logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF LAD

Pan řídící učitel Josef Lad se svými žáky v Žumberku, psal se školní rok 1930-1931

Pan řídící učitel Josef Lad se svými žáky v Žumberku, psal se školní rok 1930-1931

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 12, s. 64

Takto je podepsán jako svědek na kvildské svatbě svého mladšího bratra Eduarda

Takto je podepsán jako svědek na kvildské svatbě svého mladšího bratra Eduarda

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v českobudějovické matrice s přípisem o svatbě v roce 1916 s Rosou Flegelovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1900 pro dům čp. 14 na českobudějovickém hlavním náměstí (Ringplatz) s rodinou Thomase Lada včetně dvou jeho synů Josefa a Eduarda

Repro Sčítání lidu 1910, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pro slavnostní vysvěcení nové německé školy v Trutmani (už "za republiky", 21. září 1919) secvičil se svými žáky píseň "Das ist der Tag des Herrn" na slova Ludwiga Uhlanda

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 73, s. 6

Někdejší německá obecná škola v Trutmani na snímku z roku 2012

Někdejší německá obecná škola v Trutmani na snímku z roku 2012

Repro Google Maps - Street View

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro školní budovu v Trutmani čp. 21 s panem učitelem Josefem Ladem a jeho ženou Rosou, roz. Flegelovou ze Záboří (Söberle) u Dvora Králové (Königinhof) - dnes patří Záboří k obci Vítězná (původně Huntířov, německy Güntersdorf)

Repro Sčítání lidu 1921, Trutmaň, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Trutmaň (Mezilesí) dnes

Trutmaň (Mezilesí) dnes

Trutmaň (Mezilesí) dnes

Foto Pavel Polák a Wikipedia, foto Petr Kinšt

V novinové zprávě o nově jmenovaných řídících učitelích na německých školách jej v roce 1925 nacházíme v Hojné Vodě, níže se dočteme o odchodech na odpočinek Franze Fischera v Horní Plané, Rudolfa Nowaka v Kašperských Horách a Hanse Watzlika v Nýrsku

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 88, s. 7

Škola v Žumberku se svým učitelským personálem v soupisu německého učitelstva, jako čekatel bez místa je tu uveden Matthias Guschlbauer

Škola v Žumberku se svým učitelským personálem v soupisu německého učitelstva, jako čekatel bez místa je tu uveden Matthias Guschlbauer

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 237

Tady zdraví na stránkách krajanského časopisu krajany společně s Frizem Huemer-Kreinerem

Tady zdraví na stránkách krajanského časopisu krajany společně s Frizem Huemer-Kreinerem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1951, č. 29, s. 256

Zpráva o úmrtí jeho syna

Zpráva o úmrtí jeho syna

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1952, č. 41, s. 249

Oznámení o jeho skonu v krajanském časopise

Oznámení o jeho skonu v krajanském časopise

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1959, č. 3, s. 29

Zpráva o úmrtí v jubilejním čísle dalšího krajanského časopisu

Zpráva o úmrtí v jubilejním čísle dalšího krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 297

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist