logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KINDERMANN

Böhmerwaldlied


Das allerschönste Erdenfleckerl, das es gibt,
wo eins das andere so treu und herzlich liebt,
wo man 's nur jodeln hört recht innig - jung und alt
das ist im schönen grünen Böhmerwald.
/: O schöner Böhmerwald, du Erdenpracht,
mit Schönheit, Freundlichkeit und Lieb' bedacht.
In jedem Wäldlerherz liegt Gutheit drinn':
das ist der echte Böhmerwäldlersinn. :/

Wo in der kleinsten Hütten d' Leut recht friedlich leb'n,
wo frohe Stimmung herrscht und 's nie ein' Streit tut geb'n,
wo man ruft: "Grüß dich Gott" und 's Echo hell erschallt,
das ist im schönen grünen Böhmerwald.
/: O schöner Böhmerwald, du Erdenpracht,
mit Schönheit, Freundlichkeit und Lieb' bedacht.
In jedem Wäldlerherz liegt Gutheit drinn':
das ist der echte Böhmerwäldlersinn. :/

Und wenn so ein Böhmerwäldler Abschied nimmt
und mit sein' Binkerl Gemütlichkeit zum Herrgott kimmt,
da gibt 's im Himmel drob'n a Freud - ruft jung und alt,
der kommt vom schönen grünen Böhmerwald.
/: O schöner Böhmerwald, du Erdenpracht,
mit Schönheit, Freundlichkeit und Lieb' bedacht.
In jedem Wäldlerherz liegt Gutheit drinn':
das ist der echte Böhmerwäldlersinn. :/

Píseň o Šumavě


Ten nejkrásnější světa kus, co vůbec je,
kde jeden druhého ze srdce miluje,
kde mladé, staré slyšíš vroucně jódlovat --
toť moje Šumava, co mám ji rád.
/: Šumavo zelená, jsi plná krás,
náš milovaný vlídný zeměpás.
Tu v každém srdci leží uchován
ryzí mrav, jak ho zná jen Šumavan. :/

V nejmenší chalupě tu vládne mír a zdar,
veselá nálada a nikdáž žáden svár,
"Pozdrav Bůh!" echem tu slyš všude zaznívat,
toť moje Šumava, co mám ji rád.
/: Šumavo zelená, jsi plná krás,
náš milovaný vlídný zeměpás.
Tu v každém srdci leží uchován
ryzí mrav, jak ho zná jen Šumavan. :/

A když na Šumavana přijde věk,
na cestu do nebe si schystá raneček
a je tam nahoře pak u všech veselost,
že z naší Šumavy jde nový host.
/: Šumavo zelená, jsi plná krás,
náš milovaný vlídný zeměpás.
Tu v každém srdci leží uchován
ryzí mrav, jak ho zná jen Šumavan. :/

Glaube und Heimat, 1993, č. 7, s. 26

Víme jen z připojeného textu, že slova i nápěv té písně vytvořil Franz Kindermann, rodem z Olšiny (Langenbruck), kde přišel na svět 17. ledna 1886, přiženil se do Kyselova (Sarau) a zesnul jistě ne doma někdy v roce 1958. Podle záznamu v křestní matrice farní obce Hodňov se narodil v Dlouhém Mostě, jak se tehdy i česky říkalo rodné vsi Langenbruck, ve stavení čp. 12, "po chalupě" zvaném "u Rembsů", zdejšímu hospodáři Johannu Kindermannovi (jeho otec a jmenovec Johann Kindermann tu rovněž předtím rolničil se svou ženou Mariannou, roz. Stifterovou z téže chalupy rodem) a jeho ženě Aloisii, dceři Michaela Kotschera, podruha z dnes zaniklé Loutky (Reith) čp. 7 a Margarethy, roz. Motzkové z dnes zaniklého Veselí (Schneidetschlag) čp. 10 - pozdější přípis nás zpravuje o svatbě Franze Kindermanna s Josefou Grillovou z dnes zaniklého Kyselova (Sarau) dne 12. srpna roku 1918 v Dolní Vltavici, zatopené vlastně zcela vodami Lipenské přehrady. Dne 7. prosince 1957 zemřela v bádensko-württemberské obci Buchenbach ve věku 95 let Aloisia Kindermannová, roz. Kotscherová, řečená "Rembsin", která ve Franzově rodném stavení v Dlouhém Mostě čp. 12 dala život 15 dětem, mezi nimi i jemu. Až úporným hledáním se podařilo ve starých ročnících krajanského měsíčníku "Hoam!" najít krátký Kindermannův nekrolog, z něhož vysvítá, že skonal v jedné linecké nemocnici dne 22. května roku 1958 a byl pochován o svatodušním pondělí v Aigenu. Zdejší muzikanti poctili někdejšího kapelníka dolnovltavické hudby ("Kapellmeister der Untermoldauer Musik") dvěma strofami písně "Wenn ich die Heimat grüne Auen..." a dechový kvartet přednesl na rozloučenou se široko daleko známým lidovým básníkem, jak zesnulého označuje nekrolog ("war als Volksdichter weit bekannt"), šumavskou hymnu. Na webových stránkách Kohoutího kříže najdeme i jeho neteř Hilde, dceru bratra Josefa (*1902).

- - - - -
* Olšina / Dolní Vltavice / Kyselov, Dolní Vltavice / † Linec (A) / † † Aigen (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam hodňovské křestní matriky uvádí místo jeho narození v Olšině, kde jeho otec Johann na čp. 12 hospodařil se svou ženou Aloisií, roz. Kotscherovou ze zaniklé Loutky čp. 7 - babička z matčiny strany pocházela ze zaniklého rovněž Veselí a přípis vlevo dole referuje o Franzově sňatku z roku 1919
Je to on, ten voják v císařském munduru na snímku, který dala 10. září 1916 ve fotoateliéru Seidel pořídit Aloisia Kindermannová z "Dlouhého Mostu" čp. 12?
Aloisia Kindermannová na snímku z téhož dne
Krásné písmo faráře Engelberta Schwarzbauera zaznamenalo jeho sňatek 12. srpna 1919 s Josefou Grillovou z Kyselova čp. 14, kam se přiženil

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist