logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS HÖLZL

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 22, s. 927

Repro Glaube und Heimat, 1977, č. 18, s. 631

Záznam frymburské oddací matriky o svatbě matčiných rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obsáhlý záznam frymburské křestní matriky o narození jeho matky Aloisie, jejíž matka Anna Florianová byla manželskou dcerou podruha v Posudově čp. 16 Johanna Floriana a Marie, roz. Froschauerové ze Zvonkové (Glöckelberg)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození ve frymburské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě ve frymburské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na snímku z uvedení hry "Im Banne des Hochwalds" ve Frymburku v roce 1935, jejíž autor, děkan Petrus Dolzer, sedí před herci vpředu, vidíme mladého Hanse Hölzla stát druhého zleva s obličejem zčásti zakrytým kloboukem muže před ním

Na snímku z uvedení hry "Im Banne des Hochwalds" ve Frymburku v roce 1935, jejíž autor, děkan Petrus Dolzer, sedí před herci vpředu, vidíme mladého Hanse Hölzla stát druhého zleva s obličejem zčásti zakrytým kloboukem muže před ním

Repro Böhmerwaldheimat : Erinnerungen an Friedberg an der Moldau (1990), s. 159

O sudetoněmecké pouti v Altöttingu roku 1966 sedí zcela vpravo

O sudetoněmecké pouti v Altöttingu roku 1966 sedí zcela vpravo

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 21, s. 868

V adventě roku 1971 mu byla udělena medaile Adalberta Stiftera

V adventě roku 1971 mu byla udělena medaile Adalberta Stiftera

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 1, s. 8

S figurkou z betlému manželů Pscheidlových v Regenu, která zachycuje jeho vlastní podobu

S figurkou z betlému manželů Pscheidlových v Regenu, která zachycuje jeho vlastní podobu

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 19, s. 552

Úvod jeho článku v krajanském časopise o tom, že Andrease Baumgartnera učinil Stifter hlavním hrdinou svého románu "Pozdní léto"

Úvod jeho článku v krajanském časopise o tom, že Andrease Baumgartnera učinil Stifter hlavním hrdinou svého románu "Pozdní léto"

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 13, s. 16

Pozdrav k jeho životnímu jubileu napsal do rakouského krajanského listu Josef Pscheidl

Repro Sudetenpost, 1971, č. 24, s. 10

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1977, č. 18, s. 667

Jeho nekrolog, který na stránkách krajanského měsíčníku zveřejnil Franz C. Stumpfi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977, č. 12, s. 415.

Pečeť Vítka z Prčice z roku 1220, o níž je řeč v jednom z jeho textů (viz i Julius Strnadt)

Pečeť Vítka z Prčice z roku 1220, o níž je řeč v jednom z jeho textů (viz i Julius Strnadt)

Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 19

Matthias Pernsteiner, rodák z Frymburka jako on sám

Matthias Pernsteiner, rodák z Frymburka jako on sám

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 5, s. 188

Dnes zaniklá Lučina (Grafenried) na česko-bavorské hranici, jak ji zachytila pohlednice z prvé půle dvacátého století (viz i Josef Dichtl)

Dnes zaniklá Lučina (Grafenried) na česko-bavorské hranici, jak ji zachytila pohlednice z prvé půle dvacátého století (viz i Josef Dichtl)

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2015, č. 3, s. 35

Kříž na návsi zaniklé obce Grafenried a pamětní deska na něm

Kříž na návsi zaniklé obce Grafenried a pamětní deska na něm

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Petr Bauer a P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 147, 49

Od roku 2019 je na podstavci osazena socha sv. Jana Nepomuckého, replika původní plastiky, která zmizela na začátku devadesátých let 20. století

Od roku 2019 je na podstavci osazena socha sv. Jana Nepomuckého, replika původní plastiky, která zmizela na začátku devadesátých let 20. století

Repro Wikipedia, foto APneunzehn74

Sklep jednoho z někdejších stavení v Lučině

Sklep jednoho z někdejších stavení v Lučině

Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 135

Lučina na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Lučina na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Lučina na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dva pohledy z dronu na zaniklou LučinuDva pohledy z dronu na zaniklou Lučinu

Dva pohledy z dronu na zaniklou Lučinu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 21, s. 11, foto Daniel Balzar

V zaniklé Lučině se každoročně slouží dvojjazyčná mše za bývalé její obyvatele

V zaniklé Lučině se každoročně slouží dvojjazyčná mše za bývalé její obyvatele

Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grenze (2016), s. 133

Bavorský kroj ze zaniklé Lučiny zde oblékl jeden z jejích někdejších obyvatel

Bavorský kroj ze zaniklé Lučiny zde oblékl jeden z jejích někdejších obyvatel

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 117

Kaple v Lučině se zvedá znovu k nebi (2020)

Kaple v Lučině se zvedá znovu k nebi (2020)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 26, s. 15

Obnovenou kapli zachytil na snímku z dubna 2021 Karl Reitmeier

Obnovenou kapli zachytil na snímku z dubna 2021 Karl Reitmeier

Repro www stránky idowa.de

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist