logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PIUS GOCKNER

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 257

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 16, s. 644

V roce 1914 je zachycen jako pětadvacetiletý katecheta na dívčí měšťanské škole ve Vimperku třetí zleva ve druhé řadě

V roce 1914 je zachycen jako pětadvacetiletý katecheta na dívčí měšťanské škole ve Vimperku třetí zleva ve druhé řadě

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 1, s. 13

Zpráva o jeho příchodu z Dobré Vody do Rychnova nad Malší v obecní kronice městečka, kde byl přivítán se "slavnostními poctami"

Zpráva o jeho příchodu z Dobré Vody do Rychnova nad Malší v obecní kronice městečka, kde byl přivítán se "slavnostními poctami"

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady sedí děkan Gockner "o jedné podzimní neděli" mezi svými ovečkami ze dnes zcela zaniklé vsi Mladoňov (Lodus, česky také Lhotka), náležející k farnosti Rychnov nad Malší

Tady sedí děkan Gockner "o jedné podzimní neděli" mezi svými ovečkami ze dnes zcela zaniklé vsi Mladoňov (Lodus, česky také Lhotka), náležející k farnosti Rychnov nad Malší

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 55

Napravo od něho nesedí roku 1934 v Rychnově nad Malší nikdo jiný než Maria Watzliková, sestra spisovatele Hanse Watzlika

Napravo od něho nesedí roku 1934 v Rychnově nad Malší nikdo jiný než Maria Watzliková, sestra spisovatele Hanse Watzlika

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 7, s. 37

Tady je zachycen, jak světí kříž na "kostelní " cestě z Drochova do Rychnova nad Malší

Tady je zachycen, jak světí kříž na "kostelní " cestě z Drochova do Rychnova nad Malší

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 2, s. 21

První a také poslední svaté přijímání dětí německých obyvatel Rychnova nad Malší v roce 1945, kde děkan Glockner stojí s biretem na hlavě zcela nalevo zřejmě před místním kostelem

První a také poslední svaté přijímání dětí německých obyvatel Rychnova nad Malší v roce 1945, kde děkan Glockner stojí s biretem na hlavě zcela nalevo zřejmě před místním kostelem

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 51

Narodil se podle matričního záznamu farní obce Ktiš dne 14. července 1879 (a téhož dne byl v Ktiši i pokřtěn) v Mackově Lhotě čp. 1 tamnímu rolníku Josefu Gocknerovi (synu Adalberta Gocknera, hospodařícímu kdysi na téže usedlosti, a jeho manželky Theresie, roz. Jakeschové, z Brloha čp. 59) a jeho ženě Marianně, dceři Jakoba Miesbauera ze Zbytin čp. 42, panství Prachatice, a jeho manželky Marie, roz. Scheiberové, ze Šenavy (dnes Pěkná) čp. 12

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Plánek jeho rodné Mackovy Lhoty a její letecký snímek z roku 2007

Plánek jeho rodné Mackovy Lhoty a její letecký snímek z roku 2007

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 102 a 103

Titulní list a frontispis jeho modlitební knížky tiskem vimperského Steinbrenera
(viz i Josef Schwarzmeier)

Titulní list a frontispis jeho modlitební knížky tiskem vimperského Steinbrenera
(viz i Josef Schwarzmeier)

Jeho text v německém církevním listě českobudějovického biskupství o křesťanském pojetí Nového roku jako svátku Nejsvětějšího srdce Páně

Repro Glaube und Heimat, 1926, č. 2, s. 12-13

V jednom ze svých textů na stránkách krajanského časopisu vzpomněl předříkavače modliteb o procesích ve své někdejší farnosti Rychnov nad Malší Josefa Schmida

V jednom ze svých textů na stránkách krajanského časopisu vzpomněl předříkavače modliteb o procesích ve své někdejší farnosti Rychnov nad Malší Josefa Schmida

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 6, s. 24

Z jeho zápisků o Dobré Vodě u Hartmanic v letech 1914-1918 čerpá tento příspěvek, který zaslal Karl Suchy do krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2008, č. 5, s. 12

Náhrobek Vintířův v břevnovském klášteře v PrazeNáhrobek Vintířův v břevnovském klášteře v Praze

Náhrobek Vintířův v břevnovském klášteře v Praze

Repro Schöner Bayerischer Wald, 1993, č. 4, s. 18, foto Josef Dengler a A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 70

Vnitřek kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, jak vyhlížel před svou poválečnou zkázou

Vnitřek kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, jak vyhlížel před svou poválečnou zkázou

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 8

Vysvěcení nového oltáře v podobě stromového kořene v Dobré Vodě 10. října roku 2010

Vysvěcení nového oltáře v podobě stromového kořene v Dobré Vodě 10. října roku 2010

Repro Der Bayerwald, 2011, č. 1, s. 36

Skleněný Vintíř Vladěny Tesařové

Skleněný Vintíř Vladěny Tesařové

Foto Ivo Kareš

Dnešní (2017) pohled na skleněný oltář téže autorky

Dnešní (2017) pohled na skleněný oltář téže autorky

Foto Ivo Kareš

Kaple zastřešující studánku sv. Vintíře v Dobré VoděKaple zastřešující studánku sv. Vintíře v Dobré Vodě

Kaple zastřešující studánku sv. Vintíře v Dobré Vodě

Foto Ivo Kareš

Pouť k Vintířově kapli na vrcholu Březníku u Hartmanic v blízkosti Vintířových skal na údajném místě jeho poustevny bývala hojně navštěvovánaPouť k Vintířově kapli na vrcholu Březníku u Hartmanic v blízkosti Vintířových skal na údajném místě jeho poustevny bývala hojně navštěvována

Pouť k Vintířově kapli na vrcholu Březníku u Hartmanic v blízkosti Vintířových skal na údajném místě jeho poustevny bývala hojně navštěvována

Repro Der Böhmerwald, 2024, č. 5, s. 16

V padesátých letech 20.století byla armádou zničena a znovu postavena roku 1992V padesátých letech 20.století byla armádou zničena a znovu postavena roku 1992

V padesátých letech 20.století byla armádou zničena a znovu postavena roku 1992

Repro Der Böhmerwald, 2024, č. 5, s. 16-17

Kaplička na snímkcích z roku 2018Kaplička na snímkcích z roku 2018

Kaplička na snímkcích z roku 2018

Foto Leona Töröková

Současný Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě

Současný Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě

Současný Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě

Repro Glaube und Heimat,, 2001, č. 9/10, s. 43 a foto Ivo Kareš

Vintířovy skály na obraze Miroslava Houště z roku 1999

Vintířovy skály na obraze Miroslava Houště z roku 1999

Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 136

O Vintířovi pojednal i Martin C. Putna v jednom z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis, připravovaného pro českobudějovický rozhlas (klikněte pro přehrání)

O Vintířovi pojednal i Martin C. Putna v jednom z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis, připravovaného pro českobudějovický rozhlas (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist