam (Wolfgrub), působil však až do penze jako nadlesní (Oberförster) na schwarzenberské myslivně (Forsthaus) v místní části Frýdavy (Friedau), zvané Fix. Frýdava náležela už k Hejrovu (Heuraffl), dnešní Přední Výtoni. Myslivna ušla zkáze a byla přetvořena na rekreační ubytovací zařízení. Franz Tobisch zveřejnil na serveru Panoramio nové i staré záběry někdejší "Tobischovy" lesovny a je to, myslím, dobrý "facit" pro nás všechny.

- - - - -
* Oberhausen (NRW) / Frýdava, Přední Výtoň / Lenora

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam hornovltavické křestní matriky o narození jeho děda Johanna Tobische v Lenoře
Česky psané záznamy o narození tří dědečkových dcer ve vsi Mláka čp. 13 poskytují i cenné údaje o jejich otci a matce, roz. Trefné z Plzně-Plzence
Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 70 v Přední Výtoni s dědečkovou rodinou
V knížecí schwarzenberské ročence 1913 je uveden Johann Tobisch jako čekatel ve Frýdavě na revíru Svatý Tomáš, kde byl tehdy lesním adjunktem Antonín Nikendey, otec Ing. Antonína Nikendeye mladšího

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist