logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA WATZLIKOVÁ

Seidelův snímek na její jméno a adresu do Vyššího Brodu, datovaný 9. června roku 1929

Seidelův snímek na její jméno a adresu do Vyššího Brodu, datovaný 9. června roku 1929

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 6, s. 246 a Obecní kronika Frymburk,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stejně jako její bratr Hans narodila se Johannu Vaclikovi po rodičích z Plava u Českých Budějovic a jeho ženě Eleonoře, roz. Weilgunyové, v Dolním Dvořišti čp. 64, jak dokládá záznam ze ze zdejší matriky, doplněný přípisem z roku 1945 o tom, že byla 22. srpna toho nejen pro ni jistě osudového roku "ve Vyšším Brodě znovu přijata do katolické církve"!

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na pohlednici Josefa Wolfa z třicátých let 20. století je rodný dům úplně vpravo

Na pohlednici Josefa Wolfa z třicátých let 20. století je rodný dům úplně vpravo

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dolní Dvořiště na starých snímcíchDolní Dvořiště na starých snímcích

Dolní Dvořiště na starých snímcích

Repro J. Štifter, Diář z Novohradských hor (2019)

Záznam kaplické oddací matriky o tamní svatbě matčiných rodičů 16. února roku 1857

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v knize zemřelých farní obce Dolní Dvořiště o úmrtí prvé otcovy ženy Cäzilie 3. ledna roku 1873 (její dívčí jméno je tu psáno Forstner namísto Forster)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam matriky farní obce Dolní Dvořiště o rodině otcovy prvé ženy, z něhož vyplývá, že Cäziliin otec Wenzel Forster se narodil v Myslkovicích, farnost Janov, okres Tábor

Záznam matriky farní obce Dolní Dvořiště o rodině otcovy prvé ženy, z něhož vyplývá, že Cäziliin otec Wenzel Forster se narodil v Myslkovicích, farnost Janov, okres Tábor

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší o narození Marie Sturanýové, druhé otcovy ženy, dne 8. července roku 1850 na adrese U Svatého Kamene (Maria-Schnee) čp. 99

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle tohoto záznamu úmrtní matriky farní obce Dolní Dvořiště skonala tu otcova druhá žena Maria ve věku 28 let (údaj o věku v úmrtní matrice je evidentně chybný) na tuberkulózu dne 18. července roku 1878 a byla v Dolním Dvořišti i pochována

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kaplické křestní matriky o narození otcovy třetí ženy a Mariiny matky Eleonory, dcery kaplického měšťana a hostinského Michaela Weilgunyho (jeho otec Mathias Weilguny byl rolníkem v Dobechově /Dobichau/ čp. 19, matka Mariana, roz. Pösingerová, pocházela pak z Mostků /Pernlesdorf/ čp. 7 /Dobechov i Mostky jsou dnes částí města Kaplice/) a jeho ženy Agnes, dcery Johanna Kappla, měštana v Kaplici čp. 85, a Gertrudy Guschlbauerové ze zcela dnes zaniklého Mladoňova (Lodus) čp. 2, jako kmotra se tu podepsala třemi křížky kaplická vdova Katharina Pokorny, jejíž jméno, zřetelně se označiv, dopsal kaplan Karl Kosobud, který dítě v den jeho narození 21. únoraa 1859 také pokřtil, "zkoušenou" porodní bábou byla Maria Čap z Kaplice - pozdější přípis nás ještě zpravuje o úmrtí Eleonory, roz. Weilgunyové (o její svatbě s Johannem Vaclíkem tu není nijaká zmínka) v tehdy "říšském" Vyšším Brodě dne 18. června roku 1944, zřejmě u dcery Marie

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Roku 1923 s dětmi ze Studánek (Kaltenbrunn), narozenými v letech 1913 a 1914

Roku 1923 s dětmi ze Studánek (Kaltenbrunn), narozenými v letech 1913 a 1914

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 7, s. 48

Budova bývalé školy ve Studánkách

Budova bývalé školy ve Studánkách

Foto Ivo Kareš

Přihlášky na zvláštní vlak z Českých Budějovic (odjezd 23,30 hod.) do Vyššího Brodu pro návštěvníky divadelního představení hry jejího bratra Hanse Watzlika "Sankt Martinihaus" (která prý "zaznamenala ve všech velkých severočeských městech vynikající úspěch"), režírované v roce 1926 v "německé sezóně" českobudějovického městského divadla Karlem Ettingerem (1880-1940), jehož příjmení zřejmě prozrazuje židovský původ, přijímá podle této zprávy Mariin vyšebrodský učitelský kolega Adolf Schimon, rodák z Rožmberka nad Vltavou

Přihlášky na zvláštní vlak z Českých Budějovic (odjezd 23,30 hod.) do Vyššího Brodu pro návštěvníky divadelního představení hry jejího bratra Hanse Watzlika "Sankt Martinihaus" (která prý "zaznamenala ve všech velkých severočeských městech vynikající úspěch"), režírované v roce 1926 v "německé sezóně" českobudějovického městského divadla Karlem Ettingerem (1880-1940), jehož příjmení zřejmě prozrazuje židovský původ, přijímá podle této zprávy Mariin vyšebrodský učitelský kolega Adolf Schimon, rodák z Rožmberka nad Vltavou

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 39, s. 5 a 6

Vazba prvního vydání bratrovy šumavské "noční hry" o 3 jednáních "Das Sankt Martini Haus" z roku 1925 a noty k závěrečné písni na "lidový šumavský nápěv"Vazba prvního vydání bratrovy šumavské "noční hry" o 3 jednáních "Das Sankt Martini Haus" z roku 1925 a noty k závěrečné písni na "lidový šumavský nápěv"

Vazba prvního vydání bratrovy šumavské "noční hry" o 3 jednáních "Das Sankt Martini Haus" z roku 1925 a noty k závěrečné písni na "lidový šumavský nápěv"

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 314 (přetištěno z Sudetendeutscge Monatsblätter /Julmond 1936/)

Zpráva o jejím příchodu z Vyššího Brodu do funkce ředitelky školy a odchodu Alfonse Migla na místo odborného učitele ve Vyšším Brodě

Zpráva o jejím příchodu z Vyššího Brodu do funkce ředitelky školy a odchodu Alfonse Migla na místo odborného učitele ve Vyšším Brodě

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jako řídící učitelka v Rychnově nad Malší (viz i Pius Gockner)

Jako řídící učitelka v Rychnově nad Malší (viz i Pius Gockner)

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 4, s. 45

Budova školy v Rychnově nad Malší, dokončená v roce 1907, kam nastoupila jako ředitelka roku 1930

Budova školy v Rychnově nad Malší, dokončená v roce 1907, kam nastoupila jako ředitelka roku 1930

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Bývalá škola dnes (2013), sídlí v ní stejně jako ve Studánkách restaurace (viz i Konrad Gintner)

Bývalá škola dnes (2013), sídlí v ní stejně jako ve Studánkách restaurace (viz i Konrad Gintner)

Foto Pavel Polák

Úvodní odstavec vlastnoručně psané úvahy po převzetí fukce kronikářky městyse Rychnov nad Malší blízko jejího rodného Dolního Dvořiště

Úvodní odstavec vlastnoručně psané úvahy po převzetí fukce kronikářky městyse Rychnov nad Malší blízko jejího rodného Dolního Dvořiště

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S působením kronikářky se při odchodu do penze rozloučila oslavnou stránkou ke zvolení prezidenta Beneše

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rukopisné věnování románu Der Pfarrer von Dornloh, za který dostal Hans Watzlik
československou státní cenu za literaturu, patří jí

Rukopisné věnování románu Der Pfarrer von Dornloh, za který dostal Hans Watzlik
československou státní cenu za literaturu, patří jí

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Ze zápisu o zasedání okresního školního výboru na jaře 1938 v Kaplici vysvítá, že referentem byl Franz Oppelt a mezi zástupci učitelstva na prvních místech vidíme Marii Watzlikovou a Hanse Waltenbergera, za křesťanské sociály byl zastoupen opat Tecelin Jaksch

Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Její tesklivé verše o malé věži kostela v rodném Dolním Dvořišti vedle textu bratrova z jeho knihy šumavských pověstí rovněž na téma sestřina i jeho rodiště a kostela v něm, který prý byl postaven po záměně stavebního plánu se sousedním Rychnovem nad Malší

Její tesklivé verše o malé věži kostela v rodném Dolním Dvořišti vedle textu bratrova z jeho knihy šumavských pověstí rovněž na téma sestřina i jeho rodiště a kostela v něm, který prý byl postaven po záměně stavebního plánu se sousedním Rychnovem nad Malší

Repro Hoam!, 1951, č. 3, s. 11

Její báseň o Dušičkách vyhnanců na stránkách listopadového čísla krajanského měsíčníku v roce 1952

Její báseň o Dušičkách vyhnanců na stránkách listopadového čísla krajanského měsíčníku v roce 1952

Repro Hoam!, 1952, č. 11, s. 10

Píseň "Bergland Böhmerwald" na její slova i s notovým zápisem nápěvu,
jehož autorem se stal Walther Dehnherd

Píseň "Bergland Böhmerwald" na její slova i s notovým zápisem nápěvu,
jehož autorem se stal Walther Dehnherd

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 4, s. 8

Nepodepsaná připomínka osmdesátin jejího bratra Seppa, který ovšem působil na severu Čech

Nepodepsaná připomínka osmdesátin jejího bratra Seppa, který ovšem působil na severu Čech

Repro Hoam!, 1968, č. 11, zadní strana obálky

Parte na stránkách krajanského měsíčníku se jmény pozůstalých rozvětvené rodiny Watzlikových (někteří žili i ve východním Německu a Belgii)

Parte na stránkách krajanského měsíčníku se jmény pozůstalých rozvětvené rodiny Watzlikových (někteří žili i ve východním Německu a Belgii)

Repro Hoam!, 1969, č. 9, s. 63

Nářeční báseň, kterou věnovala svým přátelům a žákům z někdejšího Kaltenbrunnu

Nářeční báseň, kterou věnovala svým přátelům a žákům z někdejšího Kaltenbrunnu

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 1, s. 33

Posvícení v Kaltenbrunnu 1942: před kostelíkem sv. Jana Nepomuckého stojí jen ženy,
děti a pár starých mužů - ostatní byli na válečném poli

Posvícení v Kaltenbrunnu 1942: před kostelíkem sv. Jana Nepomuckého stojí jen ženy,
děti a pár starých mužů - ostatní byli na válečném poli

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 5, s. 95

Vnitřek návesní kaple ve Studánkách na snímku z roku 1991...

Vnitřek návesní kaple ve Studánkách na snímku z roku 1991...

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 44

... a exteriér v roce 2013

... a exteriér v roce 2013

Foto Ivo Kareš

Vyšebrodský most přes Vltavu na staré pohlednici z ateliéru Josefa Seidela

Vyšebrodský most přes Vltavu na staré pohlednici z ateliéru Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Svatý Jan Nepomucký na vyšebrodském mostě přes Vltavu je dílem Josefa Dietricha

Svatý Jan Nepomucký na vyšebrodském mostě přes Vltavu je dílem Josefa Dietricha

Foto Ivo Kareš

Obálka (1994) a detail záložky práce synovce sourozenců Watzlikových a prezidenta světové betlémářské asociace UN-FOE-PRAE Dr. Vladimíra Vaclíka v pražském nakladatelství Integra

Obálka (1994) a detail záložky práce synovce sourozenců Watzlikových a prezidenta světové betlémářské asociace UN-FOE-PRAE Dr. Vladimíra Vaclíka v pražském nakladatelství Integra

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist