logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ZEPHYRIN ZETTL

Záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda (u Hartmanic) o narození a křtu malého Zephirina (tak je tu psán), syna svobodné matky Hedwig Zettelové, takto zde psané manželské dcery Johanna Zettla, majitele hospodářství ve Stodůlkách čp. 73, rodném stavení chlapcově, a jeho choti Rosalie, roz. Koppové ze Stodůlek čp. 37 - kmotry novorozencovými se stali Johann Schmidt, hostinský ve Stodůlkách čp. 201, a jeho manželka Hedwig

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 18. října 1925

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 18. října 1925

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 15, s. 607

S Hansem Watzlikem na snímku datovaném v tentýž den

S Hansem Watzlikem na snímku datovaném v tentýž den

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

S rodinou

S rodinou

Repro M. Malá, Šumava : vyprávění z Hoidlí (2011), s. 125

Repro R. Hemmerle, Sudetenland Lexikon für alle,
die das Sudetenland lieben (1992), s. 494

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti při kostele sv. Antonína Paduánského

Repro Matricula Online

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 6. 7. 1935, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Hrob na vídeňském Ústředním hřbitově

Hrob na vídeňském Ústředním hřbitově

Repro Wikipedia, foto Harvey Kneeslapper

Pamětní deska na vídeňském domě (Wien 3, Wassergasse 18), kde v letech 1907-1927 žil a tvořil

Pamětní deska na vídeňském domě (Wien 3, Wassergasse 18), kde v letech 1907-1927 žil a tvořil

Repro Sudetenpost, 2007, č. 9, s. 10

Na rakouské poštovní známce

Na rakouské poštovní známce

Rodný dům ve Stodůlkách

Rodný dům ve Stodůlkách

Repro Hoam!, 1977, č. 9, s. 304

Tady zachytil on sám roku 1900 šumavský dvorec zv. Balthashof v rodných Stodůlkách
ve veškeré jeho dřevěné kráse (viz i Marie Franková a Josef Haas)

Tady zachytil on sám roku 1900 šumavský dvorec zv. Balthashof v rodných Stodůlkách
ve veškeré jeho dřevěné kráse (viz i Marie Franková a Josef Haas)

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1992, s. 367

Někdejší Stodůlky "ve stráních" s mostem přes Křemelnou

Někdejší Stodůlky "ve stráních" s mostem přes Křemelnou

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 4, s. 31

Podobná scenerie na starším snímku, jehož autorem je knížecí lesník z někdejší
Nové Studnice a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Podobná scenerie na starším snímku, jehož autorem je knížecí lesník z někdejší
Nové Studnice a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 83

Kaple sv. Šebestiána ve Stodůlkách a za ní zdejší škola na snímku z dvacátých let 20. století

Kaple sv. Šebestiána ve Stodůlkách a za ní zdejší škola na snímku z dvacátých let 20. století

Repro V. Holý, Královský hvozd na Šumavě před třicetiletou válkou (2007), s. 221

Mlýn na Křemelné u Stodůlek na vzácném snímku, který pořídil rovněž Mathias Bronec

Mlýn na Křemelné u Stodůlek na vzácném snímku, který pořídil rovněž Mathias Bronec

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 86

Pohlednice s další fotografií Mathiase Bronce

Pohlednice s další fotografií Mathiase Bronce

Pohled ze Stodůlek dnes

Pohled ze Stodůlek dnes

Foto Růžena Švecová

Jeho rodné Stodůlky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Jeho rodné Stodůlky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Jeho rodné Stodůlky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Obálka (1923) knihy vydané ve Vídni (nakladatel Heinrich Kirsch)

Obálka (1923) knihy vydané ve Vídni (nakladatel Heinrich Kirsch)

Jeho báseň s výtvarným doprovodem Hermanna Stockmanna ve věhlasném mnichovském časopise Fliegende Blätter 1922

Jeho báseň s výtvarným doprovodem Hermanna Stockmanna ve věhlasném mnichovském časopise Fliegende Blätter 1922

Repro W. Zettl, Das Zephyrin Zettl Buch (1990), s. 81

Hrob na vídeňském Ústředním hřbitově

Hrob na vídeňském Ústředním hřbitově

Repro W. Zettl, Das Zephyrin Zettl Buch (1990), s.145

Obálka (1990) knihy o něm

Obálka (1990) knihy o něm

Parte

Parte

Repro Mein Böhmerwald, 1935, č. 6-7, s. 81

O jeho hrobě v publikaci o vídeňském Centrálním hřbitově

O jeho hrobě v publikaci o vídeňském Centrálním hřbitově

Repro Ehrengräberam Wiener Zentralfriedhof

Tady Edmund Koch na stránkách krajanského časopisu těm, jimž už "šumavské nářečí není docela běžné", uvádí ve spisovné němčině úplné znění Zettlovy básně "Po čase doma", jak je nazván v Kohoutím kříži český překlad

Tady Edmund Koch na stránkách krajanského časopisu těm, jimž už "šumavské nářečí není docela běžné", uvádí ve spisovné němčině úplné znění Zettlovy básně "Po čase doma", jak je nazván v Kohoutím kříži český překlad

Repro Hoam!, 2023, č. 1, s. 34

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist