logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WOLF

Ortsreime meines Heimatortes


Da Lenz mit da Bleisn,
da Tonei muass leisn,
da Blaha mit da Schar
da Schuasta wanns war
da Hauramotz mit da Stogn,
da Schiasl mit'n Gsang,
da Priegl mit'n Schoff,
da Popalei muass Owegtrogn,
da Koasa mit'n Sock, da Jüg mit da Ranzn,
bei Petern tuans tanzn,
da Kospa mit der Rospl,
da Migl, Spaprügel
hot a Hulzscheitl klouba;
hot si den Schiefer in ... einigzogn;
hiazt geht a zam Boda und losst sich kurieren,
und losst sie den Schiefer vom ... außaziagn.
Da Klaumpfr -- Nudlstaumpfr,
da Lipp hots Kaiwl geschikt,
hot nau nit gnua, frisst nau a Kuah.
Da Hansl mit'n Gansl,
da Eiwertl losst Ochsn uf da Gossn guat rostn,
da Jakob mit'n groißn Schua,
da Franzl is Bougerl dozua,
da Freida is a gscheita Man,
da Gali stöllt d'Handl an,
da Wertl hot a guats Örtl,
Christl a guats Wiesl...

Obecní "litanie" z Rychnova


Lenc má grunt samej flek,
Tonei rád pořádek,
Blaha nůžkama mává,
byl krejčík, marná sláva,
Hauramotz bidla věsí,
Schiasl notuje si,
Priegl škopky robí,
Popalei neví coby,
Koasa s pytlem a Jüg v ranci,
u Petera v jednom tanci,
Košpa se s rašplí v něčom hnípe,
Migl furt špánky z loučí štípe,
třísku si do pr... zadřel
jak bral to přes;
k felčaru běžel se kurýrovat,
aby prej moh pr... vrtět dnes.
Klaumpfr natošup kopec nudlí slup,
Lipp si celý tele dal,
neměl dost, krávu spořádal.
Hansl honí husy v poli,
Eiwertl v návsi pase voly,
Jakob má boty velký,
Francl jen chytá lelky,
na Freidu všici krátký,
Gali zná tropit zmatky,
Wertl má pěkný pole,
Christl zas luka dole...

Glaube und Heimat, 1961, s. 415-416

Slovníček: Bleisn = špinavá, mastná skvrna, leisn = smazat, Schar = nůžky, Stogn = bidlo, Gsang = zpěv, Schoff = škopek, Owegtrogn = budižkničemu, Spaprügel = špánek, klouba = štípat, staumpfen = cpát, pěchovat, Kaiwl = tele, Örtl = dobrá půda, Wiesl = luka.

Některé vnitřní rýmy nelze v překladu zachovat u té obecní litanie, jakou neměla jistě jen poměrně bohatá ves Rychnov u Nových Hradů (Deutsch-Reichenau bei Gratzen), jinak někdy až obhroublý výraz (do pr... rozuměj ovšemže prst!) ovšem zůstává ponechán i v překladu ze snahy neoslabit to ostří. Hans Wolf, ředitel školy a "vrchní školní rada", jak je titulován u jednoho z četných svých příspěvků v Glaube und Heimat, který žil po válce a odsunu v rakouském Wiener Neustadt, uvedl "die Ortsreime" svého rodiště krátkým úvodem, kde se pokouší o výčet charakteristických rysů těchto tradičních veršování, která se netýkala jen vlastností držitelů statků (chalupníci a domkáři prý mezi ně kupodivu nepronikli, jako by ani nestáli za žert), ale i kvality jejich polností. Skladby poměrně dosti staré, lépe řečeno stáří neurčitého, se měnily jen málo, tj. jen s podstatnou změnou majitele domu. Dědilo se totiž nakonec i označení "po chalupě", novému faráři či učiteli trvalo prý poměrně dlouho, než se ve dvojím pojmenování každého ve vsi vyznal. Za soumraku, kdy bylo ještě brzo na úklid stájí a světlo se ještě nezažehovalo, aby se ušetřilo na drahém petroleji, maminka podle Wolfovy vzpomínky předříkávala dětem to vesnické rýmování, jak kolem seděly v kruhu v té čtvrthodince "zwischen der Liachtn", tj. "mezi světly" slunce a luny, dědicové země - nebo snad může s těmi ještě řeřavými verši i budoucnost nás všech s nimi, co odešli, také zajít? A s lidmi i život sám? To z jiné vzpomínky Wolfovy vím, že bratr Sepp, tedy Josef, chtěl v šedesátých letech minulého století znovu spatřit rodná místa, Hans, tj. Johann Wolf sám, už nikoli. Díky odkazu na bratra jsem až roku 2010 našel záznamy o narození obou na čp. 74 v Rychnově u Nových Hradů. Hans Wolf tam spatřil světlo světa 14. října roku 1891.

- - - - -
* Rychnov u Nových Hradů

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záhlaví jeho "domovského povídání" o rodném Rychnově, které čerpal z článků Justina Zichrasera v "Landbote", vyšlých tam "mezi válkami"
Ve svazku 08 (rok vydání 1980-1982) publikace Archiv ostdeutscher Familienforscher vyšel i rodokmen Wolfových z Rychnova u Nových Hradů
Tady je překlad z těchto webových stránek přetištěn s nářeční a spisovnou podobou v obsáhlé publikaci o Rychnově u Nových Hradů
Rychnov u Nových Hradů

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist