logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ METSCHL

Heimat


Schau' ich hier vom Berg
in das Heimatland,
seh die Täler liegen
vor mir weit,
geh wie im Traum
Jahr um Jahr zurück
bis hinein in meine
Kinderzeit.
Die Erinnerung
wird auf einmal wach,
leise rauscht der Wald mir zu
noch dieselbe Melodie
wie einst zuhaus,
ohne Rast und ohne Ruh:

In mir erklingt ein Lied
aus längst vergang'ner Zeit,
und dieses schöne Lied
es liegt zurück so weit,
wo ich meine erste Liebe
unter Sternen einst gestand,
ja, dort ist es noch heut'
mein schönes Heimatland!

Domov


Zřím z hor dolů
kde je rodný kraj,
údolí tam leží
sama báj,
snad je to sen,
rok za rokem jít,
až tam, kde byl ten můj
dětský ráj.
A ta vzpomínka
náhle procitá,
tiše vstříc mi šumí les,
stále tatáž melodie
jako doma,
bez oddechu zní i dnes:

Odtud píseň mi zní,
v ní uplynulý ráj,
ta píseň nevšední,
dálná jak dávný máj,
hvězdy a první má láska,
kolem nás voňavý háj,
na dosah kde leží
dodnes můj rodný kraj!

Schüttwa : unsere Heimat (1990), s. 11

Narodil se 10. července 1939 v té vsi jménem Šitboř (Schüttwa) v čp. 29, kde se po chalupě říkalo "bo Zimmermoo", tj. "u Cimrmanů" či možná i "u tesařů". Ani ne za dva měsíce měla vypuknout válka, na jejímž konci mu bylo pouhých šest let. Šli všichni, i jeho budoucí žena Gretl z nedalekého Mlýnce (Linz im Böhmerwald!), s níž teď už léta žijí v kouzelném bavorském městě jménem Rothenburg an der Tauber na samé hranici s Bádenskem- Württemberskem. Po léta se věnovali i se dvěma svými dcerami Carmen a Heike produkcím lidové hudby, už proto, že sami dva pocházejí z rodin hudebně založených. Vystupovali s písněmi ze staré vlasti, ale i z jiných německých krajů, také z rakouské metropole na Dunaji. Prosluli rozhlasovými pořady na přání, známými se stali i hostováním v televizních pořadech. Zvláštní zálibu našli ve starých mariánských písních ze Šumavy a Sudet, ze Slezska i Uher. Nahráli mnohé z nich na hudební nosiče a učinili je široce známými. Stali se jakýmisi vyslanci sudetské hudební kultury především té z Chebska a ze Šumavy, byli už před rokem 1989 i hosty budapešťského rozhlasu a zaštítili svými jmény pak i rodácký sborník, z něhož pochází i výše přeložená ukázka, báseň věnovaná "šumavské věži" nad hornofalckou vsí Stadlern, odkud je vidět domů. Je to i domov Jana ze Šitboře, zvaného také "Oráčem z Čech".

- - - - -
* Šitboř

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Gretl a Franz Metschlovi i s dcerami Carmen a HeikeGretl a Franz Metschlovi i s dcerami Carmen a Heike
V šumavském kroji při pamětním kameni rodné obce v Seckachu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko...
... a v dutině staré lípy na šitbořské návsi, kde se na kameni před ní sloužívala mše o Božím Těle
Na louce nad pasovským poutním kostelem Panny Marie zpívají před oltářem s obrazem Madony Kájovské mariánskou poutní píseň "Es blüht der Blumen eine auf ewig grüner Au..."

zobrazit všechny přílohy

TOPlist