logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMMA KLETZENBAUEROVÁ

Jak byla zachráněna socha Matky Boží ze Svatého Kamene

Můj muž Alois Kletzenbauer, který se narodil v Rožmitále na Šumavě (Rosenthal) a jehož dědeček byl před první světovou válkou poslancem zemského a říšského sněmu (Gregor Kletzenbauer je i samostatně zastoupen na webových stránkách Kohoutího kříže - pozn. překl.), už mezitím zemřel a je pochován v Rychnově nad Malší (Reichenau an der Maltsch). Nebyli jsme vysídleni proto, že můj dědeček byl Čech. Můj muž Alois byl v šedesátých letech (rozuměj minulého století - pozn. překl.) zaměstnán u lesního hospodářství a se dvěma koňmi obstarával lesní práce v okolí Svatého Kamene (Maria Schnee). Jednoho dne uviděl vedle poutního kostela (Panny Marie Sněžné - pozn. překl.) ležet v houští kopřiv milostnou sochu (rozuměj Madony s Jezulátkem na klíně - pozn. překl.). Bylo to místo, kde byla tato socha poprvé zase vystavena k uctívání. Tenkrát (rozuměj když ji Alois Kletzenbauer nalezl v kopřivách - pozn. překl.) byla milostná socha velmi zohavena. Tvář byla k nepoznání otlučena a Jezulátku chyběla dokonce jedna ruka. Radili jsme se nejprve s místním duchovním, páterem Xaverem Švandou, co by se tu dalo dělat. Ten rozhodl svěřit renovaci svému starému známému, mistru usazenému poblíž Budějovic. Za tím účelem musela být ale socha přenesena do kostela v Rychnově nad Malší. Podniknout něco takového nebylo ovšem v té době nijak jednoduché, poněvadž území bylo znepřístupněno (a nebylo z něj možné cokoli přepravovat - pozn. překl.). Bylo domluveno, že jednoho dne Alois se svým koňským spřežením po práci pojede kolem poutního kostela, a to teprve až pohraničníci, kteří nás přes den přísně střežili, zajdou do kasáren, která se rozkládala hned za kostelem, a naloží tu velice přece těžkou sochu za pomoci našeho souseda, Slováka Šipkovského, na koňský povoz, což se také i stalo. Milostnou sochu přenesli pak do našeho farního kostela v Rychnově nad Malší, kde zůstala až do dokončení své renovace. Podle fotografie, kterou jsme měli, podařilo se mistru škody odstranit. Renovovaná socha byla pak převezena do farního kostela v Dolním Dvořišti (Unterhaid). Tolik k záchraně milostné sochy ze Svatého Kamene.


500 Jahre Wallfahrt Maria Schnee beim Heiligen Stein 1500-2000 - Festchrift, s. 28

Paní Emma Kletzenbauerová se narodila 16. listopadu 1931 v Rychnově nad Malší, kde také žije. Zmiňují se o ní ostatně jako o osobě, poskytující své přátelské pohostinství rodákům a krajanům za jejich návštěv domova, který byli kdysi násilím nuceni opustit, na webových stranách Kohoutího kříže i Karl Blaha ze zaniklého Mladoňova (Lodus) a Karl Stiepan z někdejších, rovněž dnes téměř zaniklých Všeměřic (Schömersdorf). I ona s nimi uchovává paměť domova už tím, že v něm zůstává.

- - - - -
* Rychnov nad Malší / Svatý Kámen

Obrazové přílohy:
(ukázky)

... a připomínka jejích pětaosmdesátin v témže periodiku
Na webových stránkách projektu Paměť národa jsou kromě jejího životopisu a fotografií i zvukové záznamy jejích vzpomínek
Trochu nezvyklý pohled na rodný Rychnov nad Malší
Na dvou snímcích z prohlídky kostela sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší je zachycena se svými přáteliNa dvou snímcích z prohlídky kostela sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší je zachycena se svými přáteli

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist