logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS ERNST MILZ

Repro Hoam!, 2001, č. 7, s. 18

S Karlem Adalbertem Sedlmeyerem a Josefem Dichtlem v roce 1975 nad připravovanou knihou Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel

S Karlem Adalbertem Sedlmeyerem a Josefem Dichtlem v roce 1975 nad připravovanou knihou Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 3, s. 17

Na setkání budějovického spolku "Turnverein 1862" v Mnichově 1973 stojí pátý zprava

Na setkání budějovického spolku "Turnverein 1862" v Mnichově 1973 stojí pátý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 9, s. 373

Jeho nekrolog, který napsala Anna Kanglerová pro oficiální orgán krajanského sdružení

Jeho nekrolog, který napsala Anna Kanglerová pro oficiální orgán krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 13, s. 9

Nekrolog od Eduarda Kneissla v Sudetenpost

Nekrolog od Eduarda Kneissla v Sudetenpost

Repro Sudetenpost, 1993, č. 7, s. 7

Titulní list jeho vzácné knihy (1974, Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich)...

Titulní list jeho vzácné knihy (1974, Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich)...

... a vlastnoruční mapa "keltských Čech" v její příloze

... a vlastnoruční mapa "keltských Čech" v její příloze

Repro A.E. Milz, Südböhmen und der Böhmerwald im Boiohaemvm Celticvm, s. 112-113

Rukopis jeho písně o Budějovicích, "městě našeho mládí"

Rukopis jeho písně o Budějovicích, "městě našeho mládí"

Repro z daru Antonína Sekyrky

Tady je notový záznam jeho zhudebnění básně Watzlikovy (Lesů a jezer v nich...)

Tady je notový záznam jeho zhudebnění básně Watzlikovy (Lesů a jezer v nich...)

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1955, č. 9, s. 8

Notový záznam prvé sloky jeho zhudebnění další Watzlikovy básně Píseň o Rožmberku nad Vltavou

Notový záznam prvé sloky jeho zhudebnění další Watzlikovy básně Píseň o Rožmberku nad Vltavou

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 9/10, s. 62

Památník jeho a Wallnerovy Písně o Vltavě při rozhledně Moldaublick

Památník jeho a Wallnerovy Písně o Vltavě při rozhledně Moldaublick

Repro Hoam!, 2010, č. 1, obálka, foto Angelika Fechterová a foto Ivo Kareš

Někdejší "poustevnu", kterou obýval "Schwaumer Kaunrod", našli tu prý krajané z někdejšího JablonceNěkdejší "poustevnu", kterou obýval "Schwaumer Kaunrod", našli tu prý krajané z někdejšího Jablonce

Někdejší "poustevnu", kterou obýval "Schwaumer Kaunrod", našli tu prý krajané z někdejšího Jablonce

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 165

Staré zpodobení Českých Budějovic v kresbě Jana Kouly z roku 1880 s Milzovým popisem vzniku Písně o Vltavě

Staré zpodobení Českých Budějovic v kresbě Jana Kouly z roku 1880 s Milzovým popisem vzniku Písně o Vltavě

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2003, s. 123

Pravost kusu biskupského ornátu Johanna Nepomuka Neumanna, dar jeho matce v Českých Budějovicích od jisté "paní Micko" někdy kolem roku 1930, stvrzuje tu Alois Milz v červnu roku 1977 svým podpisem - relikvie se stala součástí rodáckého muzea prachatických krajanů v Ingolstadtu

Pravost kusu biskupského ornátu Johanna Nepomuka Neumanna, dar jeho matce v Českých Budějovicích od jisté "paní Micko" někdy kolem roku 1930, stvrzuje tu Alois Milz v červnu roku 1977 svým podpisem - relikvie se stala součástí rodáckého muzea prachatických krajanů v Ingolstadtu

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 6, zadní strana obálky

Plánek Strýčic, odkud pocházela jeho žena Gretl z učitelské rodiny Zewlovy
(německá škola, kde bydlila, má čp. 8)

Plánek Strýčic, odkud pocházela jeho žena Gretl z učitelské rodiny Zewlovy
(německá škola, kde bydlila, má čp. 8)

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 154

Budova bývalé německé školy ve Strýčicích (čp. 8) na snímku z roku 2014

Budova bývalé německé školy ve Strýčicích (čp. 8) na snímku z roku 2014

Foto Ivo Kareš

Strýčice na leteckém snímku

Strýčice na leteckém snímku

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 152

Strýčický kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s obnovenou omítkou na snímku z roku 2019...

Strýčický kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s obnovenou omítkou na snímku z roku 2019...

Foto Ivo Kareš

... a vzácná stará pohlednice z německy mluvících dosud Strýčic s číselným označením a datací edice Böhmerwald-Verlag krumlovského Josefa Seidela

... a vzácná stará pohlednice z německy mluvících dosud Strýčic s číselným označením a datací edice Böhmerwald-Verlag krumlovského Josefa Seidela

Repro R. Fink, Gruss aus Böhmerwald : farbige alte Ansichtskarten (1992), 147

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist