logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ZETTL

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 439
(přetištěno z Weg, Leistung, Schicksal : Geschichte der sudetendeutschen Arbeiterbewegung in Wort und Bild /1972/)

Podle tohoto zánamu křestní matriky farní obce Javorná se narodil 10. ledna 1890 na Gerlově Dvoře čp. 1 tamnímu podruhovi Antonu Zettelovi (byl synem podruha ve Stodůlkách /Stadeln/ Antona Zettela a Agnes, roz. Hoffmannové z Vlastějova /Schwalben/), příslušnému do Stodůlek (Stadeln), a jeho ženě Marii, dceři Matthiase Ankela, dřevorubce z Nové Dlouhé Vsi (Neulangendorf) a Theresie, roz. Geisové z Prášil (Stubenbach). Chlapcovými kmotry byli Ferdinand a Magdalena Zettelovi, hostinští ze Stodůlek a pozdější přípis nás ještě zpravuje o tom, že Karl Zettl podle sdělení okresního úřadu v Klatovech vystoupil v roce 1921 z církve a je tak osobou bez vyznání (konfessionslos)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921, kdy se svou ženou Lotty (*20 srpna 1895 v Nýrsku) bydlili ještě na adrese Waldweg 45

Repro Sčítání lidu 1921, Nýrsko, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Dům čp. 426 v dnešní ulici Mikoláše Alše v Nýrsku na snímku z roku 2018

Dům čp. 426 v dnešní ulici Mikoláše Alše v Nýrsku na snímku z roku 2018

Foto Karel Velkoborský

O množství nýrských sociálních demokratů svědčí i tato zlověstná poznámka z října roku 1938 v městské kronice o každodenním odesílání "různých polapených lidí" do  Dachau

O množství nýrských sociálních demokratů svědčí i tato zlověstná poznámka z října roku 1938 v městské kronice o každodenním odesílání "různých polapených lidí" do Dachau

Repro Kronika města Nýrska 1938-1940 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam o jeho přijetí do koncentračního tábora v Dachau v dubnu 1939 (jako místo posledního pobytu byly uvedeny protektorátní už Klatovy) a následném převozu ještě v dubnu téhož roku do Buchenwaldu

Záznam o jeho přijetí do koncentračního tábora v Dachau v dubnu 1939 (jako místo posledního pobytu byly uvedeny protektorátní už Klatovy) a následném převozu ještě v dubnu téhož roku do Buchenwaldu

Repro www stránky One-Step Webpages by Stephen P. Morse)

Záznam o záchraně Američany poté, co přežil Buchenwald

Záznam o záchraně Američany poté, co přežil Buchenwald

Repro United States Holocaust Memorial Museum - Holocaust Survivors and Victims Database)

Jeho syn Erich (*1924 v Nýrsku) se ocitl (bez státní příslušnosti!) v hledáčku STB

Jeho syn Erich (*1924 v Nýrsku) se ocitl (bez státní příslušnosti!) v hledáčku STB

Repro EZO – evidence zájmových osob StB

Obálka (2003) knihy s jeho vzpomínkou (Lichtung-Verlag, Viechtach)

Obálka (2003) knihy s jeho vzpomínkou (Lichtung-Verlag, Viechtach)

Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v "rudém" Nýrsku...

Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v "rudém" Nýrsku...

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 3, s. 125

...byl zlikvidován nikoli nacisty, nýbrž až komunistickou mocí v roce 1973

...byl zlikvidován nikoli nacisty, nýbrž až komunistickou mocí v roce 1973

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 111

Opravdu "rudé" Nýrsko: snímek odstřelení z 26. ledna 1973 v 10 hodin

Opravdu "rudé" Nýrsko: snímek odstřelení z 26. ledna 1973 v 10 hodin

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 12, s. 519

Vnitřek odstřeleného kostela

Vnitřek odstřeleného kostela

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 12, s. 92

Památník v Kadani připomíná místní občany, zastřelené při sociálně demokratické manifestaci za sebeurčení Němců v Čechách dne 4. března 1919Památník v Kadani připomíná místní občany, zastřelené při sociálně demokratické manifestaci za sebeurčení Němců v Čechách dne 4. března 1919

Památník v Kadani připomíná místní občany, zastřelené při sociálně demokratické manifestaci za sebeurčení Němců v Čechách dne 4. března 1919

Repro www stránky Spolku pro vojenská pietní místa, foto Jaroslav Krídlo

Radniční věž v Kadani - vyvěšování vlajky na ní stálo na počátku tohoto krvavého střetu

Radniční věž v Kadani - vyvěšování vlajky na ní stálo na počátku tohoto krvavého střetu

Foto Pavel Polák

Protihenleinovský materiál německé sociální demokracie v Československu z volebního roku 1935 o smradlavých vejcích SdP

Protihenleinovský materiál německé sociální demokracie v Československu z volebního roku 1935 o smradlavých vejcích SdP

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 144

Heslo "Skoncovat s německou sociální demokracií" na propagandistickém materiálu Sudetendeutsche Partei z roku 1935

Heslo "Skoncovat s německou sociální demokracií" na propagandistickém materiálu Sudetendeutsche Partei z roku 1935

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 143

Takto zpodobovala Henleinova SdP sociální demokraty před volbami roku 1935, ve kterých i díky  podobné popagandě zvítězila

Takto zpodobovala Henleinova SdP sociální demokraty před volbami roku 1935, ve kterých i díky podobné popagandě zvítězila

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 187

Volební plakát Henleinovy SdP z roku 1938 s heslem Pošlete je domů do rudého ráje - v sudetoněmecké obci nemají rudí separatisté co pohledávat

Volební plakát Henleinovy SdP z roku 1938 s heslem Pošlete je domů do rudého ráje - v sudetoněmecké obci nemají rudí separatisté co pohledávat

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 145

Volební plakát Německé sociální demokracie v ČSR (DSAP) z roku 1938 (v květnu a v červnu ještě "za republiky") s textem: Každý dobrý Němec, který si cení svobody a demokracie, který je pro dílo sociální výstavby, který zavrhuje metody násilí, volí DSAP

Volební plakát Německé sociální demokracie v ČSR (DSAP) z roku 1938 (v květnu a v červnu ještě "za republiky") s textem: Každý dobrý Němec, který si cení svobody a demokracie, který je pro dílo sociální výstavby, který zavrhuje metody násilí, volí DSAP

Repro Zapomenutí hrdinové : němečtí odpůrci nacismu v českých zemích (2008), s. 13

Tak vyhlížela nacistická propaganda k "sudetoněmeckým doplňovacím volbám do Velkoněmeckého říšského sněmu", konaným v prosinci 1938 v "připojených" územích

Tak vyhlížela nacistická propaganda k "sudetoněmeckým doplňovacím volbám do Velkoněmeckého říšského sněmu", konaným v prosinci 1938 v "připojených" územích

Repro Chronik der Volksschule in Neudorf (Kondrač), SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Mnohá varování německého sociálně demokratického tisku v ČSR před Henleinovou "domovskou" frontou (SHF)

Mnohá varování německého sociálně demokratického tisku v ČSR před Henleinovou "domovskou" frontou (SHF)

Repro K. H. Frank - E. Frank, Mein Leben für Böhmen : als Staatsminister im Protektorat (1994), obr. příl.

Snímek zadržených sudetských Němců před transportem do nacistického koncentračního tábora (podle textu Sudetoněmeckého archívu rozšiřovaný v Sudetech jako varování)

Snímek zadržených sudetských Němců před transportem do nacistického koncentračního tábora (podle textu Sudetoněmeckého archívu rozšiřovaný v Sudetech jako varování)

Repro H. Ettl - K. Eisch (ed.), Böhmerwald : Reise-Lesebuch (2003), s. 85

Komentář jednoho z nýrských krajanů k památníku na vrchu Stangenruck u Neukirchen požaduje "za každých okolností" připomínku "KZ", tj. těch, co zahynuli v nacistických koncentračních táborech

Komentář jednoho z nýrských krajanů k památníku na vrchu Stangenruck u Neukirchen požaduje "za každých okolností" připomínku "KZ", tj. těch, co zahynuli v nacistických koncentračních táborech

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 12, s. 77

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 12, s. 79

Památník a konečný text nápisu bez splnění připomínky

Památník a konečný text nápisu bez splnění připomínky

Repro www stránky Bund der Vertriebenenen a Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 84

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist