logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN JUNGBAUER

Nemovitost mlýna čp. 100 v Horní Plané

Moji rodiče Johann a Anna Jungbauerovi koupili tento majetek dne 5. února roku 1882 za kupní cenu 15.400 zlatých (to tehdy odpovídalo hodnotě dvou selských statků se 100 hektary
pozemků). V roce 1887 můj otec mlýn přestavěl, sedm let nato budovu zvýšil o jedno patro a zřídil v ní strojní mlýn o dvou válcových stolicích a dvou francouzských mlýnských složeních (německý výraz "Mahlgang" se do češtiny někdy překládá i "mlýnský chod" - pozn. překl.). Bylo také zavedeno vlastní elektrické osvětlení (široko daleko první, předmět velikého obdivu šumavského okolí - pozn. překl.). Poněvadž chybělo místa pro povozy, dal otec zbudovat vozovnu o rozměru 96 čtverečních metrů z kamene s taškovou střechou, navíc i obilní sýpku o 102 metrech čtverečních.
Roku 1919 (kdy se pisatel textu v dubnu oženil - pozn. překl.) mi rodiče mlýn předali. V letech 1924-1925 jsem přistavěl dvě nové válcové stolice a novou čistírnu. V roce 1932 jsem přeložil stáj a seník do stavení čp. 99, zakoupeného dva roky předtím, a ve stavení čp. 100 zřídil skladový prostor o rozměru 40 metrů čtverečních s místností nad ním. Roku 1938 jsem mlýn zvedl do střešního patra a obnovil celé mlýnské zařízení.
Dne 4. září 1945 byl ke mně dosazen komisařský správce a 23. října téhož roku přišel četník a poštmistr, oba Češi, a řekli, že dnes všechno přebírají, že si máme vzít pracovní oděv a jedny sváteční šaty a odejít do tábora při škole. Tak jsem musil se svou ženou a třemi svými dětmi s pěti ruksaky opustit během jedné hodiny náš domov. Čech Václav Štěpánek, zasvěcený už do všech prací ve mlýně, převzal celý majetek, také stavení čp. 99 a čp. 101 a celé zemědělské hospodářství.

Majetek rodiny Johanna Jungbauera, Horní Planá (Oberplan) podle předválečných poměrů dne 12. dubna 1946 (v den odchodu do sběrného tábora v Českém Krumlově - pozn. překl.) udává: Johann Jungbauer, Bahnhofstraße 22, Mittenwald, Horní Bavorsko (Oberbayern).

dům čp. 99
dům čp. 100
dům čp. 101
stav dobytka
mouka, dřevo, prkna
nábytek
kuchyňské nádobí, sklo
šicí stroj
jízdní kola
psací stroj
KNIHY
hodiny
šaty, prádlo
fotoaparát
mezisoučet
spořící vklady
mezisoučet
16 hektarů luk, polí, lesa
pojištění Concordia
další
celková suma

20.000 RM
60.000 RM
15.000 RM
13.000 RM
3.200 RM
1.200 RM
1.200 RM
100 RM
200 RM
300 RM
1.000 RM
1.000 RM
20.000 RM
500 RM
136.700 RM
31.367 RM
168.067 RM
24.000 RM
4.200 RM
?
196.267 RM

(tj. "říšských marek" - pozn. překl.)

Transport z domova
Dne 23. října 1945 jsme museli s několika drobnými nezbytnostmi opustit náš dům. Byli jsme přijati příbuznými v Hodňově (Honetschlag), děti (ve věku 14, 18 a 20 let) pracovaly přes zimu u různých sedláků.
Dne 12. dubna 1946 nás odvezli do sběrného tábora v Českém Krumlově (v originále "nach Krummau ins Lager" - pozn. překl.). Pět dnů nato 17. dubna jsme dostali rozkaz nastoupit se svými zavazadly, tím jediným, co nám ze všeho majetku zbylo, do dobytčích vagonů, 30 osob do každého. Pak byly vagony zvenčí uzavřeny na závoru a vlak se dal do pohybu. Ten náš měl celkem 40 vagonů. Přes Plzeň a Furth im Wald, kde jsme musili přestoupit do jiných vagonů, jsme dojeli 19. dubna o půl páté ráno na mnichovské nádraží München-Allach. Po lékařské prohlídce, registraci a novém přestupu do jiných vagonů se vlak s námi k večeru znovu vydal na cestu. Ve Starnbergu bylo 20 vagonů odpojeno a lidé, co v nich byli, musili tu brzy hledat svůj nový domov. Dalších 11 vagonů zůstalo stát v Garmisch-Partenkirchen, zbylých 9 pak jelo dál do Mittenwaldu, kam jsme dorazili v půl druhé v noci. Po třech dnech v tranzitním lágru byla naší rodině 23. dubna přidělena jedna místnost na Bahnhofstraße. Teprve po delším odporu byl majitel ochoten nás přijmout.

P.S. Anna Dolzerová provází německý originál předchozího textu, doprovázeného i německým překladem rozhodnutí okresní správní komise v Českém Krumlově z 25. srpna 1945 o ustanovení Václava Štěpánka národním správcem na mlýně v Horní Plané, nacházejícím se v rukou "osoby státně nespolehlivé". Zápisky Johanna Jungbauera předal Anně Dolzerové jeho syn Rudolf, zastoupený stejně jako ona i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže.

Narodil se v Předních Hamrech (Vorderhammer) čp. 100 u Horní Plané dne 28. listopadu roku 1884 a následujícího dne ho v hornoplánském kostele sv. Markéty kaplan Matthäus Höfferl i pokřtil týmž jménem Johann, jaké dostal při křtu jeho otec Johann Jungbauer "starší" (29.9.1853-20.1.1930) i jaké měl jeho "kmotříček", sedlák z Maňávky (Böhmischhaidl) čp. 2 Johann Prantl (také "kmotřička" Prantlová nosila křestní jméno Johanna). Mlynářský mistr Johann Jungbauer "starší" byl synem Laurenze Jungbauera, mlynářského mistra na mlýně zvaném Hefenkriegmühle čp. 15, správní obec Pernek (na místě někdejšího mlýna na náhonu Smrčinského potoka při březích Vltavy vznikl po napuštění Lipenského jezera velký pionýrský tábor Nová Pec), a jeho ženy Marie, dcery Adalberta Osena ze Želnavy (Salnau) čp. 9, matka mlynářova novorozeného syna Anna byla pak dcerou Josefa Stiftera ze Skelné Huti (Glashöfen) čp. 15 a Anny, dcery Josefa Jungbauera z téměř dnes zaniklé vsi Hory (Spitzenberg) čp. 5. Dne 23. dubna roku 1919 se Johann Jungbauer mladší oženil v Hodňově s Marií Hanslovou, 6. ledna 1901 narozenou dcerou zdejšího obchodníka Josefa Hansla a Marie, roz. Neubauerové ze zcela dnes zaniklého Bedřichova (Friedrichsau) čp. 15 blízko Světlíku (Kirchschlag). Jedním ze dvou svědků na té svatbě byl ženichův bratr Dr. Gustav Jungbauer, zastoupený rovněž samostatně na webových stranách Kohoutího kříže. Někdejší majitel Hamerského mlýna, strženého někdy kolem roku 1958 před napuštěním Lipenské přehradní nádrže, zemřel čtyřiaosmdesátiletý v Mitterfeldu, místní části hornobavorského okresního města Rosenheim, dne 19. dubna roku 1969. 1. srpna 1972 ho na věčnost následovala v 71 letech věku jeho žena Marie. Leží oba pochováni vedle své dcery Emmy, mající také samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže, a jejího muže Michaela Pichlmeiera na hřbitově v Pfaffenhöfen am Inn, dnes části obce Schechen rovněž v hornobavorském okrese Rosenheim. Dříve byly prý i v Schechen tři mlýny, dnes provozované jako pily. Na Jungbauerově mramorové náhrobní desce obepínají však v pozlacené rytině Kristův kříž tři obilné klasy. Snažím se v tom všem najít nějaký význam, nějaké poselství.

- - - - -
* Přední Hamr, Horní Planá / Hodňov / Český Krumlov / † Mitterfeld, Rosenheim (BY) / † † Pfaffenhofen am Inn, Schechen (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Podobenka, pořízená ve fotoateliéru Josefa Seidela v Českém Krumlově dne 17. listopadu roku 1928
Se svou ženou Marií před rodným mlýnem na snímku z roku 1944 (viz i Rudolf Jungbauer)
Záznam hornoplánské matriky o jeho narození
Hrob jeho otce na hřbitově v Horní Plané,...

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist