logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WALDEK

Na staré pohlednici s heslem "Šumavě zdar!"

Na staré pohlednici s heslem "Šumavě zdar!"

Repro z archívu Petra Waldeka

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 339

Zde je zachycen jako čestný host svěcení praporu vojenských veteránů v Křišťanově roku 1913

Zde je zachycen jako čestný host svěcení praporu vojenských veteránů v Křišťanově roku 1913

Repro 300 jahre Christianberg (1995), s. 187

Záznam o jeho narození ve vimperské křestní matrice, kde je otec Johann psán jako manželský syn Franze Waldeka, obchodníka v Plzni a †Theresie, roz. Kranlové, matka Mathilde pak jako manželská dcera Antona Eckharta von Starkeneck z Písku čp. 17 a Marie, roz. Otto z Písku - celým jménem je tu novorozenec uveden jako Johann Franz Anton Waldek

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otec Johann Nepomuk se narodil podle vimperské křestní matriky 30. května roku 1827 Franzi Waldekovi a jeho ženě Theresii, dceři kašperskohorského městského tajemníka Johanna Kranla a Theresie, roz. "von Rhen aus Goslau" (?) - rodopisné servery uvádějí Köslau v Bavorskuk

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Josef Rammel zaznamenal ve vimperské pamětní knize, že se Waldekovu náměstí říkalo i "Judenplatzel" po mnoha "izraelitských majitelích obchodů"

Josef Rammel zaznamenal ve vimperské pamětní knize, že se Waldekovu náměstí říkalo i "Judenplatzel" po mnoha "izraelitských majitelích obchodů"

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Winterberg I., SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otec Johann Nepomuk Waldek (1827-1896)

Otec Johann Nepomuk Waldek (1827-1896)

Repro z archívu Petra Waldeka

Nějaký Waldek "aus Pilsen", snad děd Franz z otcovy strany

Nějaký Waldek "aus Pilsen", snad děd Franz z otcovy strany

Repro z archívu Petra Waldeka

Hrob jeho rodičů a babičky z otcovy strany ve Vimperku

Hrob jeho rodičů a babičky z otcovy strany ve Vimperku

Repro z archívu Petra Waldeka

Vila Johanna Waldeka ve Vimperku

Vila Johanna Waldeka ve Vimperku

Repro z archívu Petra Waldeka

Na kolorované pohlednici je sloupoví terasy náležející otcově vile
trochu skryto za honosnou vilou Fritze Waldeka

Na kolorované pohlednici je sloupoví terasy náležející otcově vile
trochu skryto za honosnou vilou Fritze Waldeka

Repro R. Hajník, Vimperk v zrcadle času (2013), frontispis

Z tohoto záznamu vimperské křestní matriky o narození jeho záhy ovšem zemřelého vnuka Friedricha Johanna vysvítá, že Waldekovi a Steinbrenerovi byli spřízněni sňatkem Waldekova syna Friedricha (Fritze) Waldeka s dcerou Johanna Steinbrenera Marií

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Poznámka vimperské kroniky "pod čarou", kterou věnoval Josef Rammel osobě Hanse Waldeka

Poznámka vimperské kroniky "pod čarou", kterou věnoval Josef Rammel osobě Hanse Waldeka

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Winterberg I., SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Erb rodu Gecmen-Waldek

Erb rodu Gecmen-Waldek

Repro Edelleute

První strana Národních listů z 2. prosince roku 1897 zaznamenává ve druhém sloupci zprava i "bombardování" domu firmy Waldek a Wagner, odkud se dav snažil vyhodit z okna i klavír

Kreslená pohlednice zachycuje pražské nepokoje roku 1897, které nabyly antisemitského rázu
("Praha jest antisemitskou", prohlásil tehdy mladočeský poslanec Eduard Grégr)

Kreslená pohlednice zachycuje pražské nepokoje roku 1897, které nabyly antisemitského rázu
("Praha jest antisemitskou", prohlásil tehdy mladočeský poslanec Eduard Grégr)

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 191

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist