logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF TUSCHL

Naše ves se nedožila 550 let

Nijaký důvod k oslavám 550 let vsi Osí (Schönfelden) blízko Chvalšin (Kalsching) (jinak ves patřila k rovněž dnes zaniklé obci Střemily / Richterhof / - pozn. překl.) nemají její někdejší obyvatelé. Jak by také měli mít, když se jen ruiny někdy pyšných statků dají spatřit, jak je postupně pohlcuje šumavský les. Všechny ty, kdo ještě pamatují někdejší osadu a její lidi, musí naplňovat stesk. Přesto svým předkům dlužíme alespoň ohlédnutí na jména těch, kdo v ní sídlili v roce 1945, kdy jí bylo rovného půl tisíciletí.
Je potěšitelné, že Franzi Tuschlovi se podařilo shromáždit staré snímky, zachycující někdejší vzhled Osí, zároveň pak i pořídit dokumentaci dnešního stavu věcí, a že právě letos (rozuměj 1995 - pozn. překl.) navštívila rodná místa i naše Jungbaur-Anna z USA, jejíž sourozenci z rodiny Holzerovy se snaží zachovávat dobrý kontakt s někdejšími "Schönfeldskými".

Majitelé v roce 1945:
Čp. 1: "Muis" Franz a Johanna Tuschlovi. Pole (dále jen P) 18,42 (ha), les (dále jen L) 8,99.
Čp. 2: "Panisch" Johann a Theresia Höpflerovi. P a L 31,10.
Čp. 3: "Jungbaur" Johann a Katharina Holzerovi. P 22.76, L 9,05.
Čp. 4: "Machtl" Franz a Maria Schöllnerovi. P 20,17, L 8.
Čp. 5: "Machtl-Stübl" Franz Tschunko, novostavba.
Čp. 6: "Schneider" Franz Erhard. P 10,30, L 8,38.
Čp. 7: "Wagnerhäusl" Johann a Aloisia Tschunkovi. Zdejší stavební mistr.
Čp. 8: "Schmied" Franz Rauscher. Zdejší kovář.
Čp. 9: "Hirtahäusl" Johann Feirer. Zdejší pastýř.
Čp. 10: "Wuifler-Stübl" Wenzel a Anna Tschunkovi. Prodáno 1936.
Čp. 11: "Wuifl" Anton a Theresia Tuschlovi. P 18,41, L 9,44.
Čp. 12: "Trutzl" Ludwig a Stephanie Bürgerovi. P 22,32, L 9,04.
Čp. 13: "Foidler" Johann a Franziska Motzkovi. P 32,62, L 7,05.
Čp. 14: "Iri" Johann a Klara Tuschlovi. P 30,28, L 7,40.
Čp. 15: "Höltschl" Rudolf a Pauline Weißovi. P 22,05, L 11.
Čp. 16: "Wohl" Franz a Anna Wohlovi. Zdejší cestář.
Čp. 17: "Föhrabaun" Anton a N. Tuschlovi. P a L 11,15. Samota zmiňovaná už roku 1445.
Čp. 18: "Migl" Franz Tschunko. Továrenský dělník. P 0,26. Novostavba 1928.


Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 81-82

Josef Tuschl, který je autorem této zprávy, se narodil 11. srpna roku 1913 na chalupě Johanna a Klary Tuschlových (rodiny Tuschlovy byly ve vsi čtyři, členům této se "po chalupě" čp. 14 říkalo "Iri"). Když mu děkovala "zpravodajka" krajanského měsíčníku Glaube und Heimat za rodáky z Chvalšin i u příležitosti jeho třiaosmdesátin v srpnovém čísle ročníku 1996 za jeho příspěvky, uvedla i jeho bádensko-württemberskou adresu mezi městy Schwäbisch-Gmünd a Aalenem: 73540 Heubach-Lautern, Wäschbachweg 3. Podle sdělení farního úřadu v Heubachu zemřel 1. července 1995 v nedalekém Mutlangen a o 3 dny později byl pohřben na hřbitově v Lautern.

- - - - -
* Osí / † Mutlangen (BW) / † † Lautern (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam chvalšinské oddací matriky o svatbě Josefova otce Jakoba Tuschla (*8. ledna 1874) ze zaniklého Osí čp. 14 s Christine Bürgerovou (*17. března 1879) z tamního čp. 12
Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 14 v Osí s jeho rodinou i s ním
Jeho syn a jmenovec (*1938) je literárně činný
Antikvariátní záznam historického románu jeho syna (2012), vydaného autorovým vlastním nákladem

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist