logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ENGELBERT DECHANT

Tento snímek profesorského sboru českobudějovické německé reálky z roku 1930 má na okrajích cenné přípisy s příjmeními - mezi stojícími je tu jako první odleva zachycen Oskar Strass, jako druhý kus dál Engelbert Dechant (více viz Otto Wilder)

Tento snímek profesorského sboru českobudějovické německé reálky z roku 1930 má na okrajích cenné přípisy s příjmeními - mezi stojícími je tu jako první odleva zachycen Oskar Strass, jako druhý kus dál Engelbert Dechant (více viz Otto Wilder)

Repro z daru Antonína Sekyrky

Dvě pohlednice, které mu byly poslány z Českých Budějovic do Vídně v březnu 1918

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záznam o úmrtí jeho první ženy v českobudějovické knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Českobudějovická policejní přihláška

Českobudějovická policejní přihláška

Repro SOkA České Budějovice

O jeho přednášce na téma geologie jižních Čech v roce 1919

O jeho přednášce na téma geologie jižních Čech v roce 1919

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 33, s. 4

Úvod jeho příspěvku v Ročence Vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929

Úvod jeho příspěvku v Ročence Vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929

Repro Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské v Čes. Budějovicích při Městském museu za rok 1929, s. 110-111

Na seznamu členů Henleinovy Sudetoněmecké strany, jednoho z několika těch, které v létě osudového roku 1938 zveřejnil list Českobudějovické noviny bez abecedního pořadí, figuruje tu Engelbert Dechant třeba vedle pozdějšího německého starosty "protektorátních" Budějovic "Bedřicha" Davida, jehož matka prý byla "úplná Češka", profesora "Bedřicha" Blumentritta a řídícího učitele v.v. "Frant." Buchhöckera

Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 29, s. 1 a 2

Jeho pozdější bydliště v Prachaticích

Jeho pozdější bydliště v Prachaticích

Repro P. Fencl - J. A. Mager - A. Jurčo, Prachatice : obrazy z paměti města (2012), s. 44

Nacházíme jej podle seznamu odsunutých v Prachatic hned ve druhém čísle krajanského měsíčníku v bavorském Krumbachu

Nacházíme jej podle seznamu odsunutých v Prachatic hned ve druhém čísle krajanského měsíčníku v bavorském Krumbachu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 2 (1948)

Obsáhlý nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1965, č. 1, s. 15-16

Časopis "Hoam!" pod záhlavím "V cizině zemřeli" uvádí jeho příjmení v mylné podobě, převrácené je zřejmě i datum úmrtí - zemřel v prosinci

Časopis "Hoam!" pod záhlavím "V cizině zemřeli" uvádí jeho příjmení v mylné podobě, převrácené je zřejmě i datum úmrtí - zemřel v prosinci

Repro Hoam!, 1965, č. 2, s. 61

Některé z rybníků u Českých Budějovic, zmíněné v jeho textu: Horní litvínovický, Šindlovský, ...Některé z rybníků u Českých Budějovic, zmíněné v jeho textu: Horní litvínovický, Šindlovský, ...

Některé z rybníků u Českých Budějovic, zmíněné v jeho textu: Horní litvínovický, Šindlovský, ...

... Nový a Starý vrbenský... ... Nový a Starý vrbenský...

... Nový a Starý vrbenský...

... Černiš a Novohaklovský... Černiš a Novohaklovský

... Černiš a Novohaklovský

Foto Ivo Kareš

Červené blato u Jiříkova ÚdolíČervené blato u Jiříkova Údolí

Červené blato u Jiříkova Údolí

Foto Pavel Polák

Řezan pilolistý, anglickým názvem "Water soldier", tj. "vodní voják"

Řezan pilolistý, anglickým názvem "Water soldier", tj. "vodní voják"

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist