logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM PLEYER

Dvě podobenky z mládíDvě podobenky z mládí

Dvě podobenky z mládí

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 32 a 33

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 70, s. 4

V uniformě wehrmachtu jako válečný zpravodaj na ruské frontě

V uniformě wehrmachtu jako válečný zpravodaj na ruské frontě

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 39

Fotografie zatčeného v roce 1946

Fotografie zatčeného v roce 1946

Repro www stránky Hamr-Střela

S rodinou na snímku z roku 1948

S rodinou na snímku z roku 1948

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 38

Sudetendeutscher Kulturalmanach IV (1962), tab. 3

Foto z pozdních let

Foto z pozdních let

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 53

Repro Hoam!, 1999, č. 3, s. 14

Záznam křestní matriky farní obce Štědrá (Stiedra), někdejšího sídla panství Žlutice (Luditz), náležejícího hraběcímu rodu Kokořovců z Kokořova (Kokorzowetz von Kokorzowa), vymřelému roku 1878, o narození Pleyerovy matky Barbary, roz. Löserové, dne 22. dubna roku 1857 ve vsi Chlum (Klum) čp. 10 a jejím křtu den nato v kostele Narození Panny Marie ve Štědré, vypovídá i o tom, že otec dítěte Anton Löser, sedlák v Chlumu čp. 10, byl synem někdejšího hospodáře na témže stavení Josefa Lösera a jeho ženy Anny Marie, dcery sedláka Adama Leise z Chlumu čp. 30, dále pak že Barbařina matka Anna byla dcerou výměnkáře ze Zbraslavi (Praßles) čp. 24 Josefa Böhma a jeho ženy Barbary, roz. Löblové z Domašína (v matrice Domařzin) čp. 13

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodiče

Rodiče

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 28

Na rodinném snímku

Na rodinném snímku

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 31

Stará pohlednice, zachycující jeho rodiště při řece Střela (Schnella)

Stará pohlednice, zachycující jeho rodiště při řece Střela (Schnella)

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 13

Rodný Železný Hamr dnes (viz i Kleo Pleyer)

Rodný Železný Hamr dnes (viz i Kleo Pleyer)

Repro www stránky Hamr - Střela

Titulní list jeho románu o "mučedníku boje za němectví" v Československu (je nazván příjmením Georga Puchnera, hlavního fiktivního hrdiny děje), v policejní zprávě označeného v první republice za protistátní, takže šíření knihy autora, jehož korespondence byla postavena pod stálou kontrolu, podléhalo zákazu

Titulní list jeho románu o "mučedníku boje za němectví" v Československu (je nazván příjmením Georga Puchnera, hlavního fiktivního hrdiny děje), v policejní zprávě označeného v první republice za protistátní, takže šíření knihy autora, jehož korespondence byla postavena pod stálou kontrolu, podléhalo zákazu

Repro Nachlaß Erhard Jos. Knobloch. Teil 1, Systematischer Katalog der Bibliothek (1996), s. 89

V knize z roku 1939, věnované básním, oslavujícím "Vůdce" Adolfa Hitlera, je vedle třeba Roberta Hohlbauma a Hanse Watzlika zastoupen mezi 40 autory i on

V knize z roku 1939, věnované básním, oslavujícím "Vůdce" Adolfa Hitlera, je vedle třeba Roberta Hohlbauma a Hanse Watzlika zastoupen mezi 40 autory i on

Repro www stránky ZVAB - Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher

Obálka a věnování jeho další knihy (Langen-Müller, Mnichov, 1940)Obálka a věnování jeho další knihy (Langen-Müller, Mnichov, 1940)

Obálka a věnování jeho další knihy (Langen-Müller, Mnichov, 1940)

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Pozvánka k jeho budějovickému čtení z vlastního díla ve zdejším městském divadle 18. září válečného roku 1943...

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 71, s. 6

... a referát o akci, podle nějž "poctili ji v městském divadle svou přítomností i Karl Franz LeppaHans Watzlik")

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 73, s. 5

Jeho povídka ze Šumavy se v čísle ústředního listu vyhnaných krajanů věnovanému jejich mnichovskému sněmu v roce 1954 ocitla vedle portrétu Karla Postla (Charles Sealsfield), který vytvořil Herbert Wessely

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 24, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Medailon na stránkách Sudetendeutsche Zeitung v roce 1952

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 10, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Hrob Wilhelma a Hildegard Pleyerových
ve Starnberg-Söcking

Hrob Wilhelma a Hildegard Pleyerových
ve Starnberg-Söcking

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 123

Bysta od Maxe Schwedlera z roku 1941

Bysta od Maxe Schwedlera z roku 1941

Repro R. Hauptmann, Dank and Wilhelm Pleyer (2004), s. 65

Úvod jeho životopisných stránek v databázi Adalbert Stifter Verein

Úvod jeho životopisných stránek v databázi Adalbert Stifter Verein

Repro www stránky Adalbert Stifter Verein

Stará pohlednice ze Žihle

Stará pohlednice ze Žihle

Repro Proměny sudetské krajiny (2006), s. 17

Kraj kolem Žihle před kolektivizací

Kraj kolem Žihle před kolektivizací

Repro Proměny sudetské krajiny (2006), s. 33

Obálka (1933) 1. čísla Watzlikova a Leppova měsíčníku
 s úvodním příspěvkem Pleyerovým

Obálka (1933) 1. čísla Watzlikova a Leppova měsíčníku
s úvodním příspěvkem Pleyerovým

Časopis Sudetendeutsche Monatshefte už od prvního čísla z ledna 1938, věnovaného i výročí úmrtí Stifterova, řídil sám

Časopis Sudetendeutsche Monatshefte už od prvního čísla z ledna 1938, věnovaného i výročí úmrtí Stifterova, řídil sám

Recenze jeho knihy "Spieler in Gottes Hand" na stránkách krajanského
měsíčníku z února roku 1952, jejímž autorem byl Erich Hans

Recenze jeho knihy "Spieler in Gottes Hand" na stránkách krajanského
měsíčníku z února roku 1952, jejímž autorem byl Erich Hans

Repro Hoam!, 1952, č. 2, s. 29

Notový záznam zhudebnění jedné z jeho básní

Notový záznam zhudebnění jedné z jeho básní

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1953, č. 9, s. 7

Obálka (1953), jedné z jeho poválečných knih - tato končí rozloučením se Šumavou (nakladatelství Welsermühl, Starnberg)

Obálka (1953), jedné z jeho poválečných knih - tato končí rozloučením se Šumavou (nakladatelství Welsermühl, Starnberg)

Inzerát (1957) na jeho knihu

Inzerát (1957) na jeho knihu

Repro E. Nadolny, Ostdeutsche Lebensbilder (1957), inzertní část

Vazba (Bogen-Verlag,1957) jeho "politické čítanky" Europas unbekannte Mitte, tj. "Neznámý střed Evropy",
 s mapkou německých nářečí v českých zemích na předsádce

Vazba (Bogen-Verlag,1957) jeho "politické čítanky" Europas unbekannte Mitte, tj. "Neznámý střed Evropy",
 s mapkou německých nářečí v českých zemích na předsádce

Vazba (Bogen-Verlag,1957) jeho "politické čítanky" Europas unbekannte Mitte, tj. "Neznámý střed Evropy",
s mapkou německých nářečí v českých zemích na předsádce

Obálka (1962), jejíž autorkou je Helga Pleyerová, knihy vydané v Mnichově (Bogen-Verlag)

Obálka (1962), jejíž autorkou je Helga Pleyerová, knihy vydané v Mnichově (Bogen-Verlag)

Obálka knihy o W. Pleyerovi (2004) v nakladatelství Books on Demand, Norderstedt

Obálka knihy o W. Pleyerovi (2004) v nakladatelství Books on Demand, Norderstedt

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist