logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL MICKO

Fotografický ateliér Micko...

Fotografický ateliér Micko, přístup po Plešiveckých schodech (v originále "Zugang über die Flössbergerstiege" - dům čp. 283 má i dnes adresu "Nad Schody, Plešivec" - pozn. překl.), bude otevřen 1. srpna (rozuměj roku 1909 - pozn. překl.). Ateliér se nachází v pěkně položené Porákově zahradě na Plešivci (v originále "am Flössberg" - pozn. překl.). Ateliér je viditelný z mostu císaře Františka Josefa (v originále "von der Kaiser Franz Josefs-Brücke", šlo o ocelový most, otevřený v roce 1889 a nahrazený roku 1937 železobetonovým "mostem Edvarda Beneše", který je na hraně životnosti /boxy na uložení trhavin do něho zatéká/, město však nemá na opravu peníze - pozn. překl.)


Z. Mrázková - J. Špinar - P. Hudičák, Krumlov - město pod věží (2018), s. 50

Originál inzerátu, jehož český překlad v knize z edice "Seidelova Šumava" pořídila Mgr. Zdena Mrázková, MBA, ředitelka muzea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, v českokrumlovském týdeníku "Deutsche Böhmerwald-Zeitung", 1909, č. 30, s. 260. Wenzel Micko, autor inzerátu, byl synem českokrumlovského ševce (Schuhmacher) a svého jmenovce Wenzela Micko (*15. září 1828 v Českém Krumlově, †13. ledna 1918 v Českém Krumlově téměř devadesátiletý). Matka Anna (Marianna), roz. Grantlová (*4. července 1846 v Hořicích na Šumavě /Höritz/ s bratrem Josephem jako jedno z dvojčat, †24. dubna 1916 v Českém Krumlově) byla o 18 let mladší než její dlouhověký manžel, se kterým měla šest dětí. Děd z otcovy strany "Joseph Miko", jak je psán v záznamu křestní matriky o narození synově, byl zdejším kloboučníkem (Hutmacher) a jeho žena Karolina, roz. Jedličková, pocházela z Přídolí (Prietha). Předcházející generace rodu Mickových pocházela z Chvalšin (Kalsching), barvířský mistr Ignaz Micko (*28. července 1770 ve Chvalšinách čp. 35) bydlel však už v historicky významném českokrumlovském domě čp. 77 na Široké ulici (Breite Gasse). Wenzel Micko "mladší" přišel na svět dne 3. září roku 1872 v domě čp. 45 na téže Široké ulici a kaplan Karl Blažek ho pokřtil jménem "Wenzl Jakob" Micko. Mladý "Wenzl Jakob" se vyučil fotografem u Josefa Seidela (ten má na webových stranách Kohoutího kříže i své vlastní zastoupení), osamostatnil se a 29. května 1899 se v Českém Krumlově oženil s Fanny (Franziskou) Tussetschlägerovou z Černé v Pošumaví (Schwarzbach), se kterou měli sedm dětí: dcery Eleonoru (*20. února 1900), Marii (*28. ledna 1902) a Martu (*12. dubna 1904), syny Maxe (*16. září 1906) a Willibalda (*17. července 1910), jakož dcery Annu (*4. ledna 1912) a Hildegard (*20. srpna 1914). Teprve v roce 1913 nabyla hlava rodiny měšťanského práva! Fotografova první žena Fanny zemřela 23. dubna roku 1921 na mozkovou mrtvici a ovdovělý Micko se následujícího roku 1922 oženil s její mladší sestrou Mathildou (1886-1944), se kterou měl jako osmé své dítě syna Erwina. Stejně jako jeho druhá žena přestoupil roku 1934 z římskokatolické do německé evangelické církve, ale v lednu 1946 se do římskokatolické církve vrátil. V letech 1900-1909, tj. před otevřením ateliéru v dnešní ulici "Nad Schody", byl už Wenzel Micko samostatným fotografem v domě Heinricha Gallasche na Plešivci čp. 74, kde měl vlastní ateliér s výhledem na město nad řekou. Od roku 1920 do roku 1923 se u otce vyučil fotografickému řemeslu syn Max (Maximilian, o něm na webových stranách Kohoutího kříže podrobněji u stránek jeho syna Wolfganga), který v roce 1940 otcovu firmu převzal. Po skončení druhé světové války měl být tehdy už třiasedmdesátiletý Wenzel Micko ušetřen odsunu, ale jeho bratr Heinrich (*17. května 1878 v Českém Krumlově), jenž se už dříve přiženil do rakouské obce Garsten, dal mu tam na úřadě vystavit už 30. srpna 1945 předběžné potvrzení o pobytu. V Garstenu žila i sestra obou bratří Johanna (*24. května 1889). Wenzel Jakob Micko, jak byl kdysi pokřtěn, zemřel dne 3. května roku 1951 v části obce Steyr jménem Minichholz, pochován byl však v sousedním Garstenu. Na jeho parte, které podepsali "Geschwister Micko und Anverwandte", tj. "sourozenci Mickovi a příbuzní", je zesnulý charakterizován jako "ehemal. Photograph aus Krummau im Böhmerwald" a "fern seiner geliebten Böhmerwaldheimat". Vida ho, Krumlovana šumavského! Nu, je to sem z Garstenu kolem 132 kilometrů, autem tak hodinu a tři čtvrtě jízdy, pro Středoevropana dálka jako hrom.

- - - - -
* Český Krumlov / † Münichholz (A) / † † Garsten (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům na českokrumlovském Plešivci čp. 283 s rodinou Wenzela Micko a jeho první ženy Fanny
Záznam o matčině skonu v českokrumlovské úmrtní matrice
Záznam českokrumlovské úmrtní matriky o skonu jeho první ženy Franzisky (Fanny)
Záznam křestní matriky farní obce Černá v Pošumaví o narození jeho druhé ženy, která byla sestrou té první, s dodatečným přípisem o Mathildině úmrtí v roce 1944

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist