logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH TSCHIDA

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Nýrsko 1907-1938 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Heinrich Tschida se svou druhou ženou Theresií, roz. Fechterovou

Heinrich Tschida se svou druhou ženou Theresií, roz. Fechterovou

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 8, s. 320

Jeho podobenka s daty úmrtí a narození, vlepená do kroniky města Nýrska

Jeho podobenka s daty úmrtí a narození, vlepená do kroniky města Nýrska

Repro Kronika města Nýrska 1901-1937 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam hornonýrské křestní matriky o narození Heinricha Herrmanna Tschidy, takto zde psaného a v kostele sv. Tomáše Apoštola v Horním Nýrsku i pokřtěného, ve zdejším domě čp. 28 obchodníku Herrmannu Tschidovi, synu továrního správce ve Kdyni (Neugedein) Mathiase Tschidy a Barbary, roz. Firtschové z Trhanova, okr. Domažlice v Plzeňském kraji, a jeho manželce Karolině, dceři Nikolause Särgeho, správce sklářské huti v bavorském Herzogau, a Kathariny, roz. Heintové odtamtéž

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Pohlednice Josefa Seidela z Horního Nýrska zachycuje vlevo v řadě domů i jeho rodný dům a také kostel sv. Tomáše Apoštola, kde byl pokřtěn

Pohlednice Josefa Seidela z Horního Nýrska zachycuje vlevo v řadě domů i jeho rodný dům a také kostel sv. Tomáše Apoštola, kde byl pokřtěn

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Přestavěný rodný dům čp. 28 v dnešní Klostermannově ulici a nedaleký kostel sv. Tomáše Apoštola dnes (2023)Přestavěný rodný dům čp. 28 v dnešní Klostermannově ulici a nedaleký kostel sv. Tomáše Apoštola dnes (2023)

Přestavěný rodný dům čp. 28 v dnešní Klostermannově ulici a nedaleký kostel sv. Tomáše Apoštola dnes (2023)

Foto Ivo Kareš

Věnování kroniky německé školy v Děpolticích ozdobil citátem z Aristotela a vlastním podpisem

Věnování kroniky německé školy v Děpolticích ozdobil citátem z Aristotela a vlastním podpisem

Repro Kronika obecné školy Děpoltice 1898-1945 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Podrobnější data o něm ze seznamu učitelů nýrského okresu podle stavu v roce 1921 s chybou v letopočtu úmrtí jeho druhé ženy (má být 1948)

Podrobnější data o něm ze seznamu učitelů nýrského okresu podle stavu v roce 1921 s chybou v letopočtu úmrtí jeho druhé ženy (má být 1948)

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 8, s. 320

Na snímku někdy z počátku 20. století stojí pan učitel Tschida vpravo s plnovousem,
jeho kolega Neumayer vlevo vedle faráře Castky má na hlavě dokonce cylindr

Na snímku někdy z počátku 20. století stojí pan učitel Tschida vpravo s plnovousem,
jeho kolega Neumayer vlevo vedle faráře Castky má na hlavě dokonce cylindr

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 96

Na skupinovém snímku učitelstva nýrského okresu z roku 1912 sedí v prvé řadě šestý zleva, čtvrtý zprava v téže řadě není nikdo jiný
 nežli Josef Blau a třetí zleva v třetí řadě pak Hans Watzlik, šestý odleva v téže řadě ještě August Rehder mladší

Na skupinovém snímku učitelstva nýrského okresu z roku 1912 sedí v prvé řadě šestý zleva, čtvrtý zprava v téže řadě není nikdo jiný
nežli Josef Blau a třetí zleva v třetí řadě pak Hans Watzlik, šestý odleva v téže řadě ještě August Rehder mladší

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 5, s. 185

Tady na snímku téhož námětu z roku 1921 sedí v prvé řadě sedmý zleva, Blau třetí zprava v téže řadě,
 Watzlik třetí zleva ve druhé řadě, v téže řadě hned nad Tschidou pak Rehder mladší

Tady na snímku téhož námětu z roku 1921 sedí v prvé řadě sedmý zleva, Blau třetí zprava v téže řadě,
Watzlik třetí zleva ve druhé řadě, v téže řadě hned nad Tschidou pak Rehder mladší

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 17, s. 714

Vysvěcení nové budovy obecné a měšťanské školy v Nýrsku dne 25. září 1889

Vysvěcení nové budovy obecné a měšťanské školy v Nýrsku dne 25. září 1889

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Pozvánka (1912) k domovské slavnosti v Nýrsku, provázená i jeho jménem (viz i Richard Katz)

Pozvánka (1912) k domovské slavnosti v Nýrsku, provázená i jeho jménem (viz i Richard Katz)

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 37-38

Záznam o jeho úmrtí v nýrské matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zpráva o jeho skonu v nýrské školní kronice

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Nýrsko 1907-1938 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Drobná zpráva o úmrtí jeho ženy po odsunu ve württemberské obci Neuhausen auf den Fildern

Drobná zpráva o úmrtí jeho ženy po odsunu ve württemberské obci Neuhausen auf den Fildern

Repro Hoam!, 1949, č. 2, s. 11

Jméno jeho syna na obnobeném nýrském pomníku padlým v 1. světové válceJméno jeho syna na obnobeném nýrském pomníku padlým v 1. světové válce

Jméno jeho syna na obnobeném nýrském pomníku padlým v 1. světové válce

Foto Ivo Kareš

Nýrské paličkářky na místní slavnosti roku 1912

Nýrské paličkářky na místní slavnosti roku 1912

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Boží hrob v hornonýrském kostele sv. Tomáše

Boží hrob v hornonýrském kostele sv. Tomáše

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 140

Interiér kostela sv. Tomáše Apoštola v Horním Nýrsku s freskami Ferdinanda Staegera (1880-1976) z roku 1907 na pohlednici Josefa Seidela

Interiér kostela sv. Tomáše Apoštola v Horním Nýrsku s freskami Ferdinanda Staegera (1880-1976) z roku 1907 na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Hlavní oltář kostela na snímku z doby kolem roku 1940

Hlavní oltář kostela na snímku z doby kolem roku 1940

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 11, s. 113

Ferdinand Staeger, rodák z Třebíče, přítel Hanse Watzlika, vytvořil fresky v kostele v Nýrsku na objednávku knížete Hohenzollerna

Ferdinand Staeger, rodák z Třebíče, přítel Hanse Watzlika, vytvořil fresky v kostele v Nýrsku na objednávku knížete Hohenzollerna

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 11, s. 7 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Lept Ferdinanda Staegera z roku 1921, nazvaný "V kostele"

Lept Ferdinanda Staegera z roku 1921, nazvaný "V kostele"

Repro www stránky Galerie Pictura

Jiná Staegerova grafika s názvem "Poutníci"

Jiná Staegerova grafika s názvem "Poutníci"

Repro www stránky eART.de

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist