logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS KASPAREK

Vánoční hra z Michlovy Hutě*

Na genealogických stránkách GenWiki najdeme v oddíle Weitere Literatur (jak následné vysvětlení dovozuje, jde většinou o strojopisné záznamy, které se nedočkaly knižní podoby a jejichž originální exempláře byly zaslány Šumavskému muzeu (Böhmerwaldmuseum) v Pasově (Passau), eventuelní kopie pak jsou uloženy v archivu "domovského muzea" města Vimperk (Heimatmuseum Winterberg im Böhmerwald) v bavorském městě Freyung) i tento řádek:

Kasparek, Hans (Aufgezeichnet 1984): Christkindlspiel aus Helmbach im Böhmerwald (Helmbacher/Michelhüter - Christkindelspiel)

Poněvadž jde zřejmě o obdobu jiných vánočních her ze Šumavy (v úplném znění je jedna z nich na webových stranách Kohoutího kříže u jména Karl Josef Pimmer, plnotextovým vyhledáváním je ovšem možné najít spoustu jiných odvolávek, počínajíce hořickými pašijovými hrami, uváděnými Hrou o narození Krista / Christkindlspiel), i kdybychom znali její "helmbašskou" podobu, nemohli bychom ji tu opětně uvést celou. Pátrejme zato po osobě muže, od něhož záznam pochází... Podle sčítání lidu z roku 1921 žila na chalupě v Helmbachu (dnes Michlova Huť a Velký Dům, i německy se někdy rozlišuje Michlhütte a Helmbach, ve sčítacích dokumentech ovšem nikoli) čp. 11 rodina Ferdinanda Kasparaka a jeho ženy Amalie se dvěma tehdy syny Ferdinandem a Johannem. Johann (Hans) se podle sčítacího archu narodil v Helmbachu dne 19.května 1917. Kasparakova rodina bydlila spolu s Hermannem a Marií Pauleovými a jejich dětmi, jejich příbuznými, poněvadž ze záznamu křestní matriky farní obce Nový Svět (Neugebäu) o narození Ferdinanda Kasparaka v Pokových Hutích (Pockhütte či Bockhütte), části Kaltenbachu (dnes Nové Hutě, tehdy ještě bez farního kostela) dne 24. února 1887 se dovídáme, že se tu v rodné Ferdinandově obci konala už v "kaltenbašském" farním kostele (farní expozitura Nového Světa vznikla v Kaltenbachu v roce 1904, od roku 1905 byly při ní vedeny i matriky) dne 6. února 1911 jeho svatba s Amalií Pauleovou, sestrou už zmíněné Marie Pauleové, roz. Pauleové (*5. dubna 1873 v Helmbachu), manželky Hermanna Pauleho (*24. srpna 1860 v Helmbachu). Když Ferdinand Kasparak 19. ledna 1964 v Münsteru skonal, je Amalia (*1. července 1889 v Helmbachu, †12. dubna 1970 v Münsteru) uvedena na parte v krajanském měsíčníku "Hoam!" mezi pozůstalými na prvém místě, na jednom z dalších pak i Hans Kasparak se svou chotí Helene, roz. Bormacherovou. Na webu Myheritage jsou Ferdinand i Amalia psáni s příjmením Kasparek. A to je vlastně zatím všechno, co vím.

- - - - -
* Michlova Huť

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho "kaltenbašské" svatbě
Záznam vimperské křestní matriky o "helmbašském" narození matčině s pozdějším zápisem o její svatbě v Kaltenbachu
Otcovo parte na stránkách krajanského měsíčníku
Matčino parte a zpráva o jejím úmrtíMatčino parte a zpráva o jejím úmrtí

zobrazit všechny přílohy

TOPlist