logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONIE PIFFLOVÁ

Erntezeit


Zu gold'ner Zeit erfüllt ein Klang
Die lichtüberflütete Erde,
Es spricht der Herr im Schöpfungsdrang
Sein mächtig eschallendes "Werde"!

Da reift der Saat, da quillt der Saft
Des Lebens in jedem Triebe,
Und eine heiße, göttliche Macht
Schwebt über den Welten - die Liebe.

Und eine jauchzende Seligkeit
Hält alle Wesen umfangen,
Es ist im goldenen Strahlenkleid
Der Herr durch die Fluren gegangen.

Čas žní


V ten zlatý věk hlas rozhrne
jas nad planoucí zemí.
Pán chce v stvoření větrném
říct "Staň se!" klasy všemi.

Zrno zrá, mízou kypí vzduch
a životem se chvěje,
tak mocným dechem činí Bůh
zem láskyplným dějem.

Teď blažeností zajásat
chce všechno písní živou:
na sobě osluněný šat
Pán prošel zlatou nivou.

Mainacht


Duftschwer senket sich hernieder
Mainacht auf mein träumend Haupt,
Vogel schloss die müden Lider,
Leise bebt der blaue Flieder,
Dem der Mondstrahl Küsse raubt.
Stille sonst. Nur Herzenstöne
Strömen durch den Blütenschnee,
Wecken, was als tot ich wähne,
Heimlich, aber heiß ersehne -
Alte Lieb' mit Lust und Weh.

Májová noc


Těžké vůně v nočním kraji
snáší máj na hlavu snící,
ptáci ve tmách umlkají,
luna políbení ztají,
modře chvíc se na šeřících.
Ticho tak. Jen srdcem vane
proud tónů jak květný déšť,
než v něm zase tajně vzplane,
co ani smrt neuhrane -
láska, jak ji znova chceš!

Pod pseudonymem Antonie Hartberg vyšly v prvních letech našeho století v "budějovickém čísle" časopisu Deutsche Arbeit tyto verše zdejší básnířky z její až v Drážďanech roku 1904 publikované sbírky Lieb und Leid. Stopa po její autorce je matná: rakouský časopis pro genealogii a heraldiku Adler v prvém čísle ročníku 1989-1990 přináší na s. 21-23 medailon vídeňského metropolity kardinála Friedricha Gustava Piffla (1864-1932), rodáka z českého Lanškrouna (Landskron). V textu je i věta znějící v českém překladu takto: "Bratr Rudolf se konečně vlastní pílí a také šlechetnou přímluvou bratrovou stal zemským školním inspektorem s titulem dvorního rady, oženil se s Antonií rozenou Fenzlovou a zůstal ve Vídni." My víme navíc tolik, že Rudolf Piffl, narozený v Lanškrouně 4. ledna 1861 a zesnulý 15. ledna 1944 v dolnorakouském Oberkreuzstetten, působil doložitelně v Českých Budějovicích jako tehdy ještě středoškolský profesor a c.k. okresní školní inspektor, vydal tu dokonce roku 1905 nákladem spolku Deutscher Böhmerwaldbund slavnostní řeč k Schillerovým slavnostem zdejších německých měšťanských škol. Se svou chotí Antonií, narozenou 13. února 1868, nepochybnou autorkou sbírky Lieb und Leid, odešel v roce 1909 do severočeského Chomutova (Komotau). O vztahu Antonie Pifflové k vídeňskému kardinálovi pak neklamně svědčí báseň právě k jeho úmrtí, vydaná knižně ve Vídni roku 1932. Na počátku osudového dvacátého století však stojí ono "budějovické" číslo Deutsche Arbeit. Nezapomínejme ani na okamžik, že Budějovice, v nichž už roku 1884 vznikl dodnes ve Spolkové republice činný Deutscher Böhmerwaldbund, byly nekorunovaným hlavním městem alespoň té rakouské Šumavy, která tu v Böhmerwaldliteratur promluvila hlasem dodnes nezaměnitelným a venkovsky opravdovým.

- - - - -
České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Podpis jejího manžela ve školní kronice Dolního Markschlagu (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) doprovází záznam o jeho jmenování okresní školním inspektorem pro německé školní okrsky Kaplice a Budějovice v lednu 1900
Její muž Rudolf Piffl jako okresní školní inspektor, zde s deštníkem uprostřed učitelů v Horní Stropnici někdy kolem roku 1900: třetí zleva stojí ředitel školy Franz Steinko, šestý zleva tehdy mladičký učitel Johann (Hans) Waltenberger)
Obálka (1905) knižního vydání projevu jejího muže Rudolfa Piffla k Schillerově slavnosti budějovických německých měšťanských škol, jak se zachoval v knihovně Adalberta Wodiczky
Obrázek ze starých Budějovic na kresbě Karla Kostiala v tzv. "budějovickém" čísle časopisu Deutsche Arbeit (1905), kde vyšly i její básně

zobrazit všechny přílohy

TOPlist