logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND TRINKS

Meinen drei toten Geschwistern

und allen Landsleuten, die in den Jahren 1945/1946 das gleiche traurige Los traf


Der Waffen Ruhen schenkte nicht den Frieden.
Euch warf es in die Fremde, in die Nacht.
Was tatet ihr, dass euch der Eumeniden
Vernichtungswort in Not und Tod gebracht?!

Wen klag ich an? Das Volk, das euch verwiesen
mit Millionen andern aus dem Land?
Wer in der Welt soll für das Elend büßen,
das mit der Rachsucht neu der Welt entstand.

Ihr seid dahin - und eure Gräber liegen
verstreut, in fremder Erde - hier und dort.
Die Stürme schweigen. Und aus Not und Kriegen
nahm euch der Ewige nun gütig fort.

Geschrieben 1946

Mým třem mrtvým sourozencům

a všem krajanům, kteří zahynuli jako oni v čase vyhnání v letech 1945/1946


Umlkly zbraně. Daleko je k míru.
Z domova vyhnali vás do noci.
Eumenidy dští mor a černou síru
na lidi k smrti štvané v bezmoci.

Žalovat? Koho? Ty, co vykázali
vás miliony jako pouhou sběř?
Vždyť sobě nakonec stejně jako vám vzali
svět v pomstě nelidské měř komu měř.

Kde najdu vás? Vždyť vaše hroby střeží
mlčení zpoza cizí hranice.
I bouře mlčí. Bolest je však svěží.
A oběti Bůh cení nejvíce.

Psáno 1946

Ferdinand Trinks je autorem vzpomínek na staré Budějovice kolem roku 1910, které vydal roku 1960 pod titulem "Budweis - Č. Budějovice. Eine Geschichte aus dem alten Österreich" ve vídeňském nakladatelství Bergland v řadě Neue Dichtung aus Österreich, svazek 72. Narodil se 5. září 1893 v Plzni a po odsunu žil v Rakousku. Zemřel v Gablitz blízko Vídně 6. března 1966 jako "wirklicher Amtsrat", zanechal však po sobě dvě básnické sbírky: Im Kreislauf (1951) a Die Palette (1958) - obě vyšly ve Vídni. Připomenout lze ještě novelu Villa Bergius, vydanou roku 1960 v Krems an der Donau, ale báseň předcházející této informaci si především sama o sobě uchovává sílu bezprostředního osobního ohlasu dějinné chvíle, která nicméně trvá, aniž by nám od ní pomohla jakkoli silná ztráta paměti.

- - - - -
* Plzeň / České Budějovice / † Gablitz (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Německy psaný záznam plzeňské křestní matriky vypovídá o jeho narození dne 5. září roku 1893 v Plzni, Klatovská ulice čp. 14, jakož i následném křtu 28. září téhož roku jménem Ferdinand Eduard Trinks (s poznámkou "posthumus", tj. pohrobek) - chlapcův otec Eduard Karl šlechtic von Trinks, syn Ferdinanda Trinkse, hostinského v Soběsukách (Sobiesak) čp. 10 (Soběsuky jsou dnes částí obce Chbany, okr. Chomutov), a jeho ženy Franzisky, roz. Lorenzové ze vsi Prahly (Pröhl), bývalý okr. Kadaň (Kaaden), zemřel totiž už 26. dubna 1893 jako plukovník (Oberst) c.k. 7. zeměbraneckého pěšího pluku v Plzni, matka novorozencova Anna byla dcerou Franze Bodensteina, pivovarnického mistra v Dolanech (Dehlan) čp. 2, okr. Chomutov (Komotau), a Anny, roz. Trinksové ze Soběsuk čp. 10 - pozdější český přípis hovoří o svatbě Ferdinanda Eduarda Trinkse dne 7. září roku 1927 "s Bedřiškou Moserovou v Pitten, Dol. Rakousy"
Záznam plzeňské úmrtní matriky o otcově úmrtí 26. dubna 1893 v 52 letech na pneumonii
Panovníkova návštěva v září 1905 (Trinksovi bylo dvanáct let),
něčí český text na pohlednici začíná slovy "Tramway mne nepřejela..."

zobrazit všechny přílohy

TOPlist