logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEOPOLD ANTON WACKARŽ

Na litografii Adolfa Dauthaye z roku 1861

Na litografii Adolfa Dauthaye z roku 1861

Repro Wikipedia

Repro ze sbírek Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Repro P. Juřík, Jihočeské dominium : Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách (2008), s. 89

Jeho podpis v pamětní knize českobudějovického německého gymnázia

Jeho podpis v pamětní knize českobudějovického německého gymnázia

Zde je žehnající zachycen v jednom z vitrážových oken vyšebroského klášterního kostela

Zde je žehnající zachycen v jednom z vitrážových oken vyšebroského klášterního kostela

Foto Ivo Kareš

Znak generálního opata Leopolda Wackarže s řádem Františka Josefa I. na opatském křesle v presbyteriu klášterního kostela ve Vyšším Brodě

Znak generálního opata Leopolda Wackarže s řádem Františka Josefa I. na opatském křesle v presbyteriu klášterního kostela ve Vyšším Brodě

Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 59, foto Tomáš Halama

Záznam v hornoplánské matrice o jeho narození zdejšímu ševci Antonu Watzkaržovi a jeho ženě Elisabeth, dceři Havla (Gallus) Lederera, chalupníka a tkalce rovněž v Horní Plané

Záznam v hornoplánské matrice o jeho narození zdejšímu ševci Antonu Watzkaržovi a jeho ženě Elisabeth, dceři Havla (Gallus) Lederera, chalupníka a tkalce rovněž v Horní Plané

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Oberplanensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Oberplanensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s 63

Autorem slavnostního tisku k šedesátiletému jubileu jeho kněžství (196) byl Emil Putschögel

Autorem slavnostního tisku k šedesátiletému jubileu jeho kněžství (196) byl Emil Putschögel

Oltář, který mu k devadesátinám věnoval Vojtěch Lanna, je i dnes ve sbírkách vyšebrodského kláštera

Oltář, který mu k devadesátinám věnoval Vojtěch Lanna, je i dnes ve sbírkách vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Zemřel podle záznamu v úmrtní matrice vyšebrodské na stařeckou slabost v 91 letech věku a pochovával ho sám českobudějovický biskup Říha 17. prosince roku 1901, tj. čtyři dny po opatově skonu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1902, č. 4, s. 16

Rub a líc úmrtního listu Wackaržova s reprodukcí obrazu Andrease Müllera, znázorňujícího přímluvu opata Odilona z Cluny (žil okolo roku 1040) za duše v očistci - to právě tento francouzský světec ustanovil slavení všeobecně přijatého svátku Dušiček

Rub a líc úmrtního listu Wackaržova s reprodukcí obrazu Andrease Müllera, znázorňujícího přímluvu opata Odilona z Cluny (žil okolo roku 1040) za duše v očistci - to právě tento francouzský světec ustanovil slavení všeobecně přijatého svátku Dušiček

Repro archív Kohoutího kříže

Pochován byl ve hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského klášteraPochován byl ve hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Pochován byl ve hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Leona Töröková

Jeho portrét (detail viz výše) dnes visí ve Velkém sále vyšebrodského klášteraJeho portrét (detail viz výše) dnes visí ve Velkém sále vyšebrodského kláštera

Jeho portrét (detail viz výše) dnes visí ve Velkém sále vyšebrodského kláštera

Foto Leona Töröková

Iniciály jeho jména nad vchodem do fary v Malšíně, kterou dal vystavět jako "opat vyšebrodský" (AA = Abbas Altovadensis) v roce 1871

Iniciály jeho jména nad vchodem do fary v Malšíně, kterou dal vystavět jako "opat vyšebrodský" (AA = Abbas Altovadensis) v roce 1871

Repro Leona Töröková

Listina uložená původně ve věži vyšebrodského farního kostela, jejíž překlad uvádíme v ukázce, je dnes součástí sbírky Wernera Lehnera; zde je vystavena v rámci česko-rakouské Zemské výstavy 2013 v Bad Leonfelden

Listina uložená původně ve věži vyšebrodského farního kostela, jejíž překlad uvádíme v ukázce, je dnes součástí sbírky Wernera Lehnera; zde je vystavena v rámci česko-rakouské Zemské výstavy 2013 v Bad Leonfelden

Foto Ivo Kareš

Farní kostel sv. Bartoloměje ve Vyšším BroděFarní kostel sv. Bartoloměje ve Vyšším Brodě

Farní kostel sv. Bartoloměje ve Vyšším Brodě

Foto Ivo Kareš

Jeho znak na vyšebrodské kapli sv. JosefaJeho znak na vyšebrodské kapli sv. Josefa

Jeho znak na vyšebrodské kapli sv. Josefa

Foto Pavel Polák

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Foto Leona Töröková

Letecký pohled na vyšebrodský klášter z roku 2012

Letecký pohled na vyšebrodský klášter z roku 2012

Repro Horní Planá (propagační materiál města Horní Planá 2012)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist