logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PIUS GOCKNER

Litanei zum hl. Günther


Herr, erbarme dich unser!
Herr, erbarme dich unser!
Christus, höre uns!
Christus, erhöre uns!
Gott Vater vom Himmel,
erbarme dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt,
erbarme dich unser!
Gott Heiliger Geist,
erbarme dich unser!
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,
erbarme dich unser!
Heilige Maria,
bitte für uns!
Heilige Gottesgebärerin,
bitte für uns!
Heilige Jungfrau aller Jungfrauen,
bitte für uns!
Heiliger Günther,
bitte für uns!
Thüringens schönste Blume,
bitte für uns!
Blutsfreund des hl. Stephan,
bitte für uns!
Schüler des hl. Gotthard,
bitte für uns!
Nachfolger des hl. Benedikt,
bitte für uns!
Freiwilliger Armer inmitten der Weltenpracht
und des Reichtums,
bitte für uns!
Stiller Pilger zur ewigen Stadt Rom,
bitte für uns!
Gelassener Diener im Kloster Altaich,
bitte für uns!
Mutiger Überwinder der Eigenliebe,
bitte für uns!
Eifriger Verehrer des hl. Kreuzes,
bitte für uns!
Getreues Abbild des Johannes des Täufers,
bitte für uns!
Lehrer des einsamen und gottergebenen
Lebens,
bitte für uns!
Beispiel der Frömmigkeit,
bitte für uns!
Liebling des heiligsten Herzens Jesu,
bitte für uns!
Ruhmvoller Besieger des bösen Feindes,
bitte für uns!
Du treuer Befolger des Fastengebotes
bitte für uns!
Du Mann des strenger Lebens,
bitte für uns!
Du Vorbild aller Einsiedler,
bitte für uns!
Du lang verbogener Schatz,
bitte für uns!
Du Zierde und Fürsprecher Böhmens,
bitte für uns!
Du mächtiger Fürbitter aller Bedrängter
und Kranken,
bitte für uns!
Heiliger Schutzpatron!
bitte für uns!
Sei uns gnädig, erhöre uns, o Herr!
Von allem Übel,
erlöse uns, o Herr!
Von aller Sünde,
erlöse uns, o Herr!
Von den Gefahren der ewigen Verderbnis,
erlöse uns, o Herr!
Von aller Lauheit in Deinem Dienste,
erlöse uns, o Herr!
Von aller Versunkenheit ins Irdische,
erlöse uns, o Herr!
Durch seine innige Liebe
zum heiligen Kreuze,
erlöse uns, o Herr!
Durch seine Standhaftigkeit im Geiste
der Buße und Entsagung,
erlöse uns, o Herr!
Durch seine Gottergebenheit
in der Einsamkeit,
erlöse uns, o Herr!
Durch seine Tugenden,
erlöse uns, o Herr!
Durch seine ewige Seligkeit,
erlöse uns, o Herr!
Am Tage des Gerichtes,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Wir armen Sünder,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du uns verzeihen wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du in Liebesglut zum hl. Kreuzes
entzünden wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du Deine hl. Kirche regieren
und erhalten wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du allen christlichen Völkern Frieden
und Eintracht geben wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du alle Verehrer des hl. Günther
beschützen wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du von ihnen und ihren Freunden
alle Krankheit der Seele und des Leibes
fernhalten wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du sie mit Deiner Gnade stärken
wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du die Seelen der Abgestorbenen
in Frieden ruhen lassen wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass Du uns auf die Fürbitte des hl. Günthers
erhören wollest,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
Du Sohn Gottes,
Wir bitten Dich, erhöre uns!
O Du Lamm Gottes, welches Du
hinwegnimmst die Sünden der Welt, -
verschone uns, o Herr!
O Du Lamm Gottes, welches Du
hinwegnimmst die Sünden der Welt, -
erhöre uns, o Herr!
O Du Lamm Gottes, welches Du
hinwegnimmst die Sünden der Welt, -
erbarme Dich unser, o Herr!
Herr, erbarme Dich unser!
Christus, erhöre uns! -

Litanie ke sv. Vintíři


Pane, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče z nebes, Bože,
smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
smiluj se nad námi!
Duchu svatý, Bože,
smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože,
smiluj se nad námi!
Svatá Maria,
oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko,
oroduj za nás!
Svatá Panno panen,
oroduj za nás!
Svatý Vintíři,
oroduj za nás!
Nejkrásnější květe Durynska,
oroduj za nás!
Pokrevní příteli sv. Štěpána,
oroduj za nás!
Žáku sv. Gotharda,
oroduj za nás!
Následovníku sv. Benedikta,
oroduj za nás!
Dobrovolně zchudlý vprostřed okázalosti
světa a bohatství,
oroduj za nás!
Tichý poutníku do věčného města Říma,
oroduj za nás!
Trpělivý služebníku v klášteře Altaich,
oroduj za nás!
Smělý přemožiteli sebelásky,
oroduj za nás!
Horlivý ctiteli Svatého kříže,
oroduj za nás!
Věrný obraze Jana Křtitele,
oroduj za nás!
Učiteli osamělého a Bohu oddaného
života,
oroduj za nás!
Příklade zbožnosti,
oroduj za nás!
Miláčku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
oroduj za nás!
Slávyplný přemožiteli zlého nepřítele,
oroduj za nás!
Věrný následovníku přikázání půstu,
oroduj za nás!
Muži přísného života,
oroduj za nás!
Příklade všech poustevníků,
oroduj za nás!
Dlouho skrytý poklade,
oroduj za nás!
Ozdobo a přímluvce Čech,
oroduj za nás!
Mocný orodovníku za všechny utlačované
a nemocné,
oroduj za nás!
Svatý patrone a ochránče,
oroduj za nás!
Buď nám milostiv, vyslyš nás, Pane!
Ode všeho zla,
vysvoboď nás, Pane!
Ode všech hříchů,
vysvoboď nás, Pane!
Od nebezpečí věčného zatracení,
vysvoboď nás, Pane!
Od veškeré vlažnosti ve Tvé službě,
vysvoboď nás, Pane!
Od veškeré pohrouženosti v to pozemské,
vysvoboď nás, Pane!
Pro Jeho vroucí lásku
ke Svatému Kříži,
vysvoboď nás, Pane!
Pro jeho stálost v duchu
pokání a odříkání,
vysvoboď nás, Pane!
Pro jeho oddanost Bohu
v samotě,
vysvoboď nás, Pane!
Pro jeho ctnosti,
vysvoboď nás, Pane!
Pro jeho věčnou blaženost,
vysvoboď nás, Pane!
v Den soudu,
Tě prosíme, vyslyš nás!
My ubozí hříšníci,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys nám odpustiti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys v nás žár lásky ke Svatému kříži
roznítiti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys dál svoji Svatou církev říditi
a uchovati ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys všem křesťanským národům pokoj
a svornost dáti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys všechny ctitele sv. Vintíře
ochrániti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys od nich i jejich přátel
veškerou nemoc duše i těla
vzdáliti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys je Svou Milostí posilovati
ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys duším zemřelých
odpočívati v pokoji dáti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Abys nás na přímluvu sv. Vintíře
vyslyšeti ráčil,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Synu Boží,
Tě prosíme, vyslyš nás!
Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, -
odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, -
vyslyš nás, Pane!
Ty Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, -
smiluj se nad námi, Pane!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, vyslyš nás! -

Svědectví úcty ke sv. Vintíři a její znovuoživení


Vděční Šumavané zbudovali a zasvětili Vintířově zjevu památníky, které měly v kameni i pro budoucí pokolení vydávat svědectví o uzdraveních, která se stala na místě, kde působil. Patří k nim především dobrovodský kostel. Ten za svůj vznik děkuje zázračné sošce sv. Vintíře, nad níž teprve byla vystavěna prostá zprvu kaple. V letech 1585-1620 ji tu měl zřídit Čejka z Olbramovic. Pro velké množství poutníků, kteří sem přicházeli zblízka i zdaleka, vyvstala posléze nutnost, kapli rozšířit na kostel, nadto s vlastním duchovním správcem. To se stalo v letech 1734-1754. Stěny prvé kaple stejně jako pozdějšího kostela byly takříkajíc pokryty votivními obrazy a dary, které svědčily o moci světcovy přímluvy. Na jedné takové votivní tabuli bylo lze číst:

Siehe! Wie Franziska Braunspergerin so elend war,
Lange Zeit mit großer Geschwülst behaftet immerdar,
Da sie nun keinen Hilf mehr zu hoffen hatte von der Welt,
Hat sie bei St. Günther sich ganz bittlich angemeld't.
Ging mit großen Vertrauen in das Bad und wusch sich
Alsbald erhielt sie Gnad und war gesund vollkommentlich.
(tj.: Jak Franziska Braunspergerová byla, pohleď sem,
na tom, veliký nádor když nosila v těle svém,
že dál pomoc nijakou ji už teď nemohl dát svět,
přišla k svatému Vintíři, jak lidí bezpočet.
S velikou důvěrou neváhala sem jít
do lázně, mýt se, milost vzít, plně se uzdravit. - pozn. překl.)

Z mnoha dalších obrazů a darů se bohužel zachovaly už jen zcela sporé zbytky.
Zázračné projevy milosti všude probouzely a mocně podporovaly náboženskou horlivost na místech, kde k nim došlo. Papežové chválili a odměňovali tuto horlivost odpustky, které mohly být v takovém kostele, jako je tento, získány. Dokonalý odpustek byl poutníkům zaručen na Svatodušní pondělí, kdy plynul k poutnímu místu od nepaměti největší příliv zástupů. Takzvané oltářní privilegium udělil papež oltáři sv. Vintíře; je sám spojen s dokonalým odpustkem pro zemřelé. To však způsobilo nadlouho ze všech stran takovou záplavu poutníků, že o nedělích a svátcích mohlo být udělováno 300 až 500 svatých přijímání. Tak nás alespoň zpravuje Höfele z let 1738-1782. Ty odpustky se svými dobrými účinky jsou dalším svědectvím zpráv o zázracích; souvisejí s nimi niterně. Zmíněný odpustek stejně jako oltářní privilegium byl roku 1921 obnoven.
Jiným mocným svědectvím téhož je lázeňský dům, který měl být zbudován v blízkosti kostela roku 1675. Poněvadž voda byla příliš chladná, musela být předehřívána a připravována tak ke koupeli. Nemocným bylo duchovním správcem naléhavě kladeno na srdce, aby kajícným životem se ukázali být hodni přímluvy sv. Vintíře. Byly pak i předepsány příslušné modlitby před a po lázni. Jen k uspokojení nějaké zvědavosti nikomu dovolena nebyla. - Lázeňský dům neslouží už dnes svému účelu, je v něm dnes umístěn "Kaufhaus Adler" (zřejmě jde o dnešní Muzeum Dr. Šimona Adlera - pozn. překl.), lázeňské zařízení už neexistuje, sama budova je ale tichým svědkem zázraků, které se v ní udály.
Našli se vděční lidé, kteří zastřešili Vintířův pramen (ten změnil původní název osady "Breznich" na Dobrou Vodu /Gutwasser/ - pozn. překl.): od roku 1845 stojí nad ním kamenný altán (se šindelovou střechou, dnes znovu upravený - pozn. překl.), do kterého v roce 1881 věnoval jeden ze ctitelů sv. Vintíře ze Sušice (Schüttenhofen) světcovu podobiznu. Pod Vintířovými skalami byla roku 1841 zbudována kaple s právě zmíněným obrazem.
To všechno jsou kamenní svědci někdejšího majestátu zázraků. Nevděčné děti světa o nich mlčí, tím hlasitěji však hovoří kámen o divech, jaké dokáže konat toliko Bůh, a to podle slov Ježíšových: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." (Lk 19,40)
Jakkoli už před světovou válkou (rozuměj tu první z obou - pozn. překl.) poutě ke sv. Vintíři silně poklesly, tak během ní ustaly téměř docela. Jen tu a tam sem přicházíval zbožný houfec ze Zejbiše (Seewiesen, dnes Javorná - pozn. překl.). Jinak bylo vídat jen jednotlivé poutníky stoupat k Vintířovým skalám, říkalo se tomu skalnímu útvaru nářečně také "Stoariegl", a ke kapli nedaleko pod nimi. Z Čechů zůstali Sušičtí sv. Vintířovi (i v německém originále psáno "dem sv. Vintíř" - pozn. překl.) rovněž nadále věrni. Tak bylo i po válce.
Až rok 1921 přinesl konečně potěšitelný obrat. Šumavskému světci se začalo dostávat větší pozornosti. Byl vytvořen tzv. "Güntherfond" (tj. "Vintířův fond" - pozn. překl.), kterému zakrátko dary přátel a ctitelů přiteklo proudem 5 000 Kč. Navíc byl ještě posílen podporou Státního památkového úřadu ve výši 2 000 Kč. Teď mohl být nejen obnoven silně zpustlý studniční domek (Brunnenhaus) nad pramenem, nýbrž mohl být pořízen i umělecký reliéf s podobou světcovou, který byl pak umístěn na skalní stěnu. Při velké slavnosti dne 29. června 1922 došlo pak i k jeho vysvěcení. Byl to prvý velký názvuk vzmáhající se obnovené úcty ke sv. Vintíři. Poté, co bylo v kostele důstojně oslaveno světcovo dílo a divy jím způsobené, pohnulo se mocné procesí ke skalám, u kterých po obřadu vysvěcení zmíněného reliéfu obrátil se ředitel Schreiber (rozuměj Hans Schreiber, i samostatně zastoupený na těchto internetových stranách - pozn. překl.), význačný šumavský badatel, k poutníkům srdečnými slovy s prosbou, aby našeho milého šumavského světce vždy ctili a nikdy už na něho nezapomněli. Následující rok 1923 přinesl pak první velikou pouť ke sv. Vintíři na pondělí Svatodušní. Tolik poutníků nebylo tady vidět ještě nikdy. Svatá misie, která se tu právě také konala, k tomu ovšem rovněž v mnohém přispěla. Přišla procesí ze Železné Rudy (Eisenstein), Zhůří (Haidl), Prášil (Stubenbach), Nicova (Nitzau), Kašperských Hor (Bergreichenstein), Rejštejna (Unterreichenstein), Hartmanic (Hartmanitz) a Stodůlek (Stadln). Poté, co poutníci dorazili, bylo mohutné procesí vedeno nahoru ke kapli pod Vintířovými skalami. Jako při biblickém "kázání na hoře" (Bergpredigt) usadili se poutníci při úbočích skal a kolem kaple v širokém okruhu. Misijní kněz pronesl ze skal slavnostní kázání. Následovala slavnostní bohoslužba při kapli. Nato sestup zpět ke kostelu, kde velká pouť se svatým požehnáním skončila. Celá slavnost byla natolik působivá, že došlo k rozhodnutí konat pouť ke sv. Vintíři na Svatodušní pondělí vždy takto. I když ty následující poutě takové masy poutníků už početně nevykazovaly, lze je přece označit za povznášející a krásné. Téměř všechna už jednotlivě jmenovaná procesí se dostavila znovu. Mnoho poutníků přijalo také sv. svátosti, aby byli účastni Vintířova odpustku (v originále "um des Güntherablasses teilhaftig zu werden" - pozn. překl.). Od doby těchto Vintířských slavností (Güntherfeiern) množili se i poutníci, kteří během léta putovali ke skalám jednotlivě.
K tomu, aby takto probuzená úcta ke sv. Vintíři zůstala vždy živá a svěží, aby ještě více zesílila, měla by přispět i tato knížečka, mnou předložená (v originále jen "vorliegendes Büchlein" - pozn. překl.).
Všem přátelům a ctitelům sv. Vintíře, všem poutníkům a účastníkům slavností, kteří nějak přispěli k právě vylíčené obnově a vzestupu, budiž na tomto místě vysloven upřímně opravdový dík s prosbou ke sv. Vintíři, aby jim svou nebeskou přímluvou oplatil, co k jeho oslavě už vykonali a jistě ještě vykonají.

Předchozí texty jsou převzaty z knižního titulu, zapůjčeného mi laskavostí Dr. Vladimíra Horpeniaka z kašperskohorského Muzea Šumavy. Jeho název zní "St. Günther-Andachts-Büchlein von Pius Gockner, Pfarrer zu St. Günther in Gutwasser" (tj. "Modlitební knížka sv. Vintíře od Pia Gocknera, faráře při sv. Vintíři na Dobré Vodě") a jde o vlastní náklad autorův, tiskem vydaný u vimperského Steinbrenera (imprimatur českobudějovického biskupa Šimona Bárty je datováno dnem 19. května 1921). Přiznám se, že prvým podnětem mého zesíleného zájmu o osobu P. Pia Gocknera byl snímek z časopisu Glaube und Heimat, kde je zachycen v kruhu obyvatel dnes zcela zaniklé vsi Mladoňov (Lodus) při pastorační návštěvě za svého působení ve farnosti Rychnov nad Malší (Reichenau an der Maltsch, dříve také Böhmisch Reichenau). Sem právě nastoupil roku 1929 po devítiletém pobytu na Dobré Vodě u Hartmanic, kde se zasloužil o obnovu kříže na Vintířových skalách a poutí k němu. Pius Gockner se narodil v dnes rovněž zcela zaniklé Mackově Lhotě (Mosetstift) blízko Ktiše (Tisch) 14. července 1879. Jako jedenáctiletý přichází 1890 na studia do Prachatic (Prachatitz), o osm let později i maturuje na zdejším gymnáziu a vydává se do českobudějovického kněžského semináře připravit se na povolání, k němuž je dne 20. července 1902 vysvěcen v katedrále sv. Mikuláše biskupem Martinem Říhou. Prvá svá kněžská léta věnuje výchově mládeže jako katecheta ve Volarech (Wallern), Prachaticích a Vimperku (Winterberg), než se stane farářem dobrovodským a poté, jak už také zmíněno, "českorychnovským". V Rychnově nad Malší působil až do svého vyhnání z domova v roce 1946. Vlak "odsunu" ho vezl jako tolik jiných z Českých Budějovic přes Plzeň do Furth im Wald a po krátkém čase kněžského působení v Schorndorfu nalezl Pius Gockner trvalé působiště v Heufelden blízko Ehingen v téže spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Neměl se však své práci těšit nijak dlouho. Už v roce 1952 se ohlásil jako následek přestálých strázní záchvat mrtvice, jehož následkem bylo i částečné ochrnutí hlasivek, takže od září toho roku musel odejít z kněžské služby na odpočinek. Žil o samotě téměř poustevnické jako kdysi jeho velký vzor, šumavský světec Vintíř, jen v obětavé péči farské hospodyně slečny Betti Albrechtové a její sestry Anny. Stačil se dočkat osmdesátky věku a skonal ani ne čtrnáct dnů nato 1. srpna 1959. Pohřeb se konal 5. srpna ve svátek Panny Marie Sněžné, k jejíž poutní svatyni v Kašperských Horách chodíval prý kdysi každoročně pěšky z Dobré Vody. Jsme totiž stále na pouti, jediné pěší pouti nakonec jedním jediným světem.

- - - - -
* Mackova Lhota, Ktiš / Prachatice / České Budějovice / Volary / Vimperk / Dobrá Voda u Hartmanic / Vintířovy skály / Rychnov nad Malší / † † † Heufelden bei Ehingen (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Plánek jeho rodné Mackovy Lhoty a její letecký snímek z roku 2007
Titulní list a frontispis jeho modlitební knížky tiskem vimperského Steinbrenera
(viz i Josef Schwarzmeier)
Jeho text v německém církevním listě českobudějovického biskupství o křesťanském pojetí Nového roku jako svátku Nejsvětějšího srdce Páně

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist