logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL WINTER

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 227

Před maturitou na vyšší reálce v Kašperských Horách
(1925/1926, sedící vpravo vedle třídního učitele)

Před maturitou na vyšší reálce v Kašperských Horách
(1925/1926, sedící vpravo vedle třídního učitele)

Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren
Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 227

Po udělení kulturní ceny města Pasova v roce 1971 stojí při něm zleva paní Hilde Hager-Zimmermannová s manželem, zprava pak školní rada Heinz Podlipsky

Po udělení kulturní ceny města Pasova v roce 1971 stojí při něm zleva paní Hilde Hager-Zimmermannová s manželem, zprava pak školní rada Heinz Podlipsky

Repro Hoam!, 1971, č. 11, s. 332

Na kresbě Lothara Sperla z roku 1977

Na kresbě Lothara Sperla z roku 1977

Repro Hoam!, 1977, č. 9, s. 301

Repro F. Kuchler, Ostbayerische Schriftsteller und Dichter und ihre Werke (1997), s. 171

Při jednom z vánočních autorských čtení

Při jednom z vánočních autorských čtení

Repro Festschrift zum Jubiläum 40 Jahre Böhmerwald-Heimatgruppe Ellwangen (1996), s. 33

Záznam o svatbě jeho rodičů v oddací matrice farní obce Nicov 25. června roku 1901: ženich Alois Winter, majitel hospodářství v Nicově čp. 18, byl synem Adalberta Wintera, výminkáře v Nicově čp. 18, a jeho manželky Marie, roz. Weberové z Nicova čp. 6, nevěsta Maria byla dcerou Karla Krückla, chalupníka (v originále "Chalupner"!) v Milově čp. 6, a jeho choti Marie, roz. Stadlerové z Kleinschlagu v rakouském Štýrsku - oddávajícím knězem byl Eberhard Winter, tehdy kaplan v Boršově nad Vltavou, připojeny jsou i podpisy otců ženicha i nevěsty

Záznam o svatbě jeho rodičů v oddací matrice farní obce Nicov 25. června roku 1901: ženich Alois Winter, majitel hospodářství v Nicově čp. 18, byl synem Adalberta Wintera, výminkáře v Nicově čp. 18, a jeho manželky Marie, roz. Weberové z Nicova čp. 6, nevěsta Maria byla dcerou Karla Krückla, chalupníka (v originále "Chalupner"!) v Milově čp. 6, a jeho choti Marie, roz. Stadlerové z Kleinschlagu v rakouském Štýrsku - oddávajícím knězem byl Eberhard Winter, tehdy kaplan v Boršově nad Vltavou, připojeny jsou i podpisy otců ženicha i nevěsty

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Při seznamu učitelů v Nicově, kde byl ředitelem školy Josef Weber, zdejší rodák a absolvent učitelského ústavu v Českých Budějovicích roku 1902, jsou Karl Winter a Alois Josef Anderle, rovněž oba zdejší rodáci, uvedeni jako učitelé "bez místa"

Při seznamu učitelů v Nicově, kde byl ředitelem školy Josef Weber, zdejší rodák a absolvent učitelského ústavu v Českých Budějovicích roku 1902, jsou Karl Winter a Alois Josef Anderle, rovněž oba zdejší rodáci, uvedeni jako učitelé "bez místa"

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 436

Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1951 o obsahu jeho vánoční hry "Licht muß wieder werden!" (tj. "Znovu musí být světlo!"), uvedené školními dětmi v hornobavorském městě Neumarkt-Sankt Veit

Zpráva krajanského měsíčníku z roku 1951 o obsahu jeho vánoční hry "Licht muß wieder werden!" (tj. "Znovu musí být světlo!"), uvedené školními dětmi v hornobavorském městě Neumarkt-Sankt Veit

Repro Hoam!, 1952, č. 2, s. 16

Informace o úmrtí jeho otce Aloise Wintera v dubnu 1954 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1954, č. 5, s. 18

Parte německého "Staropražského akadmického krajanského družení Šumava", označujícího Wintera za "čestného burše"

Parte německého "Staropražského akadmického krajanského družení Šumava", označujícího Wintera za "čestného burše"

Repro Hoam!, 1977, č. 9, s. 324

Medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 3, s. 8

Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1972) s kresbou hradu Kašperka od Aloise Bienerta

Obálka vlastním nákladem vydané knihy (1972) s kresbou hradu Kašperka od Aloise Bienerta

Repro záhlaví letáku vydaného nakladatelstvím
Die fünfblättrige Rose

Repro záhlaví letáku vydaného nakladatelstvím
Die fünfblättrige Rose

Jeho nářeční báseň s názvem "Kolovrátkář"

Jeho nářeční báseň s názvem "Kolovrátkář"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 5, s. 220

Úvod jím zpracovaného genealogického vývodu

Úvod jím zpracovaného genealogického vývodu

Repro z daru Františka Kluibera

Série zvláštních známek ke 45. výročí sdružení Böhmerwaldbund ve Vídni z roku 2008
uvádí jeho podobiznu vedle Ganglovy, Peterovy, Bergmannové a Klostermannovy

Série zvláštních známek ke 45. výročí sdružení Böhmerwaldbund ve Vídni z roku 2008
uvádí jeho podobiznu vedle Ganglovy, Peterovy, Bergmannové a Klostermannovy

Repro Sudetenpost, 2008, č. 6, s. 10

Hrob prarodičů na hřbitově v NicověHrob prarodičů na hřbitově v Nicově

Hrob prarodičů na hřbitově v Nicově

Foto Ivo Kareš

Nicovská fara s rodným domem

Nicovská fara s rodným domem

Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 51

Nicovská fara dnes - rodný dům byl stržen

Nicovská fara dnes - rodný dům byl stržen

Foto Ivo Kareš

Kostel sv. Martina v Nicově dnesKostel sv. Martina v Nicově dnes

Kostel sv. Martina v Nicově dnes

Foto Tamara Pršínová (2 horní fotografie) a J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)

"Náš Kašperk""Náš Kašperk"

"Náš Kašperk"

Foto Pavel Polák a Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist