logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA TAHEDLOVÁ

Repro Die Mundartdichtung
aus dem Böhmerwald (1981), fot. příl.

Asi šestiletá

Asi šestiletá

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 6

Podle tohoto záznamu v oddací matrice farní obce České Žleby o zdejší svatbě jejích rodičů dne 29. května roku 1911 je tu v kostele sv. Anny oddával farář Johann Diviš (pověry, že v máji svatby být nemají, se asi nikdo nedržel) - dále se dovídáme, že ženich, tj. železniční dělník bytem v Dobré čp. 49 Johann Tahedl, narozený 5. ledna 1887 v Dobré čp. 7, byl synem chalupníka Wilhelma Tahedla z Dobré čp. 49 a Karoliny, roz. Grablové z Dobré čp. 7, že nevěsta Barbara, narozená v Dobré čp. 37 dne 11. listopadu roku 1887, byla dcerou nádeníka z Dobré čp. 37 Wilhelma Bära a jeho ženy Amalie, roz. Waldhauserové z Dobré čp. 31 - jako svědky vidíme pak podepsány knížecího schwarzenberského lesního hajného z Dobré čp. 36 Wenzela Bära a chalupníka z Dobré čp. 59 Karla Tahedla

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Se sestrou Marií v roce 1934

Se sestrou Marií v roce 1934

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 7

S rodiči na snímku asi z roku 1936

S rodiči na snímku asi z roku 1936

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 6

Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937

Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937

Jako mladá učitelka s dětmi ze školy v Českých Žlebech roku 1937

Repro H. Pollak, Heimat Böhmisch-Röhren : Entstehung - Geschichte - Vertreibung (2009), s. 134, 135

V roce 1939 při pobytu na bavorském hradě Hohenfels u Chebu s jinými mladými učitelkami za účelem "doškolení"

V roce 1939 při pobytu na bavorském hradě Hohenfels u Chebu s jinými mladými učitelkami za účelem "doškolení"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 5, s. 218

V roce 1940 je "Rosl Tahedl"zachycena na tomto snímku se žáky školy v Bučině,
obutými vesměs v dřevácích domácí výroby

V roce 1940 je "Rosl Tahedl"zachycena na tomto snímku se žáky školy v Bučině,
obutými vesměs v dřevácích domácí výroby

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 71

V roce 1942

V roce 1942

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 11

"Rosl Tahedl", které v kapitole o škole v Bučině za války věnuje Herbert Fastner ve své knize "Erinnerungen an Buchwald" celý odstavec, zde stojí na snímku někdy z počátku padesátých let na bavorské straně hranice při ruině Reichartovy pily (ta byla ještě v Čechách, Bučina čp. 26) prvá zleva, druhý zprava pak někdejší farář v Knížecích Pláních Wenzl Schmidt

"Rosl Tahedl", které v kapitole o škole v Bučině za války věnuje Herbert Fastner ve své knize "Erinnerungen an Buchwald" celý odstavec, zde stojí na snímku někdy z počátku padesátých let na bavorské straně hranice při ruině Reichartovy pily (ta byla ještě v Čechách, Bučina čp. 26) prvá zleva, druhý zprava pak někdejší farář v Knížecích Pláních Wenzl Schmidt

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 417

V roli šumavské lesní dělnice ještě "u nás"

V roli šumavské lesní dělnice ještě "u nás"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 18

O jejím učitelském osudu na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1956

O jejím učitelském osudu na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1956

Repro Hoam!, 1956, č. 10, s. 22

Roku 1964 po vysídlení z "ČSSR" začínala znovu učit v Rundingu

Roku 1964 po vysídlení z "ČSSR" začínala znovu učit v Rundingu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 13

Škola v Rundingu dnes

Škola v Rundingu dnes

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 13

S otcem už v Německu roku 1965

S otcem už v Německu roku 1965

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, s. 19

Na obraze Helmy Flügel-Fritschové, roz. Kösslové z roku 2003...

Na obraze Helmy Flügel-Fritschové, roz. Kösslové z roku 2003...

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 8, obálka

...a v kresbě Fritze Maiera

...a v kresbě Fritze Maiera

Repro R. Tahedlová, Erlebtes und Erlauschtes
aus dem Böhmerwald (1998), s. 183

S Heinrichem Meisingerem po boku vypráví na valné hromadě DBB v Ingolstadtu roku 1986 o velikonočních zvycích na Šumavě

S Heinrichem Meisingerem po boku vypráví na valné hromadě DBB v Ingolstadtu roku 1986 o velikonočních zvycích na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 5, s. 27

K nedožitým devadesátinám a k prvému výročí úmrtí vyšel její portrét na obálce krajanského měsíčníku s textem "Byla urozenou paní našeho kruhu"

K nedožitým devadesátinám a k prvému výročí úmrtí vyšel její portrét na obálce krajanského měsíčníku s textem "Byla urozenou paní našeho kruhu"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 8, obálka

Její hrob v Rundingu

Její hrob v Rundingu

Repro Hoam!, 2008, č. 8, s. 6, foto Elke Pecherová

Domovský list potvrzuje její "Heimatsrecht" v Českých Žlebech od 10. října 1917, kdy se v Guthausen (dnes Dobrá na
Šumavě) narodila

Domovský list potvrzuje její "Heimatsrecht" v Českých Žlebech od 10. října 1917, kdy se v Guthausen (dnes Dobrá na Šumavě) narodila

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 4, s. 15

Připomínka desátého výročí jejího skonu a blížícího se stého výročí jejího narození na stránkách krajanského časopisu s odkazem na slova Daniela Hermana o ní

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 16-17

Plakát k výstavě u příležitosti 100. výročí jejího narození ve vídeňském Šumavském muzeu, k níž jsem přispěl svými překlady z jejího díla

Plakát k výstavě u příležitosti 100. výročí jejího narození ve vídeňském Šumavském muzeu, k níž jsem přispěl svými překlady z jejího díla

Repro www stránky Böhmerwaldmuseum Wien

Obálka českého překladu její knihy "Die Holzfällerin im Schatten des Roten Sterns", který vydalo nakladatelství Víkend v roce 2019Obálka českého překladu její knihy "Die Holzfällerin im Schatten des Roten Sterns", který vydalo nakladatelství Víkend v roce 2019

Obálka českého překladu její knihy "Die Holzfällerin im Schatten des Roten Sterns", který vydalo nakladatelství Víkend v roce 2019

Rodný dům v Dobré na Šumavě čp. 20 (45)

Rodný dům v Dobré na Šumavě čp. 20 (45)

Repro P. Liška, Dobrá na Šumavě : osada, ve které se pečou husy jen po jedné straně (2003), s. 132

Maminčin hrob na hřbitově ve Volarech - podle jejích vzpomínek plastiku Krista nebylo v roce 1957 v Čechách možné koupit, nevyslyšeli "radu" vzít si ji na některém z opuštěných šumavských německých hřbitovů a nakonec jim ji poslali příbuzní ze "západního" Německa

Maminčin hrob na hřbitově ve Volarech - podle jejích vzpomínek plastiku Krista nebylo v roce 1957 v Čechách možné koupit, nevyslyšeli "radu" vzít si ji na některém z opuštěných šumavských německých hřbitovů a nakonec jim ji poslali příbuzní ze "západního" Německa

Foto Ivo Kareš

Kaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěnímKaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěním

Kaple v rodné vsi, obnovená v roce 1990
i s jejím přispěním

Foto Pavel Polák

Škola v Českých Žlebech (2011)

Škola v Českých Žlebech (2011)

Foto Pavel Polák

Obálka (2003) s podobiznou autorčiny babičky Amálie Waldhauserové, o níž kniha pojednává (nakladatelstství Dorfmeister, Tittling)

Obálka (2003) s podobiznou autorčiny babičky Amálie Waldhauserové, o níž kniha pojednává (nakladatelstství Dorfmeister, Tittling)

Babiččin hrob v Českých Žlebech

Babiččin hrob v Českých Žlebech

Foto Jan Mareš

"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi

"Tři vysoké kameny" na Kamenné Hlavě u Českých Žlebů,
jak vyhlížely kdysi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 7, s. 328 a 1990, č. 6, s. 253

"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené

"Kamenná hlava" u Českých Žlebů, což je totéž co "Tři vysoké kameny", na snímku Franze Zahorky z Watzlikovy knihy o "zelené německé Šumavě" a na kresbě Ladislava Stehlíka zřejmě podle téže fotografie a nikoli "z cest" ve 3. díle jeho Země zamyšlené

Repro H. Watzlik, Grüner deutscher Böhmerwald (1940), s. 70 a L. Stehlík, Země zamyšlená (1986), s. 284

Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...

Zarostlá "Kamenná hlava" na snímcích šumavského autora Romana Kozáka z listopadu 2007...

Foto Roman Kozák

... a v roce 2016... a v roce 2016

... a v roce 2016

Foto Jan Jelínek

Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu

Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu

Foto Pavel Polák

Kříž u Maria Rast

Kříž u Maria Rast

Foto Pavel Polák

Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Pohlednice z Rundingu, na nichž sama označila dům, ve kterém žila (na horní je zachycen i památný Haidstein)

Chatrné zbytky hradu RundingChatrné zbytky hradu Runding

Chatrné zbytky hradu Runding

Repro Der Bayerwald, 1999, č. 1, s.23 a 25, foto Franz Amberger

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist