logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HILDE HAGER-ZIMMERMANNOVÁ

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 4, s. 6

Repro Sudetendeutscher Kulturalmanach VIII (1974), fot. příl.

S dcerami Elfi, Trudi a Rosemarie roku 1941

S dcerami Elfi, Trudi a Rosemarie roku 1941

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 4, s. 55

Její manžel, "vrchní medicinální rada" MUDr. Karl Hager (1899-1990) se zabýval německým nářečím okolí Malont, kde v Deskách strávil své dětství

Její manžel, "vrchní medicinální rada" MUDr. Karl Hager (1899-1990) se zabýval německým nářečím okolí Malont, kde v Deskách strávil své dětství

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 6, s. 14

Parte

Parte

Repro Hoam!, 2002, č. 11, s. 20

Zpráva o jejím úmrtí v informačním listu farnosti Steyr - Svatá rodina, nazvaném Tabor

Zpráva o jejím úmrtí v informačním listu farnosti Steyr - Svatá rodina, nazvaném Tabor

Repro Tabor, Informationsblatt der Pfarre Steyr - Hl. Familie, 2002, č. 10, s. 2

Lidové zobrazení poutě k Panně Marii Pomocné u Rožmitálu na Šumavě
i se starou podobou městečka a kostela

Lidové zobrazení poutě k Panně Marii Pomocné u Rožmitálu na Šumavě
i se starou podobou městečka a kostela

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 253

Kostel a naproti škola v Rožmitále na Šumavě,
její rodný dům...

Kostel a naproti škola v Rožmitále na Šumavě,
její rodný dům...

Foto Jan Mareš

... který ovšem vypadal kdysi jinak

... který ovšem vypadal kdysi jinak

Repro E. Davidová, Rožmitál na Šumavě (1979), s. 31

Podpis jejího otce mezi účastníky spolkového setkání "Frymburských ze Šumavy" ve Vídni 14. srpna 1928

Podpis jejího otce mezi účastníky spolkového setkání "Frymburských ze Šumavy" ve Vídni 14. srpna 1928

Repro Obecní kronika Frymburk, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obecní rada Rožmitálu na Šumavě kolem roku 1930: v prvé řadě sedí prvý zleva řídící učitel Zimmermann, Hildin otec

Obecní rada Rožmitálu na Šumavě kolem roku 1930: v prvé řadě sedí prvý zleva řídící učitel Zimmermann, Hildin otec

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 5, s. 52

Zpráva o smrti matčině v roce 1951 na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o smrti matčině v roce 1951 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1951, č. 12, s. 19

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v rodném Rožmitále na Šumavě po renovaci
v letech 1908-1910 ještě před zavedením elektrického proudu a instalací
železného zábradlí před stupni oltáře, k němuž došlo roku 1922

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v rodném Rožmitále na Šumavě po renovaci
v letech 1908-1910 ještě před zavedením elektrického proudu a instalací
železného zábradlí před stupni oltáře, k němuž došlo roku 1922

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 7, s. 78

Varhany rožmitálského chrámu Páně

Varhany rožmitálského chrámu Páně

Repro Ročenka Regionálního muzea v Českém krumlově 2006, obr. příl.

Velké skleněné okno nad severním portálem rožmitálského kostela
se znázorněním Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Velké skleněné okno nad severním portálem rožmitálského kostela
se znázorněním Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 6, s. 50

Boží muka s reliéfem Ukřižovaného, pocházející snad z roku 1521, zachycena v detailu a na pozadí jejího rodného domu, přestavěné zdejší školyBoží muka s reliéfem Ukřižovaného, pocházející snad z roku 1521, zachycena v detailu a na pozadí jejího rodného domu, přestavěné zdejší školy

Boží muka s reliéfem Ukřižovaného, pocházející snad z roku 1521, zachycena v detailu a na pozadí jejího rodného domu, přestavěné zdejší školy

Foto Pavel Polák a I. Maxová, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji (2009), s. 131

Tato pohlednice poutní kaple pochází z roku 1915 a doprovází článek, který v roce 2008 vybízí k její záchraně a přetiskuje z Kohoutího kříže i báseň "Matka bez domova"

Tato pohlednice poutní kaple pochází z roku 1915 a doprovází článek, který v roce 2008 vybízí k její záchraně a přetiskuje z Kohoutího kříže i báseň "Matka bez domova"

Repro Památky jižních Čech 1 (2008), s. 93

Báseň a kresba zaniklého poutního kostela v lese nad Rožmitálem na Šumavě (viz i Alois Harasko) a Valentin Schmidt)

Báseň a kresba zaniklého poutního kostela v lese nad Rožmitálem na Šumavě (viz i Alois Harasko) a Valentin Schmidt)

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 7, s. 49

Zpustlá poutní svatyně na snímcích z roku 2010...Zpustlá poutní svatyně na snímcích z roku 2010...

Zpustlá poutní svatyně na snímcích z roku 2010...

Foto Pavel Polák

... a kameny výklenkových zastavení křížové cesty k ní coby sedačky jedné místní rekreační chalupy

... a kameny výklenkových zastavení křížové cesty k ní coby sedačky jedné místní rekreační chalupy

Repro Ročenka Regionálního muzea v Českém Krumlově 2006, obr. příl.

V roce 2015 se poutní kaple dočkala nové střechy - více o průběhu rekonstrukce na webu Zničené kostelyV roce 2015 se poutní kaple dočkala nové střechy - více o průběhu rekonstrukce na webu Zničené kostely

V roce 2015 se poutní kaple dočkala nové střechy - více o průběhu rekonstrukce na webu Zničené kostely

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 11, s. 53

Cestou od poutní kaple k obci

Cestou od poutní kaple k obci

Foto Pavel Polák a repro Glaube und Heimat, 1992, č. 2, zadní strana obálky

Inzerát na CD s jejími písněmi a Romantickou suitou pro housle a klavír

Inzerát na CD s jejími písněmi a Romantickou suitou pro housle a klavír

Repro www stránky Verein Freunde des Linzer Musiktheaters

Notový záznam jedné její písně věnované "Marii Matce" v Rožmitálu na Šumavě

Notový záznam jedné její písně věnované "Marii Matce" v Rožmitálu na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 5, s. 11

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist