logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ TRAVNITSCHEK

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1973, č. 4, s. 131.

Jeho žena Anna

Jeho žena Anna

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, č. 8, s. 311.

Český záznam o jeho narození v českobudějovické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kvildské školní kroniky o jeho nástupu do Kvildy z Filipovy Huti svědčí i o tom, že tu na Kvildě s ním ještě jako slečna učila Anna Juglová a že se tu za první republiky pro 4 "israelitské" školní děti vyučovalo ústy rabína Julia Löwenbeina (tento pražský rodák byl v říjnu 1942 jako dvaasedmdesátiletý stařec odeslán z terezínského ghetta do koncentračního tábora Treblínka a tam zavražděn) židovské náboženství

Záznam kvildské školní kroniky o jeho nástupu do Kvildy z Filipovy Huti svědčí i o tom, že tu na Kvildě s ním ještě jako slečna učila Anna Juglová a že se tu za první republiky pro 4 "israelitské" školní děti vyučovalo ústy rabína Julia Löwenbeina (tento pražský rodák byl v říjnu 1942 jako dvaasedmdesátiletý stařec odeslán z terezínského ghetta do koncentračního tábora Treblínka a tam zavražděn) židovské náboženství

Repro Školní kronika Kvilda 1915-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Český záznam ledenické křestní matriky o narození jeho ženy (její otec byl z Petler /Bettlern či Pettlern/ na Chomutovsku, matka z Ledenic) s pozdějším přípisem o její českobudějovické svatbě "s Frant. Trávníčkem"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německý záznam (s českým psaním ženichova příjmení) o jeho svatbě v českobudějovické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jednou větou tu kvildská školní kronika zaznamenává v roce 1925 přeložení už ženatého "Travničeka" do osady Ferchenhaid (dnešní Borová Lada), která tehdy náležela k politické obci Nový Svět /Neugebäu/, z důvodu zrušení jedné ze tříd školy na Kvildě

Jednou větou tu kvildská školní kronika zaznamenává v roce 1925 přeložení už ženatého "Travničeka" do osady Ferchenhaid (dnešní Borová Lada), která tehdy náležela k politické obci Nový Svět /Neugebäu/, z důvodu zrušení jedné ze tříd školy na Kvildě

Repro Školní kronika Kvilda 1915-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Školní výlet na Borkoviště s ním v pozadí

Školní výlet na Borkoviště s ním v pozadí

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 238

Se třídou před školou v Kaltenbachu stojí zcela vlevo

Se třídou před školou v Kaltenbachu stojí zcela vlevo

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 240

Jeho žena Anna, roz. Juglová, se třídou před budovou školy v Kaltenbachu (viz i Leo Nebl)

Jeho žena Anna, roz. Juglová, se třídou před budovou školy v Kaltenbachu (viz i Leo Nebl)

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 241

Na adrese Böhmhäuser (České Chalupy) čp. 6 se svou paní

Na adrese Böhmhäuser (České Chalupy) čp. 6 se svou paní

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 428

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku připomíná i jeho dvouletou internaci po válce a učitelské působení v Grafenau

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1973, č. 4, s. 131.

Autorem nekrologu jeho ženy byl Josef Kufner

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, č. 8, s. 311.

Škola v Borových Ladách na výřezu ze staré pohlednice...

Škola v Borových Ladách na výřezu ze staré pohlednice...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

... a dnes (2020)

... a dnes (2020)

Foto Michal Kejzar

Borová Lada na pohlednici Josefa Seidela, škola se do záběru nevešla, stojí dále u silnice, opouštějící snímek vpravo uprostřed

Borová Lada na pohlednici Josefa Seidela, škola se do záběru nevešla, stojí dále u silnice, opouštějící snímek vpravo uprostřed

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Někdejší škola v Nových Hutích na snímku z roku 2018 (viz i Oskar Niegl)

Někdejší škola v Nových Hutích na snímku z roku 2018 (viz i Oskar Niegl)

Repro www stránky Pension Klostermann

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist