logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA TAHEDLOVÁ

Repro Die Mundartdichtung
aus dem Böhmerwald (1981), fot. příl.

Asi šestiletá

Asi šestiletá

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 6

Podle tohoto záznamu v oddací matrice farní obce České Žleby o zdejší svatbě jejích rodičů dne 29. května roku 1911 je tu v kostele sv. Anny oddával farář Johann Diviš (pověry, že v máji svatby být nemají, se asi nikdo nedržel) - dále se dovídáme, že ženich, tj. železniční dělník bytem v Dobré čp. 49 Johann Tahedl, narozený 5. ledna 1887 v Dobré čp. 7, byl synem chalupníka Wilhelma Tahedla z Dobré čp. 49 a Karoliny, roz. Grablové z Dobré čp. 7, že nevěsta Barbara, narozená v Dobré čp. 37 dne 11. listopadu roku 1887, byla dcerou nádeníka z Dobré čp. 37 Wilhelma Bära a jeho ženy Amalie, roz. Waldhauserové z Dobré čp. 31 - jako svědky vidíme pak podepsány knížecího schwarzenberského lesního hajného z Dobré čp. 36 Wenzela Bära a chalupníka z Dobré čp. 59 Karla Tahedla

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Se sestrou Marií v roce 1934

Se sestrou Marií v roce 1934

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 7

S rodiči na snímku asi z roku 1936

S rodiči na snímku asi z roku 1936

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 6

Se společností přátel z Dobré sedí v popředí s kloboučkem uprostřed u Stifterova obelisku nad Plešným jezerem

Se společností přátel z Dobré sedí v popředí s kloboučkem uprostřed u Stifterova obelisku nad Plešným jezerem

Repro L. Němec, České Žleby (2021), s. 69 (archiv rodiny Tahedl)

Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937

Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937

Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 134, 135

V roce 1939 při pobytu na bavorském hradě Hohenfels u Chebu s jinými mladými učitelkami za účelem "doškolení"

V roce 1939 při pobytu na bavorském hradě Hohenfels u Chebu s jinými mladými učitelkami za účelem "doškolení"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 5, s. 218

V roce 1940 je "Rosl Tahedl"zachycena na tomto snímku se žáky školy v Bučině,
obutými vesměs v dřevácích domácí výroby

V roce 1940 je "Rosl Tahedl"zachycena na tomto snímku se žáky školy v Bučině,
obutými vesměs v dřevácích domácí výroby

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 71

V roce 1942

V roce 1942

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 11

"Rosl Tahedl", které v kapitole o škole v Bučině za války věnuje Herbert Fastner ve své knize "Erinnerungen an Buchwald" celý odstavec, zde stojí na snímku někdy z počátku padesátých let na bavorské straně hranice při ruině Reichartovy pily (ta byla ještě v Čechách, Bučina čp. 26) prvá zleva, druhý zprava pak někdejší farář v Knížecích Pláních Wenzl Schmidt

"Rosl Tahedl", které v kapitole o škole v Bučině za války věnuje Herbert Fastner ve své knize "Erinnerungen an Buchwald" celý odstavec, zde stojí na snímku někdy z počátku padesátých let na bavorské straně hranice při ruině Reichartovy pily (ta byla ještě v Čechách, Bučina čp. 26) prvá zleva, druhý zprava pak někdejší farář v Knížecích Pláních Wenzl Schmidt

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 417

V roli šumavské lesní dělnice ještě "u nás"

V roli šumavské lesní dělnice ještě "u nás"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 18

O jejím učitelském osudu na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1956

O jejím učitelském osudu na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1956

Repro Hoam!, 1956, č. 10, s. 22

Roku 1964 po vysídlení z "ČSSR" začínala znovu učit v Rundingu

Roku 1964 po vysídlení z "ČSSR" začínala znovu učit v Rundingu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 13

Škola v Rundingu dnes

Škola v Rundingu dnes

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 13

S otcem už v Německu roku 1965

S otcem už v Německu roku 1965

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 19

Na obraze Helmy Flügel-Fritschové, roz. Kösslové z roku 2003...

Na obraze Helmy Flügel-Fritschové, roz. Kösslové z roku 2003...

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, obálka

...a v kresbě Fritze Maiera

...a v kresbě Fritze Maiera

Repro R. Tahedlová, Erlebtes und Erlauschtes
aus dem Böhmerwald (1998), s. 183

S Heinrichem Meisingerem po boku vypráví na valné hromadě DBB v Ingolstadtu roku 1986 o velikonočních zvycích na Šumavě

S Heinrichem Meisingerem po boku vypráví na valné hromadě DBB v Ingolstadtu roku 1986 o velikonočních zvycích na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 5, s. 27

K nedožitým devadesátinám a k prvému výročí úmrtí vyšel její portrét na obálce krajanského měsíčníku s textem "Byla urozenou paní našeho kruhu"

K nedožitým devadesátinám a k prvému výročí úmrtí vyšel její portrét na obálce krajanského měsíčníku s textem "Byla urozenou paní našeho kruhu"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 8, obálka

Její hrob v Rundingu

Její hrob v Rundingu

Repro Hoam!, 2008, č. 8, s. 6, foto Elke Pecherová

Domovský list potvrzuje její "Heimatsrecht" v Českých Žlebech od 10. října 1917, kdy se v Guthausen (dnes Dobrá na
Šumavě) narodila

Domovský list potvrzuje její "Heimatsrecht" v Českých Žlebech od 10. října 1917, kdy se v Guthausen (dnes Dobrá na Šumavě) narodila

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 4, s. 15

Připomínka desátého výročí jejího skonu a blížícího se stého výročí jejího narození na stránkách krajanského časopisu s odkazem na slova Daniela Hermana o ní

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 16-17

Plakát k výstavě u příležitosti 100. výročí jejího narození ve vídeňském Šumavském muzeu, k níž svými překlady z jejího díla přispěl Jan Mareš

Plakát k výstavě u příležitosti 100. výročí jejího narození ve vídeňském Šumavském muzeu, k níž svými překlady z jejího díla přispěl Jan Mareš

Repro www stránky Böhmerwaldmuseum Wien

Výstava doputovala v roce 2020 do Volar - na vernisáži byly k ochutnání volarské "GulatschVýstava doputovala v roce 2020 do Volar - na vernisáži byly k ochutnání volarské "Gulatsch

Výstava doputovala v roce 2020 do Volar - na vernisáži byly k ochutnání volarské "Gulatsch'n" (viz i Paul Praxl)

Repro www stránky Kulturně informační centrum Volary

Na zvláštní známce rakouské pošty

Na zvláštní známce rakouské pošty

Repro www stránky Meinbezirk.at

Obálka českého překladu její knihy "Die Holzfällerin im Schatten des Roten Sterns", který vydalo nakladatelství Víkend v roce 2019Obálka českého překladu její knihy "Die Holzfällerin im Schatten des Roten Sterns", který vydalo nakladatelství Víkend v roce 2019

Obálka českého překladu její knihy "Die Holzfällerin im Schatten des Roten Sterns", který vydalo nakladatelství Víkend v roce 2019

Rodný dům v Dobré na Šumavě čp. 20 (45)

Rodný dům v Dobré na Šumavě čp. 20 (45)

Repro P. Liška, Dobrá na Šumavě : osada, ve které se pečou husy jen po jedné straně (2003), s. 132

Maminčin hrob na hřbitově ve Volarech - podle jejích vzpomínek plastiku Krista nebylo v roce 1957 v Čechách možné koupit, nevyslyšeli "radu" vzít si ji na některém z opuštěných šumavských německých hřbitovů a nakonec jim ji poslali příbuzní ze "západního" Německa

Maminčin hrob na hřbitově ve Volarech - podle jejích vzpomínek plastiku Krista nebylo v roce 1957 v Čechách možné koupit, nevyslyšeli "radu" vzít si ji na některém z opuštěných šumavských německých hřbitovů a nakonec jim ji poslali příbuzní ze "západního" Německa

Foto Ivo Kareš

Kaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěnímKaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěním

Kaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěním

Foto Pavel Polák

Škola v Českých Žlebech (2011)

Škola v Českých Žlebech (2011)

Foto Pavel Polák

Obálka (2003) s podobiznou autorčiny babičky Amálie Waldhauserové, o níž kniha pojednává (nakladatelstství Dorfmeister, Tittling)

Obálka (2003) s podobiznou autorčiny babičky Amálie Waldhauserové, o níž kniha pojednává (nakladatelstství Dorfmeister, Tittling)

Babiččin hrob v Českých Žlebech

Babiččin hrob v Českých Žlebech

Foto Jan Mareš

"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi

"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 7, s. 328 a 1990, č. 6, s. 253

"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené

"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené

Repro H. Watzlik, Grüner deutscher Böhmerwald (1940), s. 70 a L. Stehlík, Země zamyšlená (1986), s. 284

Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...

Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...

Foto Roman Kozák

... a v roce 2016... a v roce 2016

... a v roce 2016

Foto Jan Jelínek

Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu

Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu

Foto Pavel Polák

Kříž u Maria Rast

Kříž u Maria Rast

Foto Pavel Polák

Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Chatrné zbytky hradu RundingChatrné zbytky hradu Runding

Chatrné zbytky hradu Runding

Repro Der Bayerwald, 1999, č. 1, s.23 a 25, foto Franz Amberger

Hrad Runding na titulu jednoho textů časopisu Vítaný host

Hrad Runding na titulu jednoho textů časopisu Vítaný host

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2023, s. 20

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist