logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HERMENTIN

Ze školní kroniky

Školní rok 1933/1934
Výnosem Z. 2916 byl výpomocný učitel Karl Hermentin opětně stanoven zastupujícím řídícím učitelem (v originále "stellv. Leiter" - pozn. překl.) na zdejší škole. Týž narodil 23. října 1910 v malé hraniční osadě Český Heršlák (v originále "Böhm.Hörschlag" - pozn. překl.) při železniční trati z Českých Budějovic do Lince (v originále "an der Budweis-Linzer Bahn" - pozn. překl.). Navštěvoval obecnou školu v Horním Dvořišti (v originále "die Volksschule in Oberhaid" - pozn. překl.), 4 třídy měšťanské školy a učitelský ústav v Českách Budějovicích (v originále "in B.-Budweis" - pozn. překl.). Maturitu složil v červnu 1931 na německém učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Po absolvování vojenské služby (v originále "nach der Militärzeit" - pozn. překl.), která započala 1. října 1931 a skončila 13. ledna 1933, získal svůj první učitelský post na zdejší škole (rozuměj školu ve dnes zcela zaniklé Dolní Hraničné /Unter.Markschlag/, tehdy i "česky" Dolní Markschlag - pozn. překl.) jako zastupující řídící učitel (v originále "als stellv. Schull." - pozn. překl.) po onemocnění řídícího učitele Hanse Wernera (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) 1. února 1933.


Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944

K Hermentinovu vlastnoručnímu, v originále ovšem německy psanému životopisu třeba asi dodat, že jeho otec Adalbert Hermentin, domkář v Českém Heršláku čp. 14 a syn krejčího Franze Hermentina (*10. března 1863 v Českém Heršláku, †16. července 1928) na téže adrese a jeho ženy Anny, roz. Bambergerové ze zaniklého Bludova (Bludau) čp. 1, byl podle záznamu o synově narození v hornodvořišťské křestní matrice (Karla křtil tehdejší kaplan v Horním Dvořišti Eberhard Winter, i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže) železničním strážným (označení "Bahnwächter" mělo svou obdobu "vechtr" v hovorové češtině) na trati z Českých Budějovic do Lince. První ženou Adalberta Hermentina se stala 3. února 1891 v Horním Dvořišti Barbara, roz. Weinbergerová (*3. září 1867 v Dolním Dvořišti čp. 22, †18. srpna 1897), která s ním měla dva syny (byli to Otto /*1894/ a Ludwig /*1895/, viz Othmar Rappersberger). Druhá Adalbertova žena a Karlova matka Barbara (*30. listopadu 1876 ve vsi Slubice /německy Schlumnitz či Schlumitz, dnes místní část obce Bohdalovice/ čp. 2) byla dcerou rolníka na téže slubické adrese (dům dosud stojí) Simona Gubo a Marie, roz. Wölflové ze Slubice čp. 8 (i zbytek tohoto domu tam ještě existuje). Rodiče se brali 2. srpna 1898 v kostele sv. Petra a Pavla ve Svérazi (Tweras) a z manželství vzešly dvě dcery Maria (*1900) a Mathilde (*1903), jakož tři synové Josef (*1905, †1907), Josef (*1908) a Karl. Ten se 24. října 1935 oženil U Svatého Kamene (Maria Schnee) s Helenou Třebinovou (v matrice "Třzebin"). Od roku 1935 učil Karl Hermentin, kterého známe ze školní kroniky po druhé světové válce zcela zaniklé Dolní Hraničné, ve dnes rovněž zaniklých Nižších Hodonicích (Unter-Hodonitz). Jak svědčí Maria Schartmüllerová, roz. Zendronová (*1931 v Českém Heršláku, žije v rakouském Linci) ve druhé části svých vzpomínek na stránkách hornodvořišťského informačního zpravodaje "Horňáček" z 25. dubna 2019, byl i její "strýc Karl" v roce 1938 příslušníkem sudetoněmeckého "odbojového" freikorpsu. Josef Koschant v textové ukázce ze svého samostatného zastoupení na webových stránkách Kohoutího kříže, týkající se zaniklé osady Nižší Hodonice (tamní škola byla ve válečných letech zrušena a děti musely chodit do nejbližší obecné školy v Deskách /Brettern/), pak zmiňuje, že pan učitel byl hned v září 1939 povolán k wehrmachtu a zemřel po poválečném vyhnání ve württemberském městě Welzheim východně od Stuttgartu. To už se do nijaké školní kroniky nevešlo. Ještě že je však máme.

- - - - -
* Český Heršlák / Horní Dvořiště / České Budějovice / Dolní Hraničná / Nižší Hodonice / † † † Welzheim (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Pohled do Čech z Německého Heršláku (Deutsch Hörschlag)
Příslušníci čs. finanční stráže v roce 1938 u hraničního sloupu v Českém Heršláku na obálce knihy Jana Ciglbauera (Svět křídel, Cheb, 2024)
Mezi studenty maturitního ročníku českobudějovického německého učitelského ústavu
Jeho vlastnoruční záznam ve školní kronice Dolního Markschlagu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist