logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAUL PRAXL

Repro Hoam!, 2001, č. 7, s. 20,
viz i Manfred Pranghofer

Poutník po Zlaté stezce

Poutník po Zlaté stezce

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2005, č. 3, s. 30,
foto K.-H. Paulus

Článek k jeho osmdesátinám napsal do krajanského měsíčníku redaktor Armin Fechter

Článek k jeho osmdesátinám napsal do krajanského měsíčníku redaktor Armin Fechter

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 11

Pohlednice "jeho" Muzea Zlaté stezky ve Waldkirchen

Pohlednice "jeho" Muzea Zlaté stezky ve Waldkirchen

Zlatá stezka, tisíciletá spojnice Bavor, Rakous a Čech

Zlatá stezka, tisíciletá spojnice Bavor, Rakous a Čech

Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 116

Jeho zásadní text o nejstarších zprávách, týkajících se Prachatic, na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1958, č. 6, s. 1-7

O skelné huti v dnes zaniklém Vyšném (Miesau), jedné z nejstarších na Šumavě, se rozepsal v ve svém textu na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1963, č. 8, s. 227-229

Záhlaví jeho článku k jubileu tisíciletého německého označení Šumavy jménem Böhmerwald v příloze "Heimatglocken" listu Passauer Neue Presse ze září 1960

Záhlaví jeho článku k jubileu tisíciletého německého označení Šumavy jménem Böhmerwald v příloze "Heimatglocken" listu Passauer Neue Presse ze září 1960

Repro Der Bayerwald, 1999, č. 4, s. 13

Obálka (1995) sborníku k výstavě Kulturregion Goldener Steig vydaného mnichovským Adalbert Stifter Verein, kde vedle studie Co je to šumavská literatura, která uvádí i webové stránky Kohoutího kříže, byl mj. také jeho příspěvek "'Zlatá stezka' - Od soumarské stezky k regionu", dále pak i texty Petera Bechera, Winfrieda Baumanna a Reinharda Hallera

Obálka (1995) sborníku k výstavě Kulturregion Goldener Steig vydaného mnichovským Adalbert Stifter Verein, kde vedle studie Co je to šumavská literatura, která uvádí i webové stránky Kohoutího kříže, byl mj. také jeho příspěvek "'Zlatá stezka' - Od soumarské stezky k regionu", dále pak i texty Petera Bechera, Winfrieda Baumanna a Reinharda Hallera

Obálka (2015) českého překladu knihy o Volarech od Rudolfa Kubitscheka a Valentina Schmidta z roku 1921, která v roce 1972 vyšla německy v Praxlově novém zpracování - český překlad Helmuta Wagnera vydalo město Volary

Obálka (2015) českého překladu knihy o Volarech od Rudolfa Kubitscheka a Valentina Schmidta z roku 1921, která v roce 1972 vyšla německy v Praxlově novém zpracování - český překlad Helmuta Wagnera vydalo město Volary

Obálka (2016) českého překladu jeho knihy, vydaného městem Prachatice ve spolupráci s prachatickou Městskou knihovnou

Obálka (2016) českého překladu jeho knihy, vydaného městem Prachatice ve spolupráci s prachatickou Městskou knihovnou

Jeho otec Anton Praxl uprostřed horní řady skupinového snímku volarských turnerů

Jeho otec Anton Praxl uprostřed horní řady skupinového snímku volarských turnerů

Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 112

Maminčino parte

Maminčino parte

Repro Hoam!, 1983, č. 11, s. 572

Tento cenný příspěvek k historii volarského rodu Praxlů poslal v roce 1935 do budějovického německého listu rytmistr Josef Praxl z Badenu u Vídně

Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 59, s. 10 a č. 61, s. 12

Geiermühle na Zlaté stezce blízko Waldkirchen na jeho fotografii

Geiermühle na Zlaté stezce blízko Waldkirchen na jeho fotografii

Repro Der Bayerwald, 1970, č. 2, s. 92

Jeden ze zachovaných volarských dřevěných domů se zvoničkou dnes

Jeden ze zachovaných volarských dřevěných domů se zvoničkou dnes

Foto Ivo Kareš

I tento snímek z nacistické propagační publikace, zachycující přijetí wehrmachtu v říjnu 1938 obyvateli Volar, patří k historii města

I tento snímek z nacistické propagační publikace, zachycující přijetí wehrmachtu v říjnu 1938 obyvateli Volar, patří k historii města

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 30

Obléhání Prachatic na počátku třicetileté války (1620) na obraze Pietera Snayerse, olej na plátně z doby po roce 1621

Obléhání Prachatic na počátku třicetileté války (1620) na obraze Pietera Snayerse, olej na plátně z doby po roce 1621

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (2010), obr. příl.

Některá z vydání Stifterových děl v angličtině a francouzštině svědčí o jejich světovém ohlasu
(Pozdní léto se v anglickém překladu, zveřejněném v roce 2006, jmenuje Indian Summer, tj. "Indiánské léto"!)

Některá z vydání Stifterových děl v angličtině a francouzštině svědčí o jejich světovém ohlasu
(Pozdní léto se v anglickém překladu, zveřejněném v roce 2006, jmenuje Indian Summer, tj. "Indiánské léto"!)

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2005, č. 5, s. 35

Volarské "Flecken", v novější době zvané i "Gulatsch'n"

Volarské "Flecken", v novější době zvané i "Gulatsch'n"

Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 79

Váleček na těsto pro volarské koláče z daru innsbruckých manželů Swobodových je exponátem volarské rodácké jizby ve Waldkirchen

Váleček na těsto pro volarské koláče z daru innsbruckých manželů Swobodových je exponátem volarské rodácké jizby ve Waldkirchen

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 551

Z instruktážního snímku Jihočeského muzea Vůně Volar o šumavských pokrmech

M. Macková - M. Dvořák (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Vůně Volar (2009, sestřih)

Šumavské muzeum sídlí na pasovském Horním hradě

Šumavské muzeum sídlí na pasovském Horním hradě

Foto Pavel Polák

Památný buk u zaniklé osady Spálenec

Památný buk u zaniklé osady Spálenec

Repro M. Kult - O. Šmíd, Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava (2021), s. 133

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist