logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BAPTIST PUCHINGER

Puchingerů bylo v zaniklém dnes zcela Zhůří pod Javornou a v okolí tolik, že když si v roce 1902 tovární dělník Johann Baptist Puchinger bral podle oddací matriky farní obce Dobrá Voda u Hartmanic Klaru Armannovou z rovněž dnes zcela zaniklé Paseky (Holzschlag), uvádí záznam nejen jako jeho rodiče Wenzla Puchingera ze Zhůří pod Javornou čp. 22 a Rosalii, roz. Puchingerovou ze Zhůří pod Javornou čp. 20, nýbrž jako jednoho ze svatebních svědků tu vidíme podepsaného Ignaze Puchingera, mistra brusiče zrcadel z také zcela zaniklé osady Frauenthal čp. 55

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Ve velikonočním čísle Sudetendeutsche Zeitung se roku 1952 objevil jeho článek o šumavských klucích s řehtačkami - byl, jak píše, jedním z nich

Ve velikonočním čísle Sudetendeutsche Zeitung se roku 1952 objevil jeho článek o šumavských klucích s řehtačkami - byl, jak píše, jedním z nich

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 15, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

I jeho heslu v německém literárním slovníku chybí přesné datum úmrtí

I jeho heslu v německém literárním slovníku chybí přesné datum úmrtí

Repro Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch, dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. Zwölfter Band, Plachetka - Rilke (1990), s. 374

Báseň k padesátinám Hanse Watzlika ze stránek prosincového čísla českobudějovického časopisu "Waldheimat" z roku 1929 je psána šumavským nářečím a podepsána jménem Johann Puchinger

Báseň k padesátinám Hanse Watzlika ze stránek prosincového čísla českobudějovického časopisu "Waldheimat" z roku 1929 je psána šumavským nářečím a podepsána jménem Johann Puchinger

Repro Waldheimat, 1929, č. 12, s. 179

Inzerát na jeho výbor šumavských pohádek ve zpracování autorů jako G. Jungbauer, J. Linke, L.H. Mally, J. Rank, S. Skalitzky, A. Wallner, H. Watzlik, Z. Zettl a také jeho samého, doprovázený ve vydání Böhmerwald-Verlag Al. Matschiner v Pasově ilustracemi H. Steidla, jak ho otiskl roku 1952 ústřední orgán krajanského sdružení

Inzerát na jeho výbor šumavských pohádek ve zpracování autorů jako G. Jungbauer, J. Linke, L.H. Mally, J. Rank, S. Skalitzky, A. Wallner, H. Watzlik, Z. Zettl a také jeho samého, doprovázený ve vydání Böhmerwald-Verlag Al. Matschiner v Pasově ilustracemi H. Steidla, jak ho otiskl roku 1952 ústřední orgán krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 37, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Zpráva o jeho přednášce "se světelnými obrazy" v Aalenu 17. listopadu roku 1952 uvádí jako Puchingerovo zaměstnání "Wanderredner der SL", tj. "putovní (vandrovní) řečník Sudetoněmeckého krajanského sdružení"

Zpráva o jeho přednášce "se světelnými obrazy" v Aalenu 17. listopadu roku 1952 uvádí jako Puchingerovo zaměstnání "Wanderredner der SL", tj. "putovní (vandrovní) řečník Sudetoněmeckého krajanského sdružení"

Repro Hoam!, 1953, č. 2, s. 11

Ani opožděný nekrolog Ericha Hanse v říjnovém čísle krajanského měsíčníku neuvádí přesné datum Puchingerova skonu: došlo k němu někdy na jaře téhož roku 1965

Ani opožděný nekrolog Ericha Hanse v říjnovém čísle krajanského měsíčníku neuvádí přesné datum Puchingerova skonu: došlo k němu někdy na jaře téhož roku 1965

Repro Hoam!, 1965, č. 10, s. 296

Stavební výkres kostela Nejsvětější Trojice ve Zhůří

Stavební výkres kostela Nejsvětější Trojice ve Zhůří

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 122 (SOA Plzeň)

Pamětní kříž a umrlčí prkna od někdejších rodákůPamětní kříž a umrlčí prkna od někdejších rodáků

Pamětní kříž a umrlčí prkna od někdejších rodáků

Foto Jan Jelínek

Stará pohlednice s rodným Zhůřím pod Javornou

Stará pohlednice s rodným Zhůřím pod Javornou

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Zhůří pod Javornou na snímcích z let 1935 a 1998...Zhůří pod Javornou na snímcích z let 1935 a 1998...

Zhůří pod Javornou na snímcích z let 1935 a 1998...

Repro Zmizelé Sudety (2004), s. 228

... a to, co z něho zůstalo

... a to, co z něho zůstalo

... a to, co z něho zůstalo

Foto Jan Jelínek

Obálka (2001) antologie v nakladatelství Vitalis, Furth im Wald, kam byl pojat i jeho text o "posledním uhlíři" ze Šumavy

Obálka (2001) antologie v nakladatelství Vitalis, Furth im Wald, kam byl pojat i jeho text o "posledním uhlíři" ze Šumavy

Procesí ze Zhůří pod Javornou s mohutnou farní korouhví

Procesí ze Zhůří pod Javornou s mohutnou farní korouhví

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2008, s. 7

Tak vypadal kostel Nejsvětější Trojice ve Zhůří zvenku (o průvodu Božího Těla v roce 1937)...

Tak vypadal kostel Nejsvětější Trojice ve Zhůří zvenku (o průvodu Božího Těla v roce 1937)...

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 124

...a uvnitř (při poslední mši před odsunem německých obyvatel)

...a uvnitř (při poslední mši před odsunem německých obyvatel)

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 126

Zaniklou Paseku dnes připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Zaniklou Paseku dnes připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Zaniklou Paseku dnes připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Foto Leona Töröková

Pozvánka Bund der Deutschen na valnou hromadu "šumavské župy" do Nové Bystřice o svatodušních svátcích 1937

Pozvánka Bund der Deutschen na valnou hromadu "šumavské župy" do Nové Bystřice o svatodušních svátcích 1937

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 31, s. 7

Naklepávání kosy na "horní Šumavě"

Naklepávání kosy na "horní Šumavě"

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 15

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist