logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF HÜTTL

Úvod k obecní kronice

"Ein treu Gedenken, lieb Erinnern,
das ist sie herrlichste der Gaben,
die wir von Gott empfangen haben,
das ist der goldne Zauberring,
der auferstehen macht im Innern,
was nach außen unterging."

        "Bodenstedt."

(tj. "V mysli to věrné vzpomínání
je z božích darů, které máme,
snad nejmilejší a všem známé,
to je ten prsten pojící,
jenž v nitru našem zajít brání
všemu, co třeba doříci."

Friedrich von Bodenstedt (1819-1892) - pozn. překl.)

Podle zákona z 30. ledna 1920 (prováděcí nařízení z 9. června 1921) je každá obec povinna založit pamětní knihu a vést ji bez přerušení do budoucna. Na požádání obce založil tuto obecní kroniku zde od 1. září 1926 ustanovený řídící učitel Josef Hüttl, nar. dne 1. května 1880 ve Svaté Kateřině u Přimdy (v originále "zu Katharina bei Pfraumberg" - pozn. překl.) v letech 1928-1929. Podporován byl v této právě nikoli vždy lehké práci dvěma místními rodáky (v originále "von den beiden Ortskindern" - pozn. překl.), pány: Georgem Pschiererem (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), zdejším učitelem, a s Georgem Hamplem z čp. 15, posluchačem pražské univerzity (*21. října 1908 ve Ctiboři /Stiebenreith/, roku 1932 byl v Praze vysvěcen na kněze a byl v roce 1936 ustanoven kaplanem v Halži /Hals/ - pozn. překl.), který prostřednictvím sdružení "Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen" získal opisy starých školních akt (v originále "die Abschriften der alten Schulakten" - pozn. překl.), dále obecním výborem, obzvláště pány Antonem Gruberem (čp. 25), Johannem Hamplem (čp. 8), Georgem Hamplem (čp. 23), Johannem Hoyerem (čp. 24) a panem Dr. Michaelem Urbanem (i on má samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) v Plané u Mariánských Lázní (v originále "in Plan" - pozn. překl.). Čerpáno bylo z mnoha příslušných prací a spisů.
Kéž je tato kniha bez přerušení vedena i nadále a kéž vypráví příštím pokolením o velkých událostech a lidských osudech domova!
V domovské půdě spočívají kořeny naší národní síly (v originále "die Wurzeln unserer Volkskraft" - pozn. překl.).
Ctiboř, Vánoce 1929.

Josef Hüttl, řídící učitel, obecní kronikář.


Kronika obce Ctiboř 1926-1938

Pisatel německého originálu předchozích řádek se narodil dne 1. května roku 1880 ve Svaté Kateřině (dnes jde o součást obce Rozvadov v okr. Tachov) čp. 60 (to stavení bychom tam už hledali marně). Otec Johann Hüttl (*6. srpna 1853 v Rozvadově /Roßhaupt/), syn rolníka v Rozvadově čp. 44 Josefa Hüttla a Marie Anny, roz. Plobnerové, selské dcery z Rozvadova čp. 92 (ani tato rozvadovská stavení už na leteckém snímku nelze zaznamenat), a matka Maria Anna Reissová (*4. dubna 1861 ve Svaté Kateřině), dcera majitele zaniklého Maxova mlýna (Maxenmühle) v zaniklé dnes osadě Mnichovství (Münchsfeld) čp. 60 Georga Reiße (tak psán v matrice) a selské dcery Anny, roz. Seitzové z Hošťky (Hesselsdorf, v matrice psáno "Häsetsdorf"!) čp. 40 (stavení takto označené v Hošťce dosud stojí), legitimizovali syna svým sňatkem 20. července roku 1880 ve Svaté Kateřině, kde je oddal farář Josef Stieglitz (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže). Při sčítání obyvatel v roce 1869 byl majitelem Horního Maxova mlýna čp. 60 mlynář a zemědělec Georg Reisz - Reiss (narozen 1825). Žil zde s manželkou Annou (1828) a dcerami Marií (1857) a Marií Annou (1861). V hospodářství mlýna bylo zapsáno 5 kusů hovězího dobytka. Dle sčítání obyvatel zde v roce 1880 (viz web Vodní mlýny hospodařil mlynář Josef Hüttl (narozen 1853, jde tedy o Johanna), který se oženil s mladší dcerou mlynáře Reisse Marií Annou. V roce 1880 se jim narodil syn Josef. Na výminku žil starý mlynář Georg Reiss s manželkou Annou. Hospodářství mlýna zahrnovalo 5 volů, 3 jalovice, 1 krávu a 9 prasat. Hüttlovým nástupcem ve vedení školy ve Ctiboři (byl jejím ředitelem od roku 1925 do roku 1939) v letech 1940-1945 se stal Josef Stich (i on je samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže). Už stránky obecní kroniky, věnované událostem roku 1938, nepsal Josef Hüttl, ale někdo jiný. Jemu bylo 58 let a od té doby nám jeho další osud zůstává utajen.

- - - - -
* Svatá Kateřina, Rozvadov / Ctiboř

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam rozvadovské křestní matriky o narození otcově
Záznam křestní matriky farní obce Svatá Kateřina o narození matčině
Záznam oddací matriky farní obce Svatá Kateřina o svatbě rodičů
Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Svatá Kateřina

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist