logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH (HEINZ) WILBERG (pův.jm. JINDŘICH VRZAL)

Učitel Wilberg se školáky z Německého Benešova na dvou snímcích, které ze svého archivu poslal pan Johann-Franz Klentzky (ten druhý z obou byl převzat z krajanského měsíčníku Glaube und Heimat)

Učitel Wilberg se školáky z Německého Benešova na dvou snímcích, které ze svého archivu poslal pan Johann-Franz Klentzky (ten druhý z obou byl převzat z krajanského měsíčníku Glaube und Heimat)

Učitel Wilberg se školáky z Německého Benešova na dvou snímcích, které ze svého archivu poslal pan Johann-Franz Klentzky (ten druhý z obou byl převzat z krajanského měsíčníku Glaube und Heimat)

Repro z daru Johanna-Franze Klentzkyho a Glaube und Heimat, 2002, č. 8, s. 41

Křestní matrika farní obce Olešnice svědčí o jeho narození v Bukové i s místodržitelským dokladem o změně jména

Křestní matrika farní obce Olešnice svědčí o jeho narození v Bukové i s místodržitelským dokladem o změně jména

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Rožmberk nad Vltavou o narození jeho ženy Elisabeth Marie, roz. Dickové, a to i s datem svatby v Německém Benešově dne 22. května roku 1920 - z dokumentu ovšem také vysvítá, že Else (tak své křestní jméno uváděla později) Dicková byla sestrou Waltera Dicka, i samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v Německém Benešově čp. 74, nové číslo orientační podle dokumentu 155, kde tehdy žili Heinz a Else Wilbergovi

Repro Sčítání lidu 1921, Benešov nad Černou, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na seznamu učitelského sboru obecné školy v Německém Benešově z roku 1928 figuruje tu třeba vedle Ignaze Pilse

Na seznamu učitelského sboru obecné školy v Německém Benešově z roku 1928 figuruje tu třeba vedle Ignaze Pilse

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 229

Úvod a závěr Wilbergova delšího článku k 10. výročí úmrtí Josefa Gangla v budějovickém německém listě

Úvod a závěr Wilbergova delšího článku k 10. výročí úmrtí Josefa Gangla v budějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 63, s. 1 a 6

Zpráva o odhalení pamětní desky Josefu Ganglovi v Německém Benešově 22. srpna roku 1926, při kterém Wilberg pronesl slavnostní projev poté, co už den předtím recitoval na slavnostním večeru z děl Ganglových, Watzlikových, Leppových a Skalitzkyho

Zpráva o odhalení pamětní desky Josefu Ganglovi v Německém Benešově 22. srpna roku 1926, při kterém Wilberg pronesl slavnostní projev poté, co už den předtím recitoval na slavnostním večeru z děl Ganglových, Watzlikových, Leppových a Skalitzkyho

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 67, s. 5

Olešnice s kostelem sv. Václava, kde byl pokřtěn

Olešnice s kostelem sv. Václava, kde byl pokřtěn

Repro J. Štifter, Diář z Novohradských hor (2019)

Babička Marie byla rozená Oppolzerová - tady dosvědčuje mariánskou úctu farnosti kaplička "Kostelíček" u Olešnice

Babička Marie byla rozená Oppolzerová - tady dosvědčuje mariánskou úctu farnosti kaplička "Kostelíček" u Olešnice

Repro J. Štifter, Diář z Novohradských hor (2019)

Úřední razítka rodné Bukové z let 1864 a 1908

Úřední razítka rodné Bukové z let 1864 a 1908

Repro SOkA České Budějovice

Zpráva o domovní prohlídce i v jeho obydlí v souvislosti s rozpuštěním DNSAP a Deutsche Nationalpartei

Zpráva o domovní prohlídce i v jeho obydlí v souvislosti s rozpuštěním DNSAP a Deutsche Nationalpartei

Repro Obecní kronika Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Závěr jeho emocionálního rozloučení s kronikou Německého Benešova z ledna 1934 i s pisatelovým autogramem

Závěr jeho emocionálního rozloučení s kronikou Německého Benešova z ledna 1934 i s pisatelovým autogramem

Repro Obecní kronika Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Parte

Parte

Repro Hoam!, 1955, č. 7, s. 31

Záznam o jeho obytném domě v Benešově nad Černou i s rodinnými daty,
jak mi je laskavě poskytl pan Johann-Franz Klentzky

Záznam o jeho obytném domě v Benešově nad Černou i s rodinnými daty,
jak mi je laskavě poskytl pan Johann-Franz Klentzky

V tomto dnes trochu přestavěném domku v Benešově nad Černou bydlíval pan učitel Wilberg s rodinou

V tomto dnes trochu přestavěném domku v Benešově nad Černou bydlíval pan učitel Wilberg s rodinou

Foto Jan Mareš

Poloha jeho někdejšího bydliště v Benešově nad Černou na leteckých snímcích z let 1952 a 2010Poloha jeho někdejšího bydliště v Benešově nad Černou na leteckých snímcích z let 1952 a 2010

Poloha jeho někdejšího bydliště v Benešově nad Černou na leteckých snímcích z let 1952 a 2010

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist