logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WALTER

Podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Nová Ves v Horách byl ve zdejším kostele sv. Michaela archanděla dne 5. ledna roku 1857 farářem Franzem Anderschem pokřtěn téhož dne v domě čp. 126 narozený Joseph Walter, jehož otec Franz Walter byl zdejším domkářem a kramářem, jinak nemanželským synem Franzisky Walterové, nádenice v témže čp. 126 v Nové Vsi v Horách, tehdejší okr. Hora sv. Kateřiny, Žatecký kraj, chlapcova matka Franziska byla pak rovněž nemanželskou dcerou Franzisky Walterové, ovdovělé Köhlerové z Nové Vsi v Horách čp. 74 - kmotrem (conpater, levans) dítěte se stal majitel továrny na hračky v Horním Jiřetíně (Ober-Georgenthal) Josef Weigel, kmotrou (testis) pak Franziska Walterová, manželka dílovedoucího Franze Waltera v Rostkově (zde Roskow)

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Kostel sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách, kde byl pokřtěn, zpustlý a nepřístupný veřejnosti

Kostel sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách, kde byl pokřtěn, zpustlý a nepřístupný veřejnosti

Repro Wikipedia

Z krasopisného českého záznamu třeboňské oddací matriky o zdejší svatbě rodičů Walterovy manželky Aloisie - jedním ze svědků jim tenkrát byl archivář Theodor Wagner - vysvítá, že snad všichni předci Aloisiini byli ve schwarzenberských knížecích službách

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození manželčině v citolibské křestní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Jeho tchán Jan Štěrbík (Johann Sterbik)...

Jeho tchán Jan Štěrbík (Johann Sterbik)...

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2012, s. 7

... a údajně poslední vlk na Šumavě, kterého skolil 2. prosince roku 1874 na Světlé hoře (pohlednice z cyklu "Böhmerwald-Album", Verlag M. Kopecký, tedy autor snímku Johann Kopecký)

... a údajně poslední vlk na Šumavě, kterého skolil 2. prosince roku 1874 na Světlé hoře (pohlednice z cyklu "Böhmerwald-Album", Verlag M. Kopecký, tedy autor snímku Johann Kopecký)

Repro SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov

Podle této zmínky ve vimperské městské kronice, kterou psal Josef Rammel, vedl Walter soukromou školu firmy Meyr's Neffe ve Vimperku, a to v letech 1880-1893

Podle této zmínky ve vimperské městské kronice, kterou psal Josef Rammel, vedl Walter soukromou školu firmy Meyr's Neffe ve Vimperku, a to v letech 1880-1893

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Winterberg I.
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je jmenován v německé části popisu školních okresů Čech z roku 1884 jako učitel měšťanské školy ve "Vimberku"

Tady je jmenován v německé části popisu školních okresů Čech z roku 1884 jako učitel měšťanské školy ve "Vimberku"

Repro Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 73

Tento zápis o narození Walterova syna Erwina Johanna Josefa je památný i tím, že na něm nacházíme podpis otce novorozencovy matky a zároveň i Erwinova kmotra Johanna Stěrbíka (čti Štěrbíka)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka jeho knihy (1887) Dějiny hradu a města Vimperka

Obálka jeho knihy (1887) Dějiny hradu a města Vimperka

Erb rodu Suleviců, zdobící dodnes vstup do vimperského "Zaječího hradu"

Erb rodu Suleviců, zdobící dodnes vstup do vimperského "Zaječího hradu"

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 358

Vazba a titulní list jeho knihy (1908)

Vazba a titulní list jeho knihy (1908)

Záznam o manželčině úmrtí v knize zemřelých farní obce Schwarzau am Steinfeld s chybou v datu narození

Repro Matricula Online

V roce 1939 tu nacházíme i záznam o úmrtí syna Josefa

Repro Pfarre Schwarzau am Steinfeld

Kritický pohled archiváře Václava Starého na jeho práci

Repro Hraničář, 1974, č. 37. s. 4

Vimperský hrad a zámek na snímcích z roku 2017Vimperský hrad a zámek na snímcích z roku 2017

Vimperský hrad a zámek na snímcích z roku 2017

Foto Pavel Polák

Zámek v Česticích (2021)Zámek v Česticích (2021)

Zámek v Česticích (2021)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist