logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS MARSCH

Ze školní kroniky

Učitelské síly
V první třídě vyučuje definitivní řídící učitel Alois Marsch, který dne 1. července 1935 nastoupil službu ve funkci správce školy (v originále "als Leiter der Schule" - pozn. překl.) v Sorghofu (dnes zaniklá ves Lučina u Tachova v prostoru vodní nádrže Lučina, vzniklé v letech 1970-1975 - pozn. překl.). Tentýž právě zmíněný se narodil dne 4. prosince roku 1883 v Novém Sedloňově-Bohuslavicích nad Úpou (německy "Neu-Sedlowitz-Bausnitz", viz Ottův slovník naučný, od roku 1901 Nový Sedloňov spojen s Bohuslavicemi v jednu obec - pozn. překl.), okr. Trutnov (v originále "Trautenau" - pozn. překl.), navštěvoval obecnou školu v Mchově, okr. Tachov (v originále "in Innichen, Bez. Tachau" - pozn. překl.), měšťanskou školu v Tachově do roku 1898 a německý učitelský ústav v Trutnově (1898-1902). Maturitní vysvědčení odtud má datum 2. července 1902, vysvědčení učitelské způsobilosti z téhož ústavu datum 25. listopadu 1904. Jako provizorní podučitel působil na čtyřtřídní obecné škole v Hošťce (v originále "in Hesselsdorf" - pozn. překl.) od 1. září 1902 do 31. srpna 1904 - jako provizorní učitel v Předním Pavlově Studenci (v originále "in Vorderpaulusbrunn" - pozn. překl.) od 8. září 1904 do 31. srpna 1905, jako provizorní učitel v Sorghofu od 1. září 1905 do 31. března 1906, jako definitivní učitel I. třídy v Sorghofu od 1. dubna 1906 do 30. listopadu 1918, definitivní vedoucí školy v Mýtě (v originále "Schulleiter in Mauthdorf" - pozn. překl.) od 1. prosince 1918 do 30. června 1935. Dekretem Zemské školní rady (v originále "L.S.R." - pozn. překl.) z 22. února 1935 Z 2 A - 2161/1 ai 1934 byl Alois Marsch jmenován definitivním řídícím učitelem v Sorghofu. Světovou válku (1914-1918) prodělal jmenovaný v poli od začátku do konce, naposledy jako poručík v záloze (v originále "als Lieutenant i.R." - pozn. překl.).


Kronika obecné školy Lučina 1919-1945

Podle Profousových Místních jmen (u hesla Maršovy Chody) je německé příjmení Marsch zcela určitě obdobou českého příjmení Mareš a odvozuje se tudíž od křestního jména Martin. Alois Marsch, který vedl školní kroniku zaniklé Lučiny u Tachova od roku 1935 až do konce, tedy deset let, věnoval životopisům učitelských sil patřičný prostor, zato až nápadně skrblil ohlasy na politické události zejména od roku 1938, což pro písemnosti tohoto druhu není zrovna typické. Poslední zápisy ovšem už svědčí o omezení vyučování a přílivu uprchlíků. Zda se jedním z nich stal i on, či byl "pouhou" obětí obecného "odsunu", zatím nevíme. Samo svědectví o zaniklém životě kdysi tak zalidněné končiny však má svou nedocenitelnou hodnotu. Marešů je jinak jak psů, říká se v drsných Čechách.

- - - - -
* Bohuslavice nad Úpou / Mchov, Staré Sedliště / Tachov / Hošťka / Přední Pavlův Studenec / Mýto / Lučina u Tachova

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Stará fotografie zachytila Lučinu i se školou (viz i Franz Engel a Karl Tiersch)
Výstavba přehrady na místě obce
Tady stávala LučinaTady stávala Lučina
Pasáž z knihy Vzorek bez ceny od Norberta Frýda o sklárně v Sorghofu, kde stály budovy brusíren a leštíren až do sedmdesátých let 20. století

zobrazit všechny přílohy

TOPlist